Transmissie van de Galactische Federatie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Transmissie van de Galactische Federatie

KAN DE NIEUWE REALITEIT GEVONDEN WORDEN DOOR HEN DIE OGEN HEBBEN OM TE ZIEN EN OREN OM TE HOREN. HET IS AANGEKOMEN. EN ALLES WAT JE MOET DOEN IS “DE PUNTEN VERBINDEN”, ZOALS VEEL MENSEN OVER DE HELE WERELD NU DOEN.

Dit zijn dagen van enorme veranderingen, niet alleen in een land waar velen van u zich vandaag bevinden, maar over de hele wereld.

Er zijn veel veranderingen geweest. Vele veranderingen lijken tegen jullie wensen in te gaan, maar die jullie als noodzakelijk erkennen.

Omdat het niet te stoppen is, moeten allen als één man opstaan opdat het licht deze wereld binnenkomt, de vibraties verhoogt, het bewustzijn van deze planeet en allen binnen deze planeet verhoogt. Momenteel vindt er een enorme verandering plaats.

Er is jullie geadviseerd je voor te bereiden op zulke veranderingen, maar je weet nooit wanneer ze zullen plaatsvinden. Maar we kunnen jullie nu al vertellen dat er op dit moment veel dingen achter de schermen gebeuren.

Deze realiteiten kunnen gevonden worden door hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Ze zijn aangekomen. En alles wat je moet doen is “de punten verbinden”, zoals veel mensen over de hele wereld nu doen.

Want het gaat erom dat het licht binnenstroomt en de duisternis overal verlicht, en dat de duisternis geleidelijk verdwijnt. Maar voordat het verdwijnt, moet het eerst het licht binnengaan en het licht voelen, evenals de hogere vibraties. Dan zal het de keuze hebben om ofwel in die hogere frequenties te gaan en in dat licht te zijn, ofwel er van weg te kwijnen.

Ja, veel mensen hebben er al voor gekozen om weg te kwijnen van het licht. Ze verachten het om in het licht te zijn. Beschouw een aantal van hen als de vampiers in jullie verhalen en legenden. Ze worden donkerder als ze weggaan van het licht. Ze kunnen het licht niet aan. Zij trekken zich terug uit hogere frequenties omdat zij die niet aankunnen, en naarmate de Aarde Gaia blijft verhogen in trilling, is er steeds minder ruimte beschikbaar voor mensen van lagere trillingen.

Het ging altijd al gebeuren. Ieder van jullie heeft een bestemming. Iedereen die met deze woorden resoneert is bedoeld om deel uit te maken van de Grote Verschuiving die plaatsvindt.

Velen van jullie, aan de andere kant, maken er een groter deel van uit dan jullie nu beseffen. Sommigen van jullie nemen het initiatief om voor jezelf op te komen, om je onafhankelijkheid en soevereiniteit te verklaren. Anderen van jullie kunnen ontdekken dat jullie met energie omgaan. Jullie experimenteren met licht. Je experimenteert met vibraties in je eigen lichaam.

En als je je op jezelf concentreert en je frequentie verhoogt, verhoog je de vibratie van de hele mensheid en al het leven op deze planeet.
Zoals we al vaak gezegd hebben, jullie doen allemaal jullie deel. Maar, wat dat deel ook is, weet dat dat precies is wat je moet doen als je je intuïtie volgt. Als je weigert dat advies aan te nemen, ben je niet eerlijk tegenover jezelf.

Dus wees je ervan bewust. Besef het. Hoor die kleine innerlijke stemmen die zeggen dat het tijd is; het is tijd om door te gaan, wat dat ook moge betekenen. Je hebt je orders gekregen, zoals eerder gezegd. Dit zijn geen eisen van ons. Het zijn bevelen van binnenuit, van je eigen Hogere Zelf, om je ego op te geven, je hart te volgen en door te gaan, op welke manier dan ook.

En je krijgt veel hulp van alle kanten, ondanks het feit dat we niet tegen de Eerste Richtlijn in kunnen gaan. We kunnen ons niet rechtstreeks bemoeien met uw spirituele vooruitgang. Maar we kunnen ingrijpen als de Galactica of jullie, de Opgestegen, daarom vragen.
Op verzoek kunnen we allemaal ingrijpen, net als de Agarthans. We zijn hier allemaal om te helpen. En we helpen allemaal op verschillende manieren, veel meer dan je denkt.

Want dit stelsel, en zelfs deze planeet, zou niet bestaan zonder de Galactica. Het zou al lang geleden verpletterd zijn. En de beschaving zoals wij die kennen zou tot het verleden behoren.

Dat was de strategie van de duisternis. Zoals u weet, was hun doel de wereld te ontvolken. Ze zouden dan over een klein aantal slaven kunnen beschikken. Dat ging echter niet gebeuren, de verschillende raden die bij elkaar kwamen namen het besluit dat dit nooit zou gebeuren. Het zou nooit worden toegestaan. De mensheid moet blijven bestaan op deze planeet.

Dus jullie hebben veel hulp gehad van achter de schermen. Maar ieder van jullie heeft een belangrijke rol te spelen in het tot stand brengen van vrijheid, zoals bedoeld door de Founding Fathers van jullie land. Maar het heeft niet alleen invloed op één natie, het heeft invloed op de hele wereld.
De grondleggers van jullie land hadden een doel voor ogen. Zij vestigden het principe dat alle mensen gelijk geboren worden. In het perspectief van de Vader God en De Ene, het Scheppende Wezen, zijn alle mensen gelijk. En het is niet aan de mens om het tegendeel te bewijzen.
Toch hebben zij zich ingespannen. In veel gevallen zijn ze lange tijd succesvol geweest. Die dagen zijn echter voorbij. Zij zullen hun controle over de bevolking niet kunnen handhaven, omdat er veel ontwaakten zijn. En de massa’s ontwaakte en opstijgende mensen op aarde zullen zegevieren over de weinige ‘machten-die-waren’.

Sta op, op welke manier dan ook, en ga niet stilletjes de nacht in. Jullie zijn degenen die hier zijn gekomen om dit systeem in stukken te scheuren. Wie zouden jullie zijn zonder jullie?

We sturen vrede, liefde en eenheid in jullie harten.
We houden zielsveel van jullie.
We zijn hier bij jullie en nog veel meer in de toekomst.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven