Wat zijn frequenties/dimensies – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Wat zijn frequenties/dimensies

WE ZIJN NIET GESCHEIDEN VAN GODS BEWUSTZIJN; DAAROM HOEVEN WE NIET TE BIDDEN OF OM IETS TE VRAGEN, OMDAT HET AL IN ONS AANWEZIG IS. HET IS ONZE TAAK OM ONS BEWUST TE WORDEN VAN ZIJN AANWEZIGHEID IN ONS DOOR EEN GROTERE GEVOELIGHEID VOOR SUBTIELE TRILLINGEN TE ONTWIKKELEN.

Gegroet, vrienden!

Gedurende vele levens hebben we niveau na niveau van het ascensieproces ervaren. Gedurende deze tijd heeft de Schepper zich verplaatst van een staat van absolute eenheid naar een staat van relatieve afscheiding, zodat het zichzelf kan ervaren door middel van zijn eigen creatieve denkproces. Door een proces dat evolutie heet, zijn we bewust veranderd van een staat van onbewust zijn in onze essentie als pure geest in bewuste belichamingen van geest.

Wanneer we het over frequenties hebben, bedoelen we oscillaties per seconde of hertz (Hz). We zijn vibrerende wezens die beïnvloed worden door alles om ons heen, van elektrische apparaten tot elektromagnetische velden die gecreëerd worden door hoogspanningsleidingen, gsm-masten en hoogspanningsdraden.

Het menselijk lichaam heeft zijn eigen frequentie, net als elk levend wezen op aarde. Ons lichaam bestaat uit atomen en moleculen die omgeven zijn door elektromagnetische velden die beïnvloed worden door onze gedachten en gevoelens.

Elke gedachte produceert een elektrische lading in je lichaam. Deze elektrische ladingen kunnen worden gemeten met behulp van een elektro-encefalogram (EEG). Wetenschappelijke studies hebben duidelijk aangetoond dat verschillende soorten gedachten verschillende elektrische ladingen in de hersenen creëren. Verschillende emoties produceren ook verschillende magnetische polariteiten in ons lichaam.

Kwantummechanica is de studie van atomen en elektronen. Kwantummechanica is een essentieel element in het begrijpen van spiritualiteit, want het is deze wetenschap die uitlegt hoe geest en materie op elkaar inwerken. “Spirit is een trillingsfrequentie die in een alternatieve dimensie bestaat, maar wetenschappelijk kan worden waargenomen. De vibraties worden gevoeld door elektromagnetische energie, die we voelen als onze emoties.

Het is niet mogelijk om geest te ervaren zonder een verbinding te hebben met het fysieke lichaam, daarom hebben we seksuele polariteit – leven en dood – in de fysieke wereld. Om spirit te ervaren terwijl we in de fysieke wereld leven, moeten we afgestemd blijven op de verlangens van ons hart. Als we dit doen, zullen onze emoties beginnen te vibreren op een frequentie die overeenkomt met die van spirit.

Dit kan moeilijk te bereiken zijn door intellect alleen, omdat het inhoudt dat we in elk moment aanwezig moeten zijn met onvoorwaardelijke liefde, waarbij we elke persoon en gebeurtenis precies zien zoals ze zijn. Dit bewustzijn zal zich uitbreiden naar hogere begeleiding, die je zal helpen om op één lijn te blijven met voorbestemde gebeurtenissen en mensen die je van plan bent te ontmoeten.

Als je je bewust wordt van je intenties, gevoelens, gedachten en emoties op elk moment, stem je je af op het universele bewustzijn – het bewustzijn van de Schepper – dat je naar je hoogste goed zal leiden.

Het universum is een intelligent hologram, een levend organisme dat bewust en intelligent is. Het communiceert met ons via onze gedachten en gevoelens. Wij zijn de denkende cellen, het bewustzijn van dit holografische universum.

De wetten van de kwantumfysica stellen dat mensen bestaan uit energie die zowel fysiek als niet-fysiek is. Het fysieke deel dat we kunnen zien en aanraken is slechts een klein deel van wie we zijn.

De kwantumfysica vertelt ons dat alles in het universum met elkaar verbonden is en dat er niet zoiets bestaat als leegte of absoluut niets. Kwantumverstrengeling (ook bekend als “spooky action at a distance”) laat zien dat als twee deeltjes in het verleden een wisselwerking hebben gehad, ze altijd verbonden blijven, ongeacht hoe ver ze nu van elkaar verwijderd zijn. Als een deeltje zijn toestand verandert, zal het andere deeltje op precies hetzelfde moment veranderen.

Het niet-fysieke deel van onszelf omvat onze geest, onze emoties, ons lichaam, ons DNA en het energieveld om ons heen. Het maakt niet uit of het zich binnen of buiten het fysieke lichaam bevindt; het kan overal in het universum zijn omdat het geen grenzen heeft.
De realiteit bestaat omdat wij erin bestaan. Ons bewustzijn creëert realiteit door frequentiepatronen te coderen in materie en energie via onze gedachten, emoties en woorden.

