Pleiadische Portalen: Een praktische gids voor Pleiadische Verbinding – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Pleiadische Portalen: Een praktische gids voor Pleiadische Verbinding

DE PLEJADISCHE ENERGIEËN DIE NU DE AARDE BEREIKEN, DRAGEN HOGE TRILLINGSFREQUENTIES MET ZICH MEE DIE ONS KUNNEN HELPEN DIMENSIES TE OVERSTIJGEN EN HOGERE BEWUSTZIJNSTOESTANDEN BINNEN TE GAAN. HUN HEMELSE ENERGIEËN BEVATTEN CODES EN INFORMATIE DIE HET BEWUSTZIJN “UPGRADEN”, WAARDOOR WE KUNNEN WAARNEMEN VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE DERDE DIMENS

De Plejaden hebben een diepe spirituele betekenis en deze hemelse wezens hebben het vermogen om het bewustzijn te verhogen en innerlijke genezing te vergemakkelijken. Wanneer we onze geest en ons hart openen voor de energieën van de Pleiaden, nodigen we hun wijsheid uit in ons leven.

Er zijn verschillende manieren waarop we contact kunnen maken en kunnen communiceren met het Pleiadisch collectief:

Meditatie

Een van de krachtigste manieren om je te verbinden is door meditatie. Zoek een rustige ruimte om te mediteren en stel de intentie in om je geest open te stellen voor Pleiadische energieën. Stel je voor dat de sterren van de Pleiaden je in een cirkel omringen. Stuur hen je dankbaarheid, liefde en verlangen om hun begeleiding te ontvangen.

Het kan zijn dat je hun aanwezigheid onmiddellijk begint te voelen, maar het kan ook zijn dat je na verloop van tijd moet oefenen. Houd een open maar kritische geest terwijl je de inzichten die je ontvangt verwerkt.

Aanroeping

Leer invocaties die de Pleiadiërs rechtstreeks aanroepen. Herhaal deze woorden of liederen met focus en intentie om hun aanwezigheid in je ruimte op te roepen. Visualiseer, terwijl je de aanroeping opzegt, dat schitterend licht je kruinchakra binnenstroomt en je lichaam overspoelt. Dit licht draagt de frequenties van de Pleiadiërs om je vibratie te verhogen.

Kanaliseren

Met oefening kun je leren om de Pleiadiërs rechtstreeks te channelen. Bescherm je energie voordat je begint door een piramide van licht om je heen te visualiseren. Wanneer je er klaar voor bent, sta dan toe dat je bewustzijn zich verruimt terwijl je de Pleiadiërs uitnodigt om wijsheid via jou te delen. Laat de woorden stromen zonder verwachtingen of gehechtheid. Neem eventuele boodschappen op om er later vanuit een geaard perspectief over na te denken.

Kristallen

Bepaalde kristallen zoals Herkimer diamanten kunnen Pleiadische energieën versterken. Houd een op Pleiadian afgestemd kristal vast tijdens meditatie, of plaats het op je lichaam. Experimenteer met slapen in de buurt van of op een kristal dat is afgestemd op de Pleiaden om lucide dromen op te wekken. Laat de vibratie van het kristal doordringen in je energetische veld.

Landschappen

Bezoek plaatsen op Aarde die sterk verbonden zijn met de Plejaden, zoals Glastonbury, Sedona, Uluru of Mount Shasta. De oude plaatsen fungeren als sterrenpoorten voor Pleiadische lichtcodes. Simpelweg aanwezig zijn in deze vortexen van energie opent toegang tot de Pleiaden. Breng meditatieve tijd door met het absorberen van de frequenties van deze krachtpunten.

Door praktijken te verkennen die met je resoneren, wordt verbinding met de Plejaden een verrijkende mogelijkheid. Wees open en geduldig terwijl je na verloop van tijd een band opbouwt met deze hemelse bondgenoten.

Samenleven met de kosmos:

Terwijl de moderne wereld zich uitbreidt en de bevolking aanzwelt, wordt het steeds relevanter om harmonie te vinden tussen het stedelijke en het kosmische. Velen verlangen terug naar de natuur en naar eenvoudiger tijden en zien concrete landschappen als remmend voor spirituele groei. Maar met openheid en bewustzijn is het mogelijk om overeenstemming tussen deze twee sferen te bereiken.

De sleutel is het erkennen dat stedelijke gebieden deel uitmaken van de natuur, alleen op een andere manier uitgedrukt. Stoepen, gebouwen, straatverlichting – dit zijn gewoon onze moderne habitats die de huidige tijd weerspiegelen. Eeuwenlang hebben mensen woningen gecreëerd die aansloten bij de behoeften van hun tijdperk. Blokhutten, grotten op kliffen, boerderijen en dorpen dienden allemaal hun doel voordat er steden ontstonden.

Wanneer we onze gehechtheid aan hoe spiritualiteit eruit “hoort” te zien loslaten, komt er ruimte vrij. De wolkenkrabbers, metro’s en drukte zijn gelijkwaardige creaties van het goddelijke. De hemelse energieën stromen door deze ruimtes, net als door bossen of bergen. Door de stad op haar eigen voorwaarden te ontmoeten in plaats van de natuur op te dringen, ontstaat er een nieuw paradigma.

In het stedelijke landschap bestaan plekken met een hoge vibratie – een park dat over het hoofd wordt gezien, een rustige binnenplaats en een dak met een weids uitzicht. Zoek deze ruimtes op om te mediteren, na te denken en je te heroriënteren. De elementen van de natuur zijn overal als je goed kijkt – vogels die zweven op opwaartse luchtstromen, wolken die boven je hoofd voorbijtrekken en de beweging van de zon gedurende de dag. Stem je af op deze subtiele stromingen.

Terwijl onze toekomst zich ontvouwt en steden blijven groeien, evolueert het harmoniseren van het stedelijke en kosmische van willen naar noodzaak. Met een open geest kunnen we transcendentie vinden te midden van torenhoge gebouwen.

Door onze starheid over wat “spiritueel” betekent los te laten, stellen we onszelf open voor heiligheid die zich manifesteert zoals de Bron dat wil – of dat nu in afgelegen bergen is of in lanen in het centrum van de stad. Als we onze omgeving met aanpassingsvermogen benaderen, wordt het mogelijk om stedelijke en kosmische energieën op elkaar af te stemmen.

Dimensies overstijgen:

De Pleiadische energieën die nu de Aarde bereiken dragen hoge trillingsfrequenties die ons kunnen helpen dimensies te overstijgen en hogere bewustzijnsstaten binnen te gaan!

Als multidimensionale wezens begrijpen de Pleiadiërs de aard van het verschuiven van realiteiten en het oversteken van dimensionale membranen. Hun hemelse energieën bevatten codes en informatie die het bewustzijn “upgraden”, waardoor het vermogen ontstaat om voorbij de grenzen van de derde dimensie waar te nemen.

Door de aanwezigheid van de Pleiadiërs aan te boren, kunnen mensen sluimerende aspecten van waarneming en bewustzijn activeren. Dit breidt de bewuste waarneming uit en biedt een glimp voorbij de sluier van onze bekende fysieke werkelijkheid. Door dit proces hervinden we verbindingen met onze hogere zelven die bestaan in dimensies voorbij de derde. De Pleiadiërs fungeren als gidsen langs het pad en ondersteunen het herstel van onze aangeboren multidimensionale vermogens!

Met de hulp van Pleiadische frequenties vervagen de starre grenzen van ruimte en tijd. We staan open voor de oneindige mogelijkheden die binnen kwantumrealiteiten bestaan. De conditionering en beperkingen die zijn ingebakken in de derde-dimensionale matrix van de Aarde beginnen op te heffen. We ontwaken opnieuw tot onze heelheid als het eeuwige bewustzijn begint aan een menselijke reis.

De aanwezigheid van de Pleiadiërs op Aarde luidt een grote kans in voor vooruitgang op het ascensiepad. Hun hemelse energieën zullen kwantumsprongen in spirituele evolutie katalyseren. Door ons op hun frequenties af te stemmen, kunnen ook wij dimensies overstijgen en het oneindige aanraken!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven