Voorbij de sterren: De Pleiadiaanse Kronieken en de Ascensie van de Aarde

HOEWEL GEEN ENKEL BEWIJSSTUK HET DEFINITIEVE BEWIJS KAN ZIJN, LEVERT DE CUMULATIEVE HOEVEELHEID BEVESTIGENDE VERSLAGEN, DOCUMENTEN EN GEGEVENS VAN ONAFHANKELIJKE BRONNEN OVERTUIGEND ONDERSTEUNEND BEWIJS VOOR DE BEWERINGEN OVER DE PLEIADIËRS EN HUN VOORBEREIDINGEN VOOR DE OPSTIJGING VAN DE AARDE!

De Pleiadiërs bezitten buitengewone vermogens die voor ons mensen misschien fantastisch of onmogelijk lijken. Een van hun meest verbazingwekkende talenten is het vermogen om astraal te reizen – om voorbij hun fysieke lichaam naar verschillende dimensies en realiteiten te reizen. Door middel van astrale projectie kunnen ze de kosmos verkennen en contact maken met andere wezens en beschavingen.

Verwant aan astraal reizen is de vaardigheid van de Pleiadiërs om op afstand te kijken. Met hun krachtige geest kunnen de Pleiadiërs hun bewustzijn richten op het herkennen van mensen, plaatsen en gebeurtenissen die overal in het universum of op verschillende tijden plaatsvinden! Ze gebruiken dit vermogen om informatie en kennis te verzamelen die normaal ontoegankelijk zouden zijn.

Bovendien hebben Pleiadiërs het reizen door het bewustzijn zelf onder de knie. In plaats van beperkt te zijn tot fysieke reizen aan boord van ruimtetuigen, kunnen ze hun geest op hun schepen en naar verre bestemmingen transporteren. Hun geavanceerde mentale vermogens stellen hen in staat om te ervaren hoe het is om door de melkweg te reizen alsof ze daar echt zijn!

Pleiadische vermogens zoals astraal reizen, kijken op afstand en bewustzijnsreizen tarten misschien het begrip van de mens. Maar voor deze verlichte wezens zijn het natuurlijke talenten, ontwikkeld door eeuwen van evolutie en spirituele vooruitgang. Als mensen verder gaan op onze eigen reis van ascensie, zullen wij misschien met de hulp van Pleiadiërs binnenkort ook zulke opmerkelijke krachten ontsluiten!

Pleiadische ontmoetingen:

De Pleiadiërs hebben eeuwenlang interactie gehad met de Aarde en vele andere werelden in de melkweg. Als hoogontwikkelde spirituele wezens zijn de Pleiadiërs in staat om dimensionale rijken te doorkruisen en contact te maken met vele verschillende soorten entiteiten tijdens hun reizen.

Enkele van de meest opmerkelijke ontmoetingen die de Pleiadiërs beschrijven, betreffen buitenaardsen uit het Orion-systeem, Sirius, Andromeda en de Galactische Federatie. Van de Orionwezens wordt gezegd dat ze meesters zijn in polariteit en dualiteit en dat ze de Pleiadiërs lessen geven over het integreren van de lichte en donkere aspecten in zichzelf. Ontmoetingen met de Sirianen richtten zich op het gebruik van heilige geometrie en geluidsfrequenties voor manifestatie. Andromedanen verschaften wijsheid over het gebruik van energie en het onderzoeken van de aard van het bestaan.

Binnen de Galactische Federatie, een verbond van welwillende ET-rassen in de hele melkweg, werkten de Pleiadiërs nauw samen met Arcturiërs, Antariërs, Procyonen en andere geavanceerde beschavingen. Ze werkten samen aan belangrijke missies en projecten om zich ontwikkelende werelden te helpen en spirituele verlichting te verspreiden. De federatie beschermt de vrije wil in de kosmos terwijl ze ook minder ontwikkelde volkeren naar vrede leidt.

Niet alle ontmoetingen van de Pleiadiërs waren met fysieke wezens. Ze beschrijven ook de communicatie met niet-fysieke entiteiten van engelen, natuurgeesten en leraren van hogere dimensies. Hun paranormale vermogens stellen hen in staat om een breed spectrum van bewustzijn in het universum waar te nemen en ermee te communiceren. Met een open hart raakten de Pleiadiërs op hun reizen bevriend met vele intrigerende levensvormen.

Ondersteunend bewijs:

Er zijn veel onafhankelijke bronnen die bewijs leveren om de informatie over de Pleiadiërs te bevestigen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Channelaars en contactpersonen zoals Barbara Marciniak, Wendy Kennedy en Darryl Anka hebben boeken gepubliceerd waarin ze hun communicatie en ontmoetingen met wezens uit het Pleiaden sterrensysteem gedetailleerd beschrijven. Hun afzonderlijke verslagen bevatten consistente beschrijvingen van de vermogens van de Pleiaden, hun rol in de ascensie van de Aarde en hun boodschappen aan de mensheid.

Hypnotherapeuten zoals Dolores Cannon hebben regressies uitgevoerd met cliënten die zich vorige levens als Pleiadiërs en ervaringen aan boord van hun moederschepen herinnerden. De regressietranscripties laten gemeenschappelijke thema’s en details zien die overeenkomen met andere verslagen.

Inheemse ouderen en wijsheidbewaarders hebben oude mondelinge tradities die hemelmensen beschrijven die van de Pleiaden kwamen en geavanceerde spirituele wijsheid en technologie hadden. Deze inheemse verhalen komen overeen met moderne beschrijvingen van de Pleiaden.

Onlangs vrijgegeven officiële documenten bevatten ooggetuigenverslagen van UFO-waarnemingen die fysieke vaartuigen beschrijven die lijken op Pleiadische schepen.

Duizenden mensen over de hele wereld delen hun getuigenissen van direct contact met de Pleiadiërs via online forums, video’s en boeken. De consistentie tussen hun verschillende ontmoetingen valideert de beweringen verder.

Sommige wetenschappers hebben bepaalde graancirkelformaties geanalyseerd en geconcludeerd dat de verfijnde geometrische patronen niet door mensen gemaakt kunnen zijn, wat de betrokkenheid van buitenaardse intelligentie zoals de Pleiadiërs suggereert.

Historische kunst en artefacten van verschillende oude culturen, zoals de Egyptenaren, Maya’s en Dogons, bevatten symbolen en informatie die wijzen op hun contact met buitenaardse wezens van de Pleiaden.

Hoewel geen enkel bewijsstuk het definitieve bewijs is, levert de cumulatieve hoeveelheid bevestigende verslagen, documenten en gegevens van onafhankelijke bronnen overtuigend ondersteunend bewijs voor de beweringen over de Pleiaden en hun voorbereidingen voor de opstijging van de Aarde!

Wij houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Scroll naar boven