Superbewustzijn is de hoogste energievorm die we op dit moment kunnen waarnemen en daarom wordt het God genoemd. We zijn niet gescheiden van Gods bewustzijn; daarom hoeven we niet te bidden of om iets te vragen, want het is al in ons aanwezig. Het is onze taak om ons bewust te worden van zijn aanwezigheid in ons door een grotere gevoeligheid voor subtiele vibraties te ontwikkelen.

Als we onze vibratie verhogen, worden we gevoelig voor alle aspecten van vibratie – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. We beginnen te beseffen dat het bewustzijn door alle dingen stroomt, ook door ons. De liefde en het licht van de Schepper zijn zowel in ons als in alle dingen. “Alles is één.

Ervaar je een groter bewustzijn van intuïtief weten en spirituele leiding in je leven? Voel je de aanwezigheid van een goddelijke bron die je nog niet onder woorden hebt kunnen brengen?

Dit is een blik in het bewustzijn van alle wezens en alles dat doordrongen is van onvoorwaardelijke liefde en helderheid. Het verschijnt niet altijd als een helder licht. Het kan in plaats daarvan tot je komen als een diep gevoel van vrede of als een begrip.

Welke vorm het ook aanneemt, dit verruimde bewustzijn weerspiegelt onze inherente verbinding met alle dingen en wezens. Het is een duidelijke wegwijzer die ons naar spirituele groei en vervulling leidt. Als we onze gevoeligheid voor subtiele vibraties vergroten, beginnen we dit bewustzijn binnen te gaan en ervaren we dat we één zijn met alle dingen die zijn.

Het is belangrijk op te merken dat we op elk moment een vrije wil hebben. Als we dit weten, kunnen we ons bewust worden van de gedachten en emoties die we op elk moment kiezen, in plaats van simpelweg te reageren op situaties of omstandigheden op basis van wat in ons geprogrammeerd is vanuit het verleden.

Of je je er nu bewust van bent of niet, je bevindt je in een constante uitwisseling van energie met het universum en alles wat zich daarin bevindt. Je hebt misschien het gevoel dat je gedachten, gevoelens en emoties van jou alleen zijn, maar dat is niet zo. Je bent voortdurend omringd door en verbonden met alles in het universum. Als we beginnen te ontwaken voor dit feit, beginnen we onze ware aard te herkennen als puur bewustzijn dat één is met Al Dat Is.

Het is belangrijk om te onthouden dat je op elk moment de keuze hebt of je het subtiele intuïtieve signaal dat aan je gegeven wordt wel of niet wilt honoreren. Dit kan heel versterkend zijn. Naarmate je je meer bewust wordt van de subtiele intuïtieve leiding die je krijgt, zul je beseffen dat er echt geen toeval in je leven is. Er zijn geen willekeurige gebeurtenissen die dagelijks plaatsvinden, er is alleen perfectie in goddelijke timing en goddelijke ontvouwing.

Dit betekent dat als er iets in je leven is dat aangepakt of geheeld moet worden, je je nergens zorgen over hoeft te maken omdat de kracht van je eigen aanwezigheid alle blokkades of beperkingen zal oplossen. Je bewustzijn zal je naar een hoger trillingsniveau brengen waar er geen problemen zijn omdat ze gewoon niet bestaan.

De intuïtieve stem zal ons altijd terug naar huis leiden en ons weer in overeenstemming brengen met onze ware natuur.

Het bewustzijn van de Schepper is geen geloofssysteem. Het is het bewustzijn waaruit alle schepping voortkomt. De Schepper bestaat in ieder van ons en collectief als het universum.

Alle dingen worden gecreëerd vanuit deze oorspronkelijke energie, inclusief onze gedachten, gevoelens, emoties, gewaarwordingen, waarnemingen en ervaringen.

Gevoeligheid voor deze energie kan ontwikkeld worden door meditatie en gebed, zodat we een grotere mate van geluk kunnen gaan ervaren dan wat ervaren wordt in de fysieke wereld.

In dit hogere bewustzijnsgebied hebben we toegang tot alle kennis, wijsheid en intuïtie die ons leiden om nieuwe talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We raken meer afgestemd op de aangeboren wijsheid en het helend vermogen van ons lichaam, zodat ziekte geen vat meer op ons heeft. Hoe meer we onze intuïtie ontwikkelen, hoe meer informatie ons zal worden geopenbaard in meditatie. Dit is een manier waarop we vrede en tevredenheid in ons leven kunnen vinden door te leren op onszelf te vertrouwen in plaats van anderen onze beslissingen te laten beïnvloeden.

Dit niveau van bewustzijn is beschikbaar voor iedereen, ongeacht hun religieuze achtergrond of overtuigingen. Onze gedachten creëren onze realiteit, dus negatieve of angstige gedachten bestaan hier niet. Als we beginnen te oefenen om aanwezig te zijn in het moment, leren we hoe we van op angst gebaseerd denken kunnen veranderen in intuïtief denken dat onze geest openstelt voor alle mogelijkheden.

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven