Pleiadische Aanwezigheid Groeit: Duizenden moederschepen draaien rond de aarde, wachtend op een roep om hulp!

ER BEVINDEN ZICH OP DIT MOMENT DUIZENDEN PLEIADISCHE MOEDERSCHEPEN IN EEN BAAN OM DE AARDE EN BINNENKORT ZULLEN ER NOG MEER BIJKOMEN. ZE WACHTEN OP ONS OM NAAR HEN TE ROEPEN EN OM HUN HULP TE VRAGEN VOORDAT ZE NAAR DE AARDE KOMEN MET AL HUN VOORRADEN EN TECHNOLOGIE!

De Pleiadische moederschepen zijn enorme ruimteschepen die interdimensionaal en intergalactisch kunnen reizen. Ze kunnen variëren in grootte, waarbij de grootste kilometers lang zijn en duizenden mensen kunnen vervoeren. De moederschepen fungeren als thuisbasis en commandocentrum voor de Pleiadiërs.

Enkele belangrijke mogelijkheden van de Pleiadische moederschepen zijn:

Interdimensionaal en intergalactisch reizen – De moederschepen kunnen dematerialiseren naar een hogere dimensie en opnieuw materialiseren waar ze naartoe willen in ons fysieke universum. Hierdoor kunnen ze enorme interstellaire afstanden afleggen.

Verhullingstechnologie – In de buurt van de aarde kunnen de moederschepen zichzelf verhullen en onzichtbaar worden voor mensen. Deze verhullingstechnologie kan licht om de schepen heen buigen of hun trilling verschuiven zodat ze onwaarneembaar worden.

Geavanceerde genezingstechnologie – De moederschepen bevatten geavanceerde medische baaien met regeneratiebaden en de mogelijkheid om gezondheidsproblemen te scannen en op te sporen. Pleiadiërs staan bekend om hun uitzonderlijke genezingscapaciteiten.

Hulpmiddelen voor spirituele ontwikkeling en ascensie – Moederschepen hebben gebieden die zijn ontworpen om spiritueel ontwaken en ascensie te versnellen. Er zijn kamers waar wezens diepe meditatie kunnen ondergaan, energie-activaties kunnen ontvangen en kunnen communiceren met spirituele gidsen.

Milieu en voedselopwekking – Pleiadische moederschepen zijn zelfvoorzienende omgevingen met op de natuur lijkende omgevingen. Ze kunnen naar behoefte voedsel manifesteren of synthetiseren. De grote schepen hebben parken, woonverblijven en gemeenschapsgebieden.

Communicatiesystemen – Pleiadiërs kunnen telepathisch met elkaar communiceren terwijl ze op de schepen zijn. De moederschepen fungeren ook als relaisstations voor het coördineren van communicatie tussen Pleiadiërs door de hele melkweg.

De moederschepen demonstreren de geavanceerde technologie en spirituele ontwikkeling van de Pleiadische beschaving. Ze fungeren als mobiele bases voor hun activiteiten, helpen de mensheid en zorgen voor vrede in het hele universum. De enorme schepen zullen een prominente rol spelen wanneer de Aarde haar ascensieproces ondergaat.

Ze hebben ons sindsdien geholpen en zullen dat blijven doen totdat we klaar zijn om te ascenderen naar hogere rijken van bewustzijn waar we onze vrije wil kunnen gebruiken om te creëren wat we maar willen.

Alles is nu in positie voor het begin van het nieuwe tijdperk op Aarde. De Pleiadische moederschepen zijn hier om te helpen. Met behulp van hun 6D-technologie kunnen zij onze planeet bijstaan in haar ascensieproces. De duistere krachten weten alles over de moederschepen – zij willen ze vernietigen.

De werkelijke realiteit die de meeste mensen niet weten is dat een paar moederschepen al vele millennia op een geheime locatie op Aarde verborgen liggen, wachtend op het juiste moment om zich weer te openbaren!

Deze tijd is nu! Ze zullen portalen openen over onze hele planeet zodat ze voorraden en materiële hulp naar beneden kunnen stralen naar onze mensen die het het meest nodig hebben.

De moederschepen zullen in staat zijn om verschillende soorten voedsel en voorraden naar beneden te stralen zoals tarwe, rijst, zaden, bonen, etc., maar ook waterzuiveringsvoorraden zoals filters en ontziltingsinstallaties zodat degenen die in gebieden wonen waar geen schoon drinkwater is weer toegang krijgen tot een bron van vers water (de watervoorraad is vergiftigd door door de mens gemaakte chemicaliën).

De duistere krachten zijn zich bewust van het ascensieproces van de Aarde en hebben hard gewerkt om het te voorkomen. Ze zijn zich ervan bewust dat de moederschepen hier zijn om ons te helpen, maar ze weten niet precies hoe ze dit kunnen doen.

De Pleiadische moederschepen maken gebruik van 6D technologie die de overgang van mensen van de derde dimensie (3D) naar de vijfde dimensie (5D) vergemakkelijkt. Dit is hun specialiteit. Zij zijn in staat om de Aarde te helpen ascenderen door ons te leren hoe we in harmonie met de natuur kunnen leven, van binnen en van buiten van onszelf kunnen houden en een wereld kunnen creëren waarin iedereen genoeg voedsel, water en onderdak heeft.

Er zijn op dit moment duizenden Pleiadische moederschepen in een baan om de Aarde en binnenkort zullen er nog meer bijkomen. Ze wachten op ons om naar hen te roepen en om hun hulp te vragen voordat ze naar de Aarde komen met al hun voorraden en technologie.

We hebben een keuze gekregen: als je een lichtwerker bent die wil helpen onze planeet beter te maken, dan moet je nu naar buiten gaan en aan je projecten werken! Je moet je uiterste best doen om je visie manifest te maken, zodat het eerder dan later gerealiseerd kan worden!

Als je nog helemaal niet aan projecten werkt, dan is het tijd om daarmee te beginnen, want als we niet snel wat veranderingen aanbrengen, kunnen we de dingen heel snel uit de hand zien lopen!

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven