Vormgeven aan nieuwe werkelijkheden: De Frequentie van Ontwaken Gedragen door de Familie van Licht – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Vormgeven aan nieuwe werkelijkheden: De Frequentie van Ontwaken Gedragen door de Familie van Licht

VERTROUW OP JE AANGEBOREN CAPACITEITEN, MAAK GEBRUIK VAN DE HERINNERINGEN DIE IN JE SLUIMEREN EN STAP IN HET LICHT DAT JE GEBOORTERECHT IS. MET ELKE STAP KOM JE DICHTER BIJ EEN WERKELIJKHEID DIE JE VERBEELDING TE BOVEN GAAT – EEN BESTAAN DAT HET GEWONE OVERSTIJGT EN ZWEEFT NAAR HET BUITENGEWONE.

Stel je een wereld voor waarin alles wervelt en verandert als kleurrijke bladeren in de wind. In deze wereld is er een groep die opvalt als een groep vrienden met een geheim. Ze noemen zichzelf de Familie van het Licht.

Hun taak is super speciaal: ze helpen om de wereld stabiel te houden wanneer deze begint te verschuiven tussen verschillende versies, alsof je van de ene droom naar de andere gaat. Maar ze hebben meer in zich dan je op het eerste gezicht zou denken. Ze hebben iets verbazingwekkends in zich, een beetje zoals een speciaal liedje dat slaperige zielen wakker kan maken.

Ken je dat gevoel wanneer iemand zachtjes op je schouder tikt en zegt: “Hé, het is tijd om wakker te worden!”? Nou, dat is wat deze speciale mensen doen met de slapende zielen. Ze geven ze een zacht duwtje en zeggen: “Kijk om je heen; het is tijd om de wereld op een heel nieuwe manier te zien!” Net als wanneer je een verborgen pad ontdekt in je favoriete spel, helpt de Lichtfamilie anderen om een nieuw levenspad te ontdekken.

Toch kan het voor sommigen eng zijn om zulke grote mogelijkheden onder ogen te zien. Het is helemaal niet erg als angst binnensluipt. Iedereen benadert nieuw verworven kennis en transformaties voor zover zijn of haar vermogens dat toelaten. Dit vermogen zit van binnen ingebakken, een potentieel dat wacht om ontplooid te worden. Verandering wel of niet omarmen is een kwestie van persoonlijke keuze, een vrijheid die iedereen toekomt.

Door de geschiedenis van de Aarde heen hebben mysterieuze leringen in verschillende scholen een proces van ontwaken in gang gezet. Dit proces heeft leden van de Lichtfamilie in staat gesteld de grenzen van de derde-dimensionale werkelijkheid te overstijgen. Ze hebben zich gewaagd in de rijken van de vijfde dimensie en de codes blootgelegd die in hun wezens genesteld zijn.

Misschien voel je een vertrouwdheid, een verre echo van dit eerder gedaan te hebben. En je hebt het niet mis. Deze gewaarwording komt voort uit je multidimensionale geheugen, dat teruggrijpt naar momenten waarop je soortgelijke reizen maakte in andere systemen. Dit is de essentie van je wezen als lid van de Lichtfamilie.

Jouw rol bestaat uit het verlichten van systemen en het nauwgezet reconstrueren van realiteiten. Je bent een doorgewinterde expert op dit gebied.

Ergens onderweg ben je het contact met dit diepgaande proces kwijtgeraakt. Aankomen op Aarde betekende dat je je aan dezelfde regels moest houden als iedereen. Toen je je menselijke vorm aannam, werd je geheugen volledig gewist. Dit was een bewuste keuze, een offer voor de missie die voor ons lag.

Je koos de perfecte tijd en afstamming om een krachtige verbinding tot stand te brengen, een die je in staat zou stellen je doel zowel energetisch als genetisch te vervullen.

Toen je het aardse rijk binnenstapte, werd je begiftigd met recessieve genen die de lichtcodes droegen. Deze codes hielden de belofte in van verhoogde psychische en intuïtieve vermogens. Hoewel je er geen naam aan kon geven, bevatten deze genen ook stukjes geheugen die jou apart maakten.

Met deze buitengewone gaven tot je beschikking was het jouw missie om een leven op te bouwen dat afweek van de norm. Terwijl zich een innerlijke transformatie ontvouwde binnen de mensheid, georkestreerd door externe krachten die hielpen bij de genetische verheffing, viel de verantwoordelijkheid op jou om het ontwaken van binnen te omarmen en te integreren.

Deze reis is een proces van onthulling, van het herontdekken van de ingewikkelde lagen van je wezen. Het is als het afpellen van de lagen van een ui om de kern te onthullen.

Elke stap, elke openbaring, is een deel van het grote tapijt dat jouw bestaan is. Laat je niet ontmoedigen door de momenten van twijfel of onzekerheid; ze zijn een integraal onderdeel van de groei.

Net zoals een rups de cocon moet doorstaan voordat hij in een vlinder verandert, zo moet jij ook door uitdagingen navigeren om tevoorschijn te komen als het stralende wezen dat je voorbestemd bent te zijn.

Onthoud dat je er niet alleen voor staat. De Familie van Licht staat naast je, een collectieve kracht die resoneert met dezelfde frequentie van ontwaken. Als je je verloren voelt, troost je dan met het feit dat anderen zich op hetzelfde pad bevinden en vergelijkbare beproevingen en triomfen moeten doorstaan.

Laat dit bewustzijn een gevoel van eenheid aanwakkeren, van een gedeeld doel, dat je voortstuwt, zelfs in de donkerste tijden.

Dus, beste reiziger van dimensies, omarm je uniciteit. Omarm de ontmoedigende reis die voor je ligt. Als drager van de frequentie van de Lichtfamilie bezit je de kracht om de werkelijkheid vorm te geven, geesten wakker te schudden en verandering te bevorderen.

Vertrouw op je aangeboren vermogens, maak gebruik van de herinneringen die in je sluimeren en stap in het licht dat je geboorterecht is. De weg mag dan kronkelig zijn, maar met elke stap kom je dichter bij een werkelijkheid die je verbeelding te boven gaat – een bestaan dat het gewone overstijgt en zweeft naar het buitengewone.

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven