Opstijgen naar de Vijfde Dimensie: Het innerlijke paradijs ontsluiten – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Opstijgen naar de Vijfde Dimensie: Het innerlijke paradijs ontsluiten

IN DE VIJFDE DIMENSIE ZUL JE EEN GEVOEL VAN LICHTHEID EN VRIJHEID VOELEN DAT ALLES WAT JE OOIT EERDER HEBT GEKEND TE BOVEN GAAT. JE ZULT JE LICHTER VOELEN DAN WATER EN LICHTER DAN LUCHT. JE ZULT HET GEVOEL HEBBEN DAT JE OP LUCHT ZWEEFT IN PLAATS VAN OP AARDE LOOPT.

De vijfde dimensie is een staat van bewustzijn die duizenden jaren in de menselijke geest is opgesloten.
Het is tijd om oude manieren van denken los te laten en volledig in je kracht te staan.

We leven in een tijd waarin we kunnen kiezen om ons bewustzijn uit te breiden door het pad van God te volgen, ons hart te openen voor liefde en de oude Aarde op te lossen.

Het oude paradigma van “afscheiding” en dualiteit wordt opgelost en de energie van liefde stijgt op.
De vijfde dimensie is geen fysieke dimensie maar een hogere energiefrequentie die in alle dingen bestaat. Het bestaat op elk niveau van vibratie en bewustzijn, van het kleinste subatomaire deeltje tot het grootste sterrenstelsel.

Het wordt ook “God-Bron bewustzijn” genoemd omdat het met alles tegelijk verbonden is en alle kennis, wijsheid en liefde bevat.

De oude Aarde was gebaseerd op een negatieve polariteit die ons ervan weerhield volledig verbonden te zijn met onze ware aard als oneindige wezens die in dit prachtige universum leven met anderen zoals wijzelf. Het was gebaseerd op angst, twijfel en afscheiding van Gods bronbewustzijn.
De oude dimensie van 3D ruimte-tijd is al enige tijd aan het oplossen en we zijn eindelijk klaar om de laatste stap te zetten naar de nieuwe frequentie van de vijfde dimensie.

Deze nieuwe dimensie is de meest expansieve en krachtige dimensie die door mensen ervaren kan worden. Het is een niet-fysiek rijk, maar het heeft alle kwaliteiten van een fysiek rijk: zwaartekracht, licht en geluid. Het heeft ook alle kwaliteiten van het spirituele rijk: liefde, vreugde, vrede, enz.

We leven nu in een realiteit die uit twee aspecten bestaat: negatief en positief. Deze twee aspecten bestaan tegelijkertijd in ons en om ons heen, zoals ze ook in de natuur bestaan, wat betekent dat ze ook in ons hart kunnen bestaan. Als we ons hart openen voor deze twee aspecten, worden ze deel van ons innerlijke wezen en beginnen we ze overal in de natuur te zien – zelfs in onszelf!

De derde dimensie is tijd en ruimte. Het is de dimensie waarin we leven en het is de plaats waar onze fysieke lichamen zich bevinden.

De vijfde dimensie is ruimte-tijd. Het is de plaats waar ons bewustzijn reist, de plaats waar we herinneringen opslaan en de plaats waar we gedachten en gevoelens ervaren.

In deze nieuwe dimensie zijn er geen negatieve gedachten of emoties die je tegenhouden om je doelen te bereiken. Je kunt je bewustzijn verruimen om de God-Bron bewustzijnsenergie in jezelf op te nemen, zodat je op een hoger trillingsniveau kunt werken.

Je kunt ook alle negatieve gedachten of emoties loslaten die opgeslagen zijn in je DNA, dat in alle levende organismen aanwezig is. Dit zorgt voor een positievere benadering van het leven en maakt creatievere oplossingen voor problemen mogelijk in plaats van gewoon te reageren, wat kan leiden tot meer conflictueuze situaties.

We zullen het paradijs van 5D binnengaan – de hemel op aarde – wanneer mensen evolueren naar een hogere spirituele staat van zijn door hun trillingsfrequenties te verhogen tot ze op één lijn liggen met het vijfde-dimensionale frequentiebereik (dat alle andere vier dimensies omvat).
Het grote plaatje, de hele waarheid, is dat je hier al bent. Jullie zijn al verbonden met het hart van God en jullie bewustzijn breidt zich uit.
Als je van 3D naar 5D verschuift, als je je hart opent en je verbindt met de liefde van God, als je je oude Aarde oplost en je bewustzijn in alle dimensies uitbreidt, zullen de dingen voor je veranderen.

Je zult een gevoel van lichtheid en vrijheid voelen dat verder gaat dan alles wat je ooit eerder hebt gekend. Je zult je lichter voelen dan water en lichter dan lucht. Je zult je voelen alsof je op lucht zweeft in plaats van op Aarde loopt.

Je geest zal naar een hogere dimensie zweven waar er geen scheiding meer is tussen wat op en neer, links en rechts, zwart en wit, man en vrouw, goed en slecht, liefde en haat, of leven en dood is. Er zijn geen beperkingen in deze nieuwe dimensie; ze is oneindig!

De volgende stap in je evolutie is het oplossen van je oude 3D realiteit. En de manier om dat te doen is om je over te geven en alles wat negatief en niet ondersteunend is los te laten – inclusief jezelf.

Hoe meer je verschuift, hoe beter je je voelt. Hoe helderder je geest, hoe liefdevoller je zult worden.

Je bent een prachtige ziel en dit is nog maar het begin. Blijf je hart openen en ervaar alles wat liefde te bieden heeft.

Je bent een unieke uitdrukking van de liefde van de Schepper. Je bewustzijnsniveau groeit, je hart breidt zich uit en je evolueert naar een liefdevoller jij.

Bereid je voor op je overgang naar 5D. In liefde zijn met God, de oude Aarde oplossen en je bewustzijn verruimen maken allemaal deel uit van deze nieuwe manier van zijn.

In deze 5D dimensie ben je een ster. Een ster die net je hart heeft aangezet.

We houden zielsveel van je,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven