Van dubbele helix naar twaalf strengen: De kosmische dans van DNA-evolutie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Van dubbele helix naar twaalf strengen: De kosmische dans van DNA-evolutie

IN DEZE BETOVERENDE KOSMISCHE SYMFONIE, WAARIN DE FOTONEN VAN VERANDERING ZICH DOOR HET TAPIJT VAN ONS DNA WEVEN, STAAN WE AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW TIJDPERK. DE EVOLUTIE VAN ONS FYSIEKE EN SPIRITUELE ZELF, GELEID DOOR DE GALACTISCHE VLOEDGOLF VAN LICHT, IS EEN BEWIJS VAN DE ONOPHOUDELIJKE TRANSFORMATIE VAN HET LEVEN OP AARDE.

In het grote geheel van het leven op aarde is er een opwindende transformatie aan de gang – een die diep in onze cellen plaatsvindt. Ons DNA, de ingewikkelde code die vorm geeft aan wie we zijn, ondergaat een ingrijpende verandering!

Stel je voor dat kosmisch licht, gecodeerd als stralende fotonen, naar onze planeet stroomt, verandering katalyseert en de essentie van ons menselijk lichaam opnieuw ordent. Dit fascinerende fenomeen is verbonden met de geschiedenis en het bewustzijn van de Levende Bibliotheek, een verstrooid mozaïek dat zich nu herschikt tot een samenhangend verhaal.

In het hart van deze hemelse metamorfose ligt de Galactische Vloedgolf van Licht. Deze stralingsgolf, versterkt door krachtige Uranus/Neptunus conjuncties, brengt een toevloed van kosmische stralen naar de Aarde!

Deze stralen, als delicate penseelstreken van transformatie, hebben de potentie om een derde streng in ons DNA te weven. Onder hun leiding ontstaan er nieuwe helixen of strengen, waarvan de filamenten van lichtgestuurde gegevens opnieuw verbinden en opbouwen.

Deze energetische draden worden opgeroepen door de elektromagnetische omarming van de energieën van de Eerste Schepper, die de reorganisatie van gegevens in onze lichamen orkestreert. De galactische federatie waakt over dit proces en breidt haar ondersteunende aanwezigheid uit om ons te helpen navigeren en evolueren.

In deze voortdurende dans van herbundeling en herordening ondergaat ons zenuwstelsel zelf een evolutie. Deze metamorfose maakt de weg vrij voor nieuwe gegevens om hun wijsheid in onze bewuste geest te ontvouwen.

Als uit een diepe sluimer ontwaken slapende hersencellen, die bijdragen aan een vollediger gebruik van onze fysieke vaten. Het is een verschuiving van het opereren binnen een beperkte reikwijdte naar het omarmen van het geheel van onze belichaamde ervaring.

Vergeet niet dat we vrijwillig de rol van lichtdragers op ons hebben genomen, met de opdracht om de helderheid van onze kostbare planeet te herstellen en terug te geven. Terwijl we ons koesteren in de stralende gloed, moeten de deuren van ons geheugen wijd opengaan. Net zoals DNA evolueert, moeten wij dat ook doen. Als een doek waarop geschilderd wordt, ontvouwt onze multidimensionale essentie zich, zich uitstrekkend over talloze lagen van de werkelijkheid.

Stel je voor dat je verstrengeld bent met twaalf verschillende DNA-strengen, ver verwijderd van de bekende twee strengen van de dubbele helix. Visualiseer deze strengen met elkaar verbonden, paren vormend die verbindingen smeden voorbij het zichtbare. Verdiep je in deze mentale speeltuin en breid je waarneming uit tot buiten je lichaam. Stel je energiesnelwegen voor die zich uitstrekken vanuit elk van je twaalf chakra’s, de vitale energiecentra.

Dit onderling verbonden web van energieën is de basis waarop je bestaat en deze twaalf draden fungeren als leidingen die je verbinden met de levenskracht die door het bestaan stroomt. Door deze energetische portalen te activeren, ontsluit je diepgaande inzichten in je eigen essentie.

De strengen van onze universele geschiedenis, gecodeerd in delicate lichtdraden, zijn verspreid over onze lichamen. Deze verspreiding werd georkestreerd door entiteiten die onze vermogens wilden beperken en zo controle over ons wilden krijgen.

Omarm de kunst van introspectie, want in de hoofdstukken van je persoonlijke geschiedenis ligt een schat aan openbaringen. Terwijl je door het tapijt van je leven navigeert, moet je je onthouden van het naspelen van drama’s die je in een eindeloze lus gevangen houden.

Terwijl elk van de twaalf DNA-strengen zich ontvouwt, kunnen onopgeloste problemen uit je verleden aan de oppervlakte komen als rimpelingen op het oppervlak van een kalme vijver. Emoties en herinneringen komen weer naar boven, waardoor je de kans krijgt om het weefsel van je bestaan echt te begrijpen. Door deze ervaringen wordt je kern onthuld – een mozaïek van gebeurtenissen en overtuigingen die nauw verweven zijn met je wezen.

In deze betoverende kosmische symfonie, als de fotonen van verandering door het tapijt van ons DNA weven, staan we op de drempel van een nieuw tijdperk. De evolutie van ons fysieke en spirituele zelf, geleid door de Galactische Vloedgolf van Licht, is een bewijs van de onophoudelijke transformatie van het leven op Aarde.

Terwijl we dit ingewikkelde proces van DNA evolutie doorkruisen, is het essentieel om het te benaderen met een gevoel van verwondering en nieuwsgierigheid. De kosmos zelf speelt een rol in het vormgeven van onze essentie en leidt ons naar een dieper begrip van onze verbondenheid met het universum.

Elke stap die we zetten in het ontrafelen van ons potentieel opent nieuwe vergezichten van kennis en zelfontdekking.
Laten we deze reis omarmen, de draden van ons potentieel ontvouwen en de stralende dageraad van ons multidimensionale bestaan binnenstappen.

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven