Waar is de 5e dimensie? – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Waar is de 5e dimensie?

ALS JE LIEFHEBT, VRIJGEVIG EN ATTENT BENT, ZAL DE WERELD LIEFDEVOL, VRIJGEVIG EN ATTENT VOOR JE ZIJN. DE WERELD IS GEEN STRAFFENDE PLAATS, DE WERELD IS GEVULD MET LIEFDE. DE ENIGE MANIER WAAROP WE STRAF ERVAREN IN DE WERELD IS WANNEER WE ONSZELF STRAFFEN MET ONZE EIGEN GEDACHTEN, PERSPECTIEF EN ONGEHEELDE EMOTIES.

Lieve familie van licht,

De vijfde dimensie is geen plaats waar je naartoe gaat; het is de kwaliteit van bewustzijn die je meebrengt naar waar je ook bent. Het is het open hart dat alle dingen, zowel goede als slechte, met liefde verwelkomt. Het is de volledige aanvaarding van de realiteit zoals ze is, zonder oordeel. Het is volmaakte vrede en vreugde in het moment omdat je een grotere aanwezigheid in jezelf hebt herkend dan je ego.

De Vijfde dimensie binnengaan is één worden met het hele universum, één zijn met God. De Vijfde dimensie is niet de hemel; het is het Koninkrijk van de Hemel op Aarde. Het bestaat in een tijdloze tijd en ruimte die het menselijk begrip te boven gaat. Het is onvoorstelbaar mooi, een plaats van vrede, liefde en vreugde. Daarom ervaar je wonderen, visioenen, creativiteit en genialiteit wanneer je de staat van hoger bewustzijn binnengaat die “theta” wordt genoemd.

De Vijfde Dimensie is het thuis van wonderbaarlijke wezens die op ons wachten om terug te keren. Zij zijn onze spirituele gidsen die ons zullen helpen evolueren naar hogere staten van bewustzijn. Deze wezens zijn ons hele leven bij ons geweest, maar we konden ze niet zien omdat we niet op hen waren afgestemd of op de frequentie die ze uitstralen.

Het is een eeuwige geestestoestand die voorbij geboorte en dood bestaat. Hoewel je misschien in deze wereld bent gekomen met bepaalde lessen om te leren en uitdagingen om te overwinnen, zijn deze uitdagingen geen obstakels of hindernissen, maar eerder kansen om het leven vanuit een breder perspectief te zien.

Je moet ook jezelf leren zien vanuit ditzelfde perspectief en beseffen dat je menselijk lichaam en persoonlijkheid slechts tijdelijke containers zijn voor je echte essentie – puur onvoorwaardelijk bewustzijn of bewustzijn.

De Vijfde Dimensie bestaat in het huidige moment omdat je alleen hier ware vrede en vreugde kunt ervaren. Wanneer je aandacht gericht is op het verleden, herbeleef je oude problemen en pijnlijke herinneringen; wanneer je gedachten in de toekomst zijn, zijn ze gevuld met zorgen over wat er hierna zou kunnen gebeuren.

Om volledig in het hier en nu te zijn, gebruik je al je zintuigen om het leven te ervaren. Niets is belangrijker dan dit. Leef en voel dat je leeft. Als je maar half leeft, zul je niet weten wat er aan de hand is. Als je niet bij jezelf bent, kun je niet weten wie je bent.

Hier zijn enkele suggesties om je te helpen volledig in het huidige moment te leven:

1) Vrees niets – angst is een teken van zwakte en onvolwassenheid. Laat het achter je, anders zul je nooit vrijheid of vreugde kennen.

2) Raak niet van streek door omstandigheden – er is niets dat je innerlijke vrede en geluk kan bedreigen, behalve je eigen zelfgemaakte gevangenis van negatieve emoties zoals woede en angst.

3) Stop met denken over het verleden of je zorgen te maken over de toekomst – ze bestaan nu niet. Het verleden is al gebeurd en de toekomst moet nog gebeuren; beide zijn illusies. Door erover na te denken, mis je het leven in het huidige moment, dat het echte leven zelf is, omdat dit moment maar één keer voorkomt. Je kunt het niet nog een keer hebben. Dus leef het nu intens!

4) Blijf in het huidige moment in plaats van te dromen over dingen die misschien nooit zullen gebeuren of terug te denken aan dingen die al voorbij zijn; ze hebben geen realiteit in het eeuwige nu.

Dit is de tijd van je leven. Elk moment zou zo vol en zo intens moeten zijn dat je voelt dat je nog nooit geleefd hebt en dat je nooit meer op deze manier zult leven. Als je volledig en intens in elk moment kunt leven, wordt je leven een aaneenschakeling van gouden momenten en zul je nooit sterven, want sterven betekent leven in het verleden of leven in de toekomst.

Het enige ware leven is nu.

We worden geboren en we sterven op dit moment. We genieten van ons leven en dan sterven we. Wat is het nut van leven als je niet volledig kunt leven? De vijfde dimensie is een constant feest, waar alles mogelijk is. Er is geen angst meer omdat er geen dood meer is. Je bent vrij van alle beperkingen; je geest is uitgebreid als de hemel. In deze wereld is er geen lijden, zijn er geen ziekten, geen teleurstellingen en leeft iedereen in harmonie met elkaar en met de natuur. Het is een wereld van overvloed en voorspoed waar iedereen een diep gevoel van vrede en geluk in zijn hart heeft. In deze wereld kan er geen conflict of oorlog zijn omdat er in de vijfde dimensie alleen eenheid van geest en eenheid van hart is.

Mensen die de vijfde dimensie zijn binnengetreden kunnen elk moment van hun leven helder zien en ten volle leven. Zij kennen het geheim van eeuwige jeugd: Er is niets om oud over te worden als je elk moment ten volle beleeft. Wanneer je dit stadium in je evolutie bereikt, zul je wonderen kunnen verrichten die je stoutste verbeelding te boven gaan – wonderen die jou evenzeer zullen verbazen als ze anderen zullen verbazen.
De Vijfde dimensie is een staat van zijn die verder gaat dan alle lichamelijkheid die je tot nu toe hebt gekend. Het is een dimensie van puur liefdesbewustzijn.

Om deze staat binnen te gaan, moeten we liefde beoefenen door het onvoorwaardelijk weg te geven en door anderen onvoorwaardelijk te vergeven, zodat we onze eigen onsterfelijkheid sterker kunnen voelen.

De wereld is jouw spiegel. Ze weerspiegelt wat jij bent. Als je liefhebt, als je aardig bent, als je gul bent, als je attent bent, als je attent bent, zal de wereld liefdevol en aardig en gul en attent en attent voor je zijn. De wereld is geen straffende plek; de wereld is gevuld met liefde. De enige manier waarop we straf ervaren in de wereld is wanneer we onszelf straffen met onze eigen gedachten, perspectief en ongeheelde emoties.

Elk moment in de tijd bestaat als een perfecte parel. Een van de dingen die gebeuren als je de Vijfde dimensie binnengaat, is dat de tijd voor jou stopt omdat er daar geen tijd is; het is allemaal eeuwig nu. Dus in dat prachtige rijk van de eeuwigheid, waar alles één is en waar alles tegelijk gebeurt, is er geen tijd voor ongelukkigheid of stress of angst of pijn; er is alleen vrede, liefde en vreugde – pure gelukzalige vreugde!

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven