Van duisternis naar licht: De kracht van zelfbewustzijn in verlichting – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Van duisternis naar licht: De kracht van zelfbewustzijn in verlichting

WE BEGINNEN DE WERELD IN EEN NIEUW LICHT TE ZIEN ALS WE BEWUSTZIJN CULTIVEREN. WE RAKEN MEER AFGESTEMD OP DE ENERGIE EN VIBRATIE VAN ALLES OM ONS HEEN EN WE BEGINNEN DE ONDERLINGE VERBONDENHEID VAN ALLE DINGEN TE HERKENNEN. WE BEGINNEN TE ZIEN HOE ALLES IN HET UNIVERSUM MET ELKAAR VERBONDEN IS EN HOE WE ALLEMAAL DEEL UITMAKEN VAN EEN GROTER GEHEEL!

In de snelle wereld van vandaag gaan mensen vaak op in de dagelijkse sleur zonder de tijd te nemen om na te denken over hun leven en de wereld om hen heen.

Veel mensen werken op de automatische piloot, zonder een echt doel of richting voor ogen te hebben. Dit kan leiden tot een gevoel van leegte en ontevredenheid, alsof er iets ontbreekt in hun leven.

Het is echter mogelijk om los te komen van deze cyclus van stagnatie en een dieper gevoel van betekenis en doel te vinden. Door bewustzijn te cultiveren en het huidige moment te omarmen, kunnen we een reservoir van wijsheid en inzicht aanboren dat ons naar verlichting kan leiden.
In de zoektocht naar verlichting is bewustzijn de sleutel tot het openen van de deur. Bewustzijn stelt ons in staat om verder te kijken dan het fysieke domein en naar de diepere, spirituele dimensie van ons bestaan. Het is de deur naar transformatie, het pad naar verlichting en de sleutel tot het ontsluiten van de geheimen van het universum.

Maar wat is bewustzijn? Simpel gezegd is bewustzijn het vermogen om volledig aanwezig te zijn op het moment, om alles om ons heen te observeren en te ervaren met een open geest en een open hart. Het is de kunst om in het huidige moment te leven, volledig betrokken bij de wereld en alles wat zich daarin bevindt.

Voor velen van ons is bewustzijn iets waar we moeite mee hebben om te cultiveren. We leven in een wereld die snel en veeleisend is, en het is maar al te gemakkelijk om verloren te gaan in de chaos en verwarring van het dagelijks leven. Maar met oefening en toewijding is het mogelijk om een diep gevoel van bewustzijn te cultiveren en de transformerende kracht van verlichting te ervaren.

Dus hoe cultiveren we opmerkzaamheid? Er zijn veel verschillende benaderingen, maar in de kern bestaat het proces uit het leren observeren en accepteren van het huidige moment zonder oordeel of gehechtheid. Dit kan gedaan worden door middel van mindfulness meditatie, het bijhouden van een dagboek of gewoon door de tijd te nemen om stil te staan en de schoonheid van de wereld om ons heen te waarderen.

De sleutel is om aanwezig te zijn in het moment en onze gedachten en emoties te observeren zonder oordeel of gehechtheid. Hierdoor worden we ons meer bewust van de patronen en gewoonten die ons leven vormgeven en kunnen we verder kijken dan de beperkingen van onze op het ego gebaseerde geest.

Als we bewustzijn cultiveren, beginnen we de wereld in een nieuw licht te zien. We raken meer afgestemd op de energie en vibratie van alles om ons heen en we beginnen de onderlinge verbondenheid van alle dingen te herkennen. We beginnen te zien dat alles in het universum met elkaar verbonden is en dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel!

Dit besef is de basis van verlichting. Wanneer we in staat zijn om voorbij de beperkingen van onze op het ego gebaseerde geest te kijken en ons te verbinden met de diepere, spirituele dimensie van ons bestaan, zijn we in staat om een bron van wijsheid en begrip aan te boren die onze stoutste dromen te boven gaat.

Om werkelijk verlichting te ervaren, moeten we leren de op het ego gebaseerde geest los te laten en de diepere, spirituele dimensie van ons bestaan te omarmen. Voor velen kan dit in het begin een moeilijk en uitdagend proces zijn, maar het is essentieel als we echte transformatie willen bereiken en de geheimen van het universum willen ontsluiten.

Om de op het ego gebaseerde geest los te laten, moeten we leren ons over te geven aan het huidige moment en te vertrouwen op het universum. We moeten onze gehechtheid aan resultaten loslaten en het onbekende leren omarmen. We moeten bereid zijn onze angsten en onzekerheden los te laten en het oneindige potentieel van het universum te omarmen.

Als we de op het ego gebaseerde geest loslaten en de diepere, spirituele dimensie van ons bestaan omarmen, beginnen we de transformerende kracht van verlichting te ervaren. We beginnen verder te kijken dan de beperkingen van ons fysieke lichaam en naar het oneindige potentieel van het universum. We komen terecht in een stroom van creativiteit, inspiratie en begrip die onze stoutste verbeelding te boven gaat.

Kortom, bewustzijn is de sleutel tot verlichting. Het is de poort naar transformatie, het pad naar ware wijsheid en de sleutel tot het ontsluiten van de geheimen van het universum.

Dus, beste vrienden, ik smeek jullie om een reis naar verlichting te beginnen door bewustzijn te cultiveren in je dagelijks leven. Begin met kleine stapjes, zoals het beoefenen van mindfulness tijdens je dagelijkse activiteiten of het nemen van een paar momenten om je ademhaling te observeren. Lees boeken, woon lezingen bij en ga zinvolle gesprekken aan met mensen om je heen om je begrip van de wereld en jouw plaats daarin te vergroten.

Maar onthoud dat verlichting geen bestemming is die je van de ene op de andere dag kunt bereiken. Het is een voortdurend proces van groei en zelfontdekking. Wees onderweg geduldig en mededogend met jezelf en wees niet bang om hulp of begeleiding te vragen als je die nodig hebt.
In de woorden van de grote filosoof Lao Tzu: “De reis van duizend mijl begint met één stap.” Dus neem die eerste stap naar bewustzijn en laat het je leiden naar het licht van verlichting!

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven