Universele broederschap en goodwill – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Universele broederschap en goodwill

HET GODDELIJKE IS NIET VER VAN ONS. HET IS IN ONS. HET IS ONS DIEPSTE BEWUSTZIJN. HET GODDELIJKE EN HET INDIVIDU ZIJN GEEN TWEE APARTE DINGEN. ZE ZIJN ÉÉN EN DEZELFDE. DAAROM ZEGGEN DE UPANISHADS, ATHATO BRAHMA JIJNASAH: “JIJ BENT DAT.” JIJ EN HET GODDELIJKE ZIJN ÉÉN.

Als we opgroeien, wordt ons geleerd om te discrimineren. We leren de verschillen tussen ons en anderen te zien. We leren mensen te bestempelen als onze tegenstanders of onze vrienden, onze meerderen of minderen. We leren ook onszelf een etiket op te plakken.

Dit alles creëert dualiteit – wij en zij, superieur en inferieur, vriend of vijand. Miljoenen worden gedood in naam van religie, miljoenen in naam van de natie, miljoenen in naam van kaste, miljoenen in naam van kleur en miljoenen in naam van geslacht.

De waarheid is dat alles één is, een kosmische eenheid. Geweldloosheid komt voort uit dit bewustzijn.

Het goddelijke is niet ver van ons. Het is in ons. Het is ons diepste bewustzijn. Het goddelijke en het individu zijn geen twee afzonderlijke dingen. Ze zijn één en hetzelfde. Daarom zeggen de Upanishads, athato Brahma jijnasah: “Jij bent dat.” Met andere woorden, jij en het goddelijke zijn één.

Als je naar een boom kijkt en je weet dat de boom slechts een manifestatie is van het hele bestaan, dan zul je hem in een ander licht kunnen zien. Je zult zien dat het niet iets is dat los staat van jezelf, maar een uitdrukking van je eigen bewustzijn – net zoals je lichaam of je geest. Dit begrip helpt om harmonie in het leven en harmonie in de samenleving te brengen.

Yoga benadrukt dat we geen geïsoleerde wezens zijn, maar eerder een deel van het hele universum. Hoe meer we in staat zijn om ons op dit niveau tot onszelf, anderen en de wereld te verhouden, hoe vrediger ons leven en onze relaties worden.

Het yogasysteem werd oorspronkelijk gecreëerd als een manier om mensen te helpen in harmonie te leven met de hele schepping. Veel yogatechnieken zijn ontworpen om ons bewuster te maken van ons individuele potentieel en de unieke talenten en vaardigheden die ieder van ons bijzonder maken. Door te leren waarderen wie we zijn en wat we anderen te bieden hebben, kunnen we onszelf in een nieuw licht gaan zien, waardoor we echt geluk kunnen ervaren voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

Dit is de reden waarom yoga leert dat elk kwaad dat je een ander aandoet, uiteindelijk jezelf aandoet. Als je iemand anders kwaad doet, zul je op een gegeven moment onvermijdelijk zelf met dezelfde pijn worden geconfronteerd. Yoga leert ons dat als je echt gelukkig wilt zijn, je moet afzien van het schaden van anderen.

Het onderwerp van geweldloosheid is zeer uitgebreid en complex, maar als we geweldloosheid in ons leven willen kunnen toepassen, moeten we eerst begrijpen wat het betekent.

Geweldloosheid is niet alleen een methode om onze politieke of economische doelen te bereiken. Het is veel meer dan dat. Geweldloosheid is een manier van leven. Het is het antwoord op alle problemen die de menselijke samenleving teisteren. Geweldloosheid is de wet van het leven.

Geweldloosheid betekent nooit geweld gebruiken om geweld tegen te gaan, nooit haat met haat beantwoorden, nooit geweld gebruiken om geweld tegen te gaan; integendeel, het betekent liefde, sympathie en dienstbaarheid gekoppeld aan opoffering en lijden om een verandering ten goede teweeg te brengen in de tegenstander.

Geweldloosheid is tolerantie en begrip in combinatie met zelfmedelijden te midden van gevaar en tegenspoed. Het vereist meer kracht dan geweld. Het vereist meer menselijkheid dan wreedheid.

Geweldloosheid is gebaseerd op het vaste geloof dat mensen van nature goed zijn en daarom in staat zijn om hun fouten recht te zetten zonder hun toevlucht te nemen tot geweld of geweld.

Het stelt dat het kwaad alleen door het goede kan worden overwonnen, dat haat alleen door liefde kan worden verdreven en dat duisternis alleen door licht kan worden verdreven. We hebben niet het recht anderen te haten of wraak op hen te nemen.

Sarve bhavantu sukhinah. (Moge iedereen gelukkig zijn.)Sarve santu niramayah. (Mogen allen vrij zijn van vijandschap.) Sarve bhadraani pashyantu makutam bhavadbhih. (Mogen we allemaal overal voorspoed zien.) Om shanti, shanti, shanti. (Om vrede, vrede, vrede.)
Deze mantra wordt gereciteerd als een gebed voor vrede door meer dan een miljard hindoes en boeddhisten over de hele wereld. Het is een aanroeping van universele broederschap en welwillendheid.

Het idee dat we allemaal één zijn, is erg moeilijk te bevatten en de illusie van individualiteit is zo sterk dat het ons verhindert de waarheid te zien.
Ons lichaam lijkt misschien afgescheiden, maar het is eigenlijk een verlengstuk van de kosmos. Onze lichamen zijn samengesteld uit materie die lang geleden is ontstaan in de vurige ovens van verre sterren. We zijn gemaakt van sterrenstof.

Dezelfde atomen waaruit ons lichaam is opgebouwd, maakten ooit deel uit van het lichaam van dinosaurussen of andere dieren. Dezelfde atomen waaruit ons lichaam bestaat, zullen ooit deel uitmaken van een menselijk lichaam of zelfs van een boom of plant. Niets gaat verloren in het universum; alles wordt slechts getransformeerd van de ene vorm in de andere.

Het uiteindelijke doel is om één te zijn met de kosmos en eenheid te ervaren. De ervaring van eenheid is het hoogtepunt van de menselijke ervaring. Het is de ultieme ervaring van liefde en vrede, vreugde en gelukzaligheid. Het gaat ons begrip te boven.

We kunnen het niet beschrijven omdat woorden beperkt zijn, maar we kunnen proberen eenheid rechtstreeks te ervaren door meditatie.
Wanneer de geest alle beperkingen van tijd, ruimte en oorzakelijkheid heeft overstegen, wordt hij stil en stil, als een helder meer waarin zelfs de rimpelingen die veroorzaakt zijn door stenen die er eerder in gegooid zijn, verdwenen zijn. Zo’n meer is gevuld met zuiver water, onbezoedeld door onzuiverheden of verontreinigingen, en dit is wat er met je geest gebeurt als je deze staat bereikt – je raakt vervuld van zuivere liefde, mededogen, vreugde en gelukzaligheid.

Zoals Heraclitus zei: “Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen, want er stromen voortdurend andere wateren verder.” De rivier van het leven stroomt verder en neemt alles met zich mee wat we zijn geweest, wat we hebben gedaan en wat we zijn geworden, maar we sterven niet omdat het leven doorgaat.

In plaats van iets om bang voor te zijn, kan de dood gezien worden als slechts een nieuwe transformatie voor onszelf en onze dierbaren.
Het leven is cyclisch; de dood is cyclisch. We zijn allemaal één.

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven