Voorwaarts naar de Nieuwe Aarde: De tijd voor verandering is nu!

DE OVERGANG NAAR DE 5D AARDE IS DE VOLGENDE STAP IN DE EVOLUTIE VAN DE MENSHEID. HET IS DE POORT NAAR EEN VEELBELOVENDE TOEKOMST DIE OOIT SLECHTS EEN DROOM LEEK. VERENIGD IN LIEFDE, ZULLEN WE HET PARADIJS OP AARDE CO-CREËREN. MENSEN ZULLEN IN HARMONIE LEVEN MET ELKAAR EN MET DE NATUUR. HULPBRONNEN ZULLEN EERLIJK VERDEELD WORDEN. ARMOEDE, HONGER EN DAKLOOSHEID ZULLEN VERDWIJNEN!

Terwijl de 5D verschuiving zich ontvouwt, staat de mensheid aan de vooravond van een buitengewone fase, die een diepere verbinding en samenwerking met buitenaardse beschavingen bevordert!

Met de verhoging van de trillingsfrequentie van de Aarde ontstaan er nieuwe portalen, waardoor welwillende buitenaardse wezens zich rechtstreeks met onze soort kunnen verbinden. Deze kosmische interactie is een vitale stap in onze reis naar ascentie.

Meerdere buitenaardse soorten hebben belang bij de evolutie van de mensheid. De Pleiadiërs, Arcturiërs, Andromedanen en Venusianen communiceren telepathisch met lichtwerkers om wijsheid te delen over het activeren van ons kristallijn DNA en het verhogen van ons bewustzijn! Ze willen ons begeleiden bij de verschuiving naar hogere dimensies waar we ons kunnen aansluiten bij de galactische gemeenschap.

Persoonlijke ontmoetingen met wijze buitenaardse ambassadeurs zullen heel gewoon worden. Hun geavanceerde technologieën en spirituele kennis zullen openlijk gedeeld worden. ET’s zullen nieuwe oplossingen bieden voor de uitdagingen van de mensheid en onze beschaving naar een tijdperk van universele samenwerking, overvloed en transcendentie duwen.

Om de overgang te ondersteunen hebben de Pleiadiërs negatieve energie en reptielachtige entiteiten uit de astrale vlakken van de Aarde verwijderd. De Arcturiërs gebruiken hun zeer geavanceerde technologieën om de Schumann-resonantie en het magnetische veld van de Aarde te stabiliseren.

De Andromedanen, bekend als de “Galactische Historici”, zullen onze ware oorsprong en zielsdoelen onthullen. Deze katalysator zal het ontwaken van de mensheid en de beheersing van multidimensionale vermogens versnellen.

We zullen gaan beseffen dat deze buitenaardse vrienden aspecten van ons hogere zelf zijn die in vorm worden geprojecteerd om ons naar de hemelse eenheid van 5D te leiden. Hun liefde en steun leiden ons op de heilige reis terug naar huis door de lichtportalen die zich overal om ons heen openen.

De verschuiving naar 5D zal een nieuw gouden tijdperk inluiden voor de mensheid en de planeet Aarde. Terwijl we onze collectieve vibratie en bewustzijn verhogen, zullen we een beschaving beginnen op te bouwen die gebaseerd is op liefde, eenheid en respect voor alle leven.

De samenleving zal transformeren als we niet meer concurreren maar samenwerken. Mensen zullen in harmonie leven met elkaar en met de natuur. Hulpbronnen zullen eerlijk verdeeld worden. Armoede, honger en dakloosheid zullen verdwijnen.

Met schone, hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele brandstoffen zullen we de natuurlijke schoonheid en het evenwicht van de planeet herstellen. Vervuiling zal drastisch afnemen. De vernietiging van het milieu zal stoppen als we leren om duurzaam te leven en te regenereren wat beschadigd is.

Technologie zal zich ontwikkelen in overeenstemming met de natuurwet. Doorbraken op het gebied van gezondheid, energie, transport en meer zullen worden geleid door ethiek in plaats van winst. Deze technologie zal mensen sterker maken en tegelijkertijd de planeet beschermen.

Naarmate ons bewustzijn zich uitbreidt, zullen we vermogens terugkrijgen die zijn weggezakt – telepathie, telekinese en helende krachten. Velen zullen een grotere verbinding ontwikkelen met hun hogere zelf, de natuur en de engelenrijken. We zullen deze gaven gebruiken voor het hoogste goed.

De verschuiving naar de 5D Aarde is de volgende stap in de evolutie van de mensheid. Het is de poort naar een veelbelovende toekomst die ooit slechts een droom leek. Verenigd in liefde zullen we het paradijs op Aarde co-creëren.

Velen blijven sceptisch over het idee van een 5D verschuiving en doen het af als pseudowetenschap of fantasie. Critici wijzen op het gebrek aan concreet wetenschappelijk bewijs dat het bestaan van 5D rijken ondersteunt. Daarnaast zijn sommigen huiverig om geloof te hechten aan profetieën of voorspellingen van grote wereldwijde transformaties.

Toch is het een feit dat het moeilijk is om sterk, onbetwistbaar bewijs te leveren voor de 5D verschuiving vanwege de manier waarop wetenschap werkt en hoe we dingen waarnemen.

Ik moedig aan om open te staan voor ervaringen die materialistische wereldbeelden uitdagen.

Terwijl de debatten doorgaan, stelt een evenwichtig perspectief ons in staat om na te denken over ongelooflijke mogelijkheden zonder blindelings buitengewone beweringen te accepteren. De waarheid zal zich openbaren aan diegenen die er oprecht naar zoeken met een open maar kritische geest en hart!

Conclusie:

Zoals we hebben onderzocht, is de langverwachte verschuiving van 3D naar 5D werkelijk een monumentale gebeurtenis voor de mensheid en de planeet Aarde. Hoewel de exacte datum nog onbekend is, voorspellen bronnen dat de verschuiving op elk moment kan plaatsvinden en onze beschaving in een verhoogde staat van zijn kan katapulteren.

De 5D verschuiving betekent een kwantumsprong in het menselijk bewustzijn en waarneming. Wanneer we dualiteit en afscheiding overstijgen, stellen we ons open voor voorheen ondoorgrondelijke realiteiten en mogelijkheden. Leven in 5D brengt meer verbinding, bewustzijn en toegang tot multidimensionaliteit.

Misschien wel het meest opmerkelijk is dat de verschuiving direct contact mogelijk maakt met welwillende buitenaardse intelligenties. Hun wijsheid en geavanceerde technologieën zullen het leven op Aarde diepgaand transformeren. Verenigd met onze galactische buren betreden we een nieuw tijdperk van eenheid, samenwerking en gedeelde overvloed.

Natuurlijk kunnen sceptici twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze komende verschuiving. Maar voor degenen met een open geest en hart zijn de tekenen overal om ons heen zichtbaar. Als we ontwaken, voelen we de stijgende energieën, de versnellende trilling, de op handen zijnde doorbraak.

Er wacht ons inderdaad een moment van ontzag. Laten we de komende veranderingen tegemoet treden met moed, vertrouwen en bereidheid. Met vertrouwen in onszelf en elkaar zullen we de verschuiving gracieus doorkruisen, samen ontwakend in een nieuwe Aarde.

De 5D wereld die we ons hebben voorgesteld is binnen handbereik. Welke rol ga jij spelen in het manifesteren van deze volgende fase in onze evolutie? De tijd is nu om naar voren te stappen en het te ontdekken!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven