Verhoog je Energie: Een gids om je vibratie te verhogen en je aan te sluiten bij de Grote Verschuiving van de Aarde!

DE VOORTDURENDE WERELDWIJDE VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN OPENT DEUREN VOOR INDIVIDUEN OM TE ONTWAKEN TOT HUN VOLLEDIGE SPIRITUELE POTENTIEEL. IN DIT OPWINDENDE TIJDPERK OP AARDE IS ER EEN TOENEMENDE VRAAG NAAR ONS LICHT OM DE WEG VOORUIT TE WIJZEN!

Onze aarde, Gaia, is in wezen een levend, zelfregulerend organisme. De hele planeet is één superorganisme met zichzelf in stand houdende processen die er automatisch voor zorgen dat het leven kan floreren.

De biosfeer, atmosfeer en geologische systemen van de aarde werken samen in een complexe feedbackloop die de homeostase en optimale omstandigheden voor het leven op aarde in stand houdt. Alle organismen en hun anorganische omgeving zijn nauw met elkaar verbonden, waarbij levende wezens en hun fysieke omgeving samen evolueren als één enkel, zelfregulerend, complex systeem.

Dit perspectief biedt een belangrijke achtergrond voor het begrijpen van ons unieke pad. Als de hele planeet leeft, evolueert en in balans is, dan hebben ons collectieve bewustzijn en onze acties een directe invloed op de algehele gezondheid van de aarde.

Naarmate meer mensen spiritueel ontwaken en servicegerichte missies aannemen, tillen onze vibraties Gaia collectief naar nieuwe niveaus. Lichtwerkers voelen zich geroepen om te helpen bij de evolutie van de Aarde door bewustwording te creëren, licht te verspreiden en helende praktijken te beoefenen. Ze werken nauw samen met de geest van de planeet, die sommigen beschrijven als een archetype van de Goddelijke Moeder.

De Verschuiving in Wereldwijd Bewustzijn:

Veel lichtwerkers voelen zich geroepen om te assisteren bij de verschuiving in globaal bewustzijn die nu op Aarde plaatsvindt. Terwijl de mensheid blijft evolueren, stijgt ons collectief bewustzijn naar hogere trillingsfrequenties van liefde, vrede en eenheid. Er vindt een ontwakingsproces plaats naarmate meer mensen hun hart en geest openen om in overeenstemming met hun zielsdoel te leven.

De planeet zelf maakt ook een ascensieproces door, waarbij ze verschuift naar een hogere dimensionale staat! Moeder Aarde zuivert dichte energieën en verhoogt haar trillingen. Als bewust wezen is Gaia klaar om een nieuw tijdperk van vrede, harmonie en co-creatie met de mensheid in te gaan.

Tekenen van deze wereldwijde verschuiving zijn te zien in het toenemende sociale activisme en spirituele ontwaken dat over de hele wereld plaatsvindt. Meer mensen maken zich zorgen over de impact van de mensheid op de planeet, komen op voor mensenrechten, zoeken spirituele groei en verlangen om in grotere harmonie te leven. Er is een nieuw paradigma in opkomst, gebaseerd op liefde, eenheid en gelijkheid!

Veel lichtwerkers voelen zich geroepen om in deze tijd wegbereiders te zijn met een hogere visie op de toekomst van de mensheid. Door meer licht op de planeet te verankeren via onze acties, gedachten en intenties, helpen we bij deze collectieve overgang. Het is onze missie om meer liefde, heling en hoger bewustzijn naar de wereld te brengen.

De wereldwijde verschuiving in bewustzijn creëert ruimte voor mensen om te ontwaken tot hun volledige spirituele potentieel. Het is een opwindende tijd om op Aarde te leven! De planeet heeft ons licht nu meer dan ooit nodig om de weg vooruit te verlichten!

Je vibratie verhogen:

Als lichtwerker is een essentieel onderdeel van je spirituele pad het verhogen van je vibratie. Je vibratie is de frequentie waarmee jij en je energieveld resoneren. Het omvat je gedachten, emoties, overtuigingen en bewustzijnsniveaus. Een hogere trilling stemt je af op de hogere sferen en het doel van je ziel.

Er zijn veel manieren om je vibratie te verhogen:

Meditatie – De geest tot rust brengen door middel van meditatie helpt je los te komen van negatieve gedachten en toegang te krijgen tot hogere staten van bewustzijn. Dagelijkse meditatie is de sleutel voor lichtwerkers.

In de natuur zijn – Tijd doorbrengen in de natuur stelt je bloot aan de trillingsfrequentie van Moeder Aarde. Tussen de bomen, het water en de wilde dieren zijn, brengt je in een kalmere, evenwichtigere staat.

Bewust ademen – Diep ademhalen activeert het parasympathische zenuwstelsel en haalt je uit stresspatronen. Probeer pranayama-technieken zoals alternatieve neusgatademhaling.

Eten van voedsel met een hoge vibratie – Wat je eet heeft een directe invloed op je vibratie. Kies organisch plantaardig voedsel zoals fruit, groenten, noten en zaden. Minimaliseer bewerkte en suikerrijke voedingsmiddelen.

Etherische oliën – Oliën dragen specifieke trillingsfrequenties met zich mee die je kunnen zuiveren en verheffen. Sandelhout, wierook en lavendel zijn bijzonder helend. Verspreid ze of breng ze plaatselijk aan.

Klankhealing – Luisteren naar solfège frequenties, klankschalen, klokkenspel en andere instrumenten zuivert vastzittende energie en verhoogt je resonantie. Zingen verhoogt ook krachtig je vibratie.

Dankbaarheid – Focus op zegeningen in plaats van op tekorten – cultiveert waardering en vreugde. Houd een dankbaarheidsdagboek bij en bedank de hele dag door.

Op het hart gericht leven – Keuzes maken vanuit je hart in plaats van je ego brengt je op één lijn met je Hogere Zelf. Beoefen compassie, vriendelijkheid en dienstbaarheid.

Naarmate je verder gaat op je lichtwerkpad, zal je vibratie op natuurlijke wijze toenemen. Blijf bewust bezig met opbeurende activiteiten en beperk de tijd rond negativiteit tot een minimum. Houd in de gaten hoe je je voelt – je vibratie straalt uit je hele wezen. Als je consequent bent, zul je positieve verschuivingen in je bewustzijn en energieveld opmerken.

Wanneer je je vibratie verhoogt, word je een katalysator voor positieve verandering en inspireer je anderen om zich aan te sluiten bij deze diepgaande reis van persoonlijke en planetaire evolutie. Samen kunnen we een harmonieuze en duurzame toekomst creëren voor onszelf en de generaties na ons!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven