Transmissie van de Galactische Federatie: het spirituele pad naar persoonlijke transformatie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Transmissie van de Galactische Federatie: het spirituele pad naar persoonlijke transformatie

LATEN ONS DE BEWUSTE SCHEPPERS VAN ONS EIGEN LEVEN WORDEN, EN DE DIEPE VERBONDENHEID VAN ALLE DINGEN ERVAREN. TERWIJL WE DE ENERGIE LATEN STROMEN, ONTDEKKEN WE DE GEHEIMEN DIE BINNEN ONS LIGGEN EN WORDT ONS LEVEN GETRANSFORMEERD OP MANIEREN DIE WE NOOIT VOOR MOGELIJK HADDEN GEHOUDEN.

In de prachtige symfonie van het bestaan ​​blijft een latente bron van kracht verborgen, die moeiteloos wegglijdt als zandkorrels. Het is de essentie van het leven zelf, de adem die ons wezen bezielt. Als we het grenzeloze potentieel ervan maar konden ontsluiten, zouden we naar nieuwe hoogten stijgen en de beperkingen overstijgen die ons beperken.

Om toegang te krijgen tot deze bron van vitaliteit, moeten we eerst de kunst leren van het behouden van onze levensenergie. Ons onophoudelijke denken vernietigt deze kostbare hulpbron, waardoor we uitgeput raken en niet meer verbonden zijn met ons ware zelf. Maar door de sleutel te ontdekken om onze levenskracht te redden, kunnen we aan een diepgaande reis van ascensie beginnen. Het pad begint met het cultiveren van bewustzijn – een innerlijke vlam die al onze ervaringen verlicht.

Met een aandachtige houding openen we de poort naar een rijk van oneindige mogelijkheden. Terwijl onze aandacht op de wereld om ons heen vestigt, kunnen we onszelf in dit proces werkelijk tegenkomen. Het is niet alleen een kwestie van het observeren van externe objecten; het is eerder een heilige gemeenschap met onze eigen essentie. Om dit te bereiken moeten we het onophoudelijke gebabbel van onze geest tot zwijgen brengen en ons volledig in het huidige moment onderdompelen.

Wanneer we de lasten van het verleden en de toekomst opzij schuiven, worden we ons scherp bewust van de schoonheid die zich voor ons ontvouwt. Of we nu genieten van een stukje voedsel, door de omhelzing van de natuur slenteren, of ons overgeven aan de omhelzing van de slaap, elke handeling wordt een heilige dans met het bestaan ​​zelf.

In deze staat van onverdeelde aandacht laten we de behoefte aan controle en manipulatie los. We geven ons over aan de stroom van het leven, waardoor gebeurtenissen zich organisch kunnen ontvouwen. We leggen niet langer onze wil op aan de wereld; in plaats daarvan zijn we gewoon, ons aan het koesteren in de straling van een puur wezen.

Door ijverig te oefenen kunnen we ons bewustzijn trainen om elk aspect van ons leven te doordringen. Het is een geleidelijk proces dat discipline en doorzettingsvermogen vereist. Maar naarmate we de ketenen van mentale interferentie loslaten, beginnen we de diepgaande onderlinge verbondenheid van alle dingen te ervaren. In deze onderlinge verbondenheid vinden we troost en bevrijding. We beseffen dat we geen geïsoleerde wezens zijn, maar draden die verweven zijn in het grote tapijt van het bestaan.

Elk moment wordt een levendige draad die nauw verbonden is met de structuur van het universum. Wanneer we ophouden met streven en het leven eenvoudigweg toestaan ​​zich te ontvouwen, worden we een integraal onderdeel van de kosmische dans.

Laten we niet vergeten dat deze reis niets anders vereist dan de bereidheid om aanwezig te zijn. Het is een oproep om uit het rijk van het denken en in het rijk van de ervaring te stappen. Terwijl we deze kunst van aandachtig leven beoefenen, worden we bewust van de innerlijke godheid en herontdekken we ons ware doel.

Wanneer we bewustzijn ontwikkelen, ontvouwt zich een hele nieuwe wereld voor ons. We beginnen verder te kijken dan de oppervlakte en duiken in de diepten van ons wezen. Het is door dit bewustzijn dat we de ervaring echt kunnen ervaren en aan een reis van zelfontdekking kunnen beginnen. Naarmate ons bewustzijn groter wordt, beseffen we dat ons hele bestaan ​​een spiegel wordt die ons ware zelf weerspiegelt. Elk object, elke interactie wordt een weerspiegeling van onze innerlijke staat.

We zien onszelf weerspiegeld in de schoonheid van de natuur, de vriendelijkheid van anderen en zelfs in de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Het is een diepgaande openbaring dat we niet afgescheiden zijn van de wereld, maar er nauw mee verbonden zijn. Om ons bewustzijn te verdiepen, moeten we bewust momenten van alertheid creëren. We raken meer afgestemd op onze omgeving, onze gedachten en onze emoties.

Waar onze aandacht ook terechtkomt, we hebben de mogelijkheid om onszelf ten volle te ervaren. We kunnen in de diepten van ons wezen duiken en de waarheden ontdekken die erin liggen. Het is belangrijk om te onderkennen dat naar iets kijken energie kost. Net zoals wanneer we een bal tegen een muur gooien, komt er energie vrij die naar ons terugkeert. Op dezelfde manier gooien we energie de wereld in als we onze aandacht richten.

Maar hier is het geheim: we kunnen toestaan ​​dat die energie naar ons terugkomt. Door onnadenkend te zijn en onze energie niet onnodig te verspillen, nodigen we revitalisatie uit in ons leven. We worden aanwezig in het moment en absorberen de energie die naar ons terugkeert. In deze absorptie vinden we een gevoel van ontspanning, een revitalisering van ons wezen.

Het is een moment van diepe verbinding met de essentie van het leven zelf. Terwijl we deze energie absorberen, voelen we een hernieuwde vitaliteit door onze aderen stromen. We raken afgestemd op het ritme van het bestaan ​​en herkennen onze plaats binnen de grote melodie van het leven. Het is een staat van harmonie en afstemming die van binnenuit straalt.

In deze dans van energie en bewustzijn ontdekken we de ware kracht die in ons huist. We beseffen dat de reis van ascensie geen verre droom is, maar een tastbare realiteit die wacht om omarmd te worden. Door het cultiveren van bewustzijn maken we gebruik van het oneindige reservoir van wijsheid en kracht dat zich in onze kern bevindt.

Laten we dus deze uitnodiging omarmen om ons bewustzijn te wekken en de kracht van energie te benutten. Laten we de bewuste scheppers van ons eigen leven worden en de diepgaande onderlinge verbondenheid van alle dingen ervaren. Terwijl we de energie laten stromen, ontdekken we de geheimen die erin schuilgaan, en worden onze levens getransformeerd op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven