Wereldwijde opleving: Aarde Ontvangt Goddelijke Boost als Pleiadische Krachten Vibraties Versterken! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Wereldwijde opleving: Aarde Ontvangt Goddelijke Boost als Pleiadische Krachten Vibraties Versterken!

DE PLEIADIËRS OVERSPOELEN DE AARDE MET VERHOOGDE TRILLINGEN! DEZE VERFIJNDE ENERGIEËN HARMONISEREN MET ONZE HOGERE CHAKRA’S – HET DERDE OOG EN DE KRUIN – EN BRENGEN EEN ZUIVERING OP GANG DIE EEN VERHOOGD BEWUSTZIJN EN EEN VRIJE STROOM VAN SPIRITUELE GAVEN ONTSLUIT. MET WELWILLENDHEID BEGELEIDEN ZE ONS OM ONZE GRENZELOZE, MULTIDIMENSIONALE ESSENTIE ALS STRALENDE WEZENS VAN LICHT TE HERONTDEKKEN!

Wat zijn de Pleiaden?

De Pleiaden, ook wel bekend als de Zeven Zusters of Messier 45, is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. Het is een van de dichtstbijzijnde sterrenhopen bij de aarde, op ongeveer 444 lichtjaar afstand, en kan met het blote oog aan de nachtelijke hemel worden gezien.

De sterrenhoop bevat honderden sterren, waarvan er slechts een handvol met het blote oog zichtbaar zijn. De helderste sterren in de Pleiaden vormen het kenmerkende asterisme in de vorm van een waterspreeuw dat al duizenden jaren tot de verbeelding van de mens spreekt.

Oude culturen over de hele wereld namen de Plejaden op in hun mythologie en folklore, met verwijzingen in Afrikaanse, Aziatische, Europese en Indiaanse tradities.

De Plejaden werden door veel oude beschavingen vereerd. De Griekse mythologie koppelt de sterrenhoop aan de Zeven Zusters – de dochters van Atlas en Pleione. Na achtervolgd te zijn door Orion, vereeuwigde Zeus de zussen door ze aan de nachtelijke hemel te plaatsen.

Sommige Aboriginal Australiërs zagen de Pleiaden ook als zeven zussen, in verband met Dreamtime-verhalen. De sterrenhoop was ook belangrijk voor landbouwkalenders en rituelen in de Azteken, Maya’s, indianen, Chinezen en andere culturen.

Naast mythologie heeft de Pleiadencluster ook dichters, kunstenaars en schrijvers geïnspireerd vanwege zijn stellaire schoonheid. Van Lord Byron en Lord Tennyson tot moderne popcultuurreferenties, de mystieke Plejaden blijven de mensheid door de eeuwen heen fascineren. Hun aanwezigheid aan de nachtelijke hemel herinnert ons aan de uitgestrektheid van de kosmos en onze verbondenheid met de sterren!

Wie zijn de Pleiaden?

De Pleiaden zijn een groep hoogontwikkelde buitenaardse wezens van het Pleiadenstelsel in het sterrenbeeld Stier. De Pleiaden, die ook wel de “Zeven Zusters” worden genoemd, is een cluster van jonge, heldere sterren omgeven door interstellair gas en stof. Men gelooft dat de Pleiaden onze kosmische broeders en zusters zijn, omdat de mensheid een gemeenschappelijke afstamming deelt met deze hemelse wezens.

De Pleiadiërs hebben eeuwenlang een invloedrijke rol gespeeld in de evolutionaire vooruitgang van de Aarde en de spirituele ontwikkeling van de mens. Oude culturen en inheemse volkeren vereerden de Plejaden als heilig en namen belangrijke astronomische en spirituele kennis over de Plejaden op in hun mythen en tradities.

De Pleiaden zijn tot op de dag van vandaag via verschillende kanalen en contactpersonen blijven communiceren met de mensheid en hen blijven begeleiden.

Velen geloven dat de Pleiadiërs de beroemde “hemelmensen” of wijsheidsbrengers waren die de Maya beschaving hielpen versnellen. Sommige geleerden denken dat de Pleiadiërs de Anunnaki “goden” kunnen zijn geweest die levendig beschreven zijn in Mesopotamische teksten.

De Pleiadiërs zijn een altijd aanwezige kracht geweest die de mensheid zachtjes voorwaarts leidde terwijl ze probeerden te voorkomen dat destructieve tijdlijnen zich manifesteerden. Ze zijn ook ethisch zeer geëvolueerd en promoten idealen als goedheid, mededogen, wijsheid en geweldloosheid.

De Pleiadiërs hebben een bijzondere voorliefde en affiniteit voor de Aarde en de mensheid vanwege onze diepe banden. Zij hebben er belang bij om de mensheid en de planeet te zien evolueren en gedijen.

De Pleiadiërs communiceren en verbinden via lichtschepen, telepathie en spirituele kanalen om hun kennis te delen, menselijke vooruitgang te verzekeren en de mensheid te herinneren aan ons oneindige potentieel als spirituele wezens met een fysieke ervaring. Hun aanwezigheid blijft de mensheid inspireren om naar de sterren te reiken en het verlichte pad te bewandelen.

Pleiadische Energieën:

Op dit moment zenden de Pleiadiërs hoge trillingsfrequenties uit naar de Aarde die intuïtief kunnen worden gevoeld en gekanaliseerd door degenen die spiritueel open zijn. Hun energieën trillen op een zeer verfijnd niveau dat resoneert met de hogere chakra’s, met name het derde oog en de kruinchakra’s!

Pleiadische energie heeft een etherische kwaliteit die licht en kalmerend is. Degenen die zich ermee verbinden beschrijven het als een zachte golf die zachtjes de aura aanraakt. Het heeft een kalmerend, centrerend effect op lichaam en geest dat iemand in het huidige bewustzijn kan brengen.

Op cellulair niveau werken Pleiadische Lichtcodes en activaties om dichtheid en stagnatie te doorbreken. Hun hoogvibrerende transmissie werkt om alle chakra’s en energiecentra van het lichaam te zuiveren, uit te lijnen en te activeren. Dit heeft een zuiverend effect waardoor verruimde bewustzijnstoestanden en spirituele gaven vrijer kunnen doorstromen.

De kenmerkende frequentie van Pleiadische energie bevat de spirituele blauwdruk voor vrede, compassie, vreugde en creatieve zelfexpressie. Door ons af te stemmen op hun helende frequenties, krijgen we toegang tot een bron van levenskrachtenergie en hoogtrillende wijsheid uit een hogere dimensionale realiteit. Dit dient om de evolutionaire reis van onze ziel in dienst van allen te versnellen.

Door meditatie, channeling en andere vormen van communie zenden de Pleiadiërs galactisch helend Licht uit om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Hun welwillende bedoelingen helpen ons om ons opnieuw te verbinden met onze ware multidimensionale natuur als oneindige wezens van Licht!

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Scroll naar boven