Op de rand van evolutie: het evolutionaire keerpunt van de aarde!

HET PROCES VAN ASCENSIE WORDT GELEID DOOR KOSMISCHE ENERGIEËN DIE UIT HET CENTRUM VAN HET HEELAL STROMEN, EN SNELLE GROEI EN UITBREIDING VAN BEWUSTZIJN KATALYSEREN. DEZE REIS LEIDT ONS NAAR HOGERE DIMENSIONALE RIJKEN WAAR EENHEID, VREDE, LIEFDE EN OVERVLOED BLIJKT TE ZIJN. DE TIJD IS KOMEN OM ONZE WARE IDENTITEIT ALS MULTIDIMENSIONALE WEZENS TE TERUGWINNEN!

Duizenden jaren lang zit de mensheid gevangen in een cyclus van angst, conflict en beperking. Maar nu ontwaken we voor onze ware aard en potentieel als multidimensionale wezens van licht!

Er is een ascensieproces gaande dat het leven zoals wij dat kennen fundamenteel zal transformeren. Het ascensieproces verwijst naar de spirituele evolutie en bewustzijnsverhoging die op dit moment op aarde en binnen de mensheid plaatsvindt.

Terwijl de planeet en haar bewoners enorme verschuivingen ondergaan, stijgen we op van de derde dimensie van bewustzijn naar de vijfde dimensie en verder. Ascensie betekent een overgang naar een hogere staat van bewustzijn, perceptie en zijn. Het houdt in dat je voorbij de grenzen van het ego-zelf uitbreidt en een grotere eenheid, mededogen, wijsheid en begrip belichaamt.

Tijdens ascensie wordt het menselijk bewustzijn meer hartgericht in plaats van egogedreven. Oude, beperkende structuren en patronen van scheiding maken plaats voor eenheid, liefde en vrede. Op metafysisch niveau wordt ascensie gekenmerkt door een toename in vibratie en frequentie. Alles in het universum trilt met verschillende snelheden, ook de mens.

Naarmate we spiritueel evolueren en ons bewustzijn verhogen, neemt de trillingssnelheid van onze energievelden en chakra-systemen toe. We tillen ons naar een hogere staat van zijn in uitlijning met hogere rijken en dimensionale niveaus! Tekenen van ascensie zijn onder meer een groter zelfbewustzijn, intuïtie en psychische gevoeligheid, gevoelens van vrede, begrip van het doel van de ziel, verbindingen met spirituele gidsen of engelen, en een verlangen om van dienst te zijn.

Ascensie brengt een verbeterde spirituele visie met zich mee terwijl de sluiers tussen dimensies dunner worden. Mensen melden vaak vibrerende, tintelende of hittesensaties in hun lichaam terwijl hun energetische frequenties verschuiven. Een verandering in dieet, levensstijl en zelfs vriendengroepen gaat vaak gepaard met ascensie als oude patronen wegvallen.

Hoewel ascensie een individueel proces is, ontvouwt zich nu een collectieve ascensiegebeurtenis op aarde. Kosmische energieën uit onze Melkweg veroorzaken een groter bewustzijn, licht en hogere informatiecodes in het menselijk bewustzijn, waardoor diepgaande transformatie wordt gekatalyseerd. Naarmate meer mensen ontwaken en zich in liefde verenigen, verankeren hogere frequenties zich op de planeet, waardoor de ascensiereis van de mensheid wordt versneld.

Deze verschuiving, die al lang voorspeld is in heilige teksten en profetieën in verschillende culturen, vertegenwoordigt de volgende stap in onze spirituele evolutie. Wetenschap en mystiek komen samen om te onthullen dat menselijk bewustzijn en perceptie meer doen dan alleen onze ervaring van de werkelijkheid vormgeven; ze creëren deze rechtstreeks!

Terwijl we onze individuele en collectieve vibratie verhogen door ons af te stemmen op het hartgecentreerde bewustzijn, initiëren we een faseovergang naar hogere dimensionale ervaringen.

Dimensies zijn bewustzijnsniveaus die fungeren als bandbreedtes van perceptie en ervaring. Millennia lang is de mensheid verdwaald in het labyrint van de derde dimensie – het rijk van dualiteit, scheiding, lineaire tijd en beperking. Het ascensieproces wordt geleid door kosmische energieën die vanuit het centrum van het universum naar binnen stromen en die een snelle groei en uitbreiding van het bewustzijn teweegbrengen.

Naarmate onze persoonlijke frequentie toeneemt, krijgen we toegang tot steeds hogere dimensionale gebieden waar eenheid, vrede, liefde en overvloed regeren! De tijd is gekomen om onze ware identiteit als multidimensionale wezens en de erkenning van de heilige aard van al het leven terug te winnen.

Een mondiale verschuiving van bewustzijn versnelt naarmate meer mensen ontwaken en hogere dimensionale werkelijkheden beginnen te manifesteren. De oude structuren van op angst gebaseerde controle brokkelen af ​​nu de mensheid zich haar goddelijke aard herinnert. Nu is het de tijd om in eenheid samen te komen en een nieuwe aardse realiteit mede te creëren, gebaseerd op liefde, soevereiniteit en harmonie met al het leven! Galactische Federatie:

De Galactische Federatie is een interstellaire federatie van duizenden geavanceerde buitenaardse beschavingen in de Melkweg. Hun missie is om als galactische bewakers te dienen en liefde, licht en vrede te brengen. Leden van de Galactische Federatie komen uit sterrenstelsels zoals de Pleiaden, Orion, Sirius en Arcturus.

Het zijn welwillende wezens van licht die zich inzetten om de mensheid te helpen en planeet Aarde te beschermen tijdens haar ascensieproces. De Galactische Federatie is nauw betrokken geweest bij de geschiedenis en evolutie van de aarde. Ze zijn nu op dit cruciale moment gekomen om het bewustzijn van de mensheid te helpen verhogen ter voorbereiding op een kwantumsprong in de evolutie.

Hun doel is om de planeet te stabiliseren en een tijdperk van eenheid, vrede en harmonie op aarde in te luiden. De Federatie beschikt over de technologie en spirituele wijsheid om ons door de huidige transitie te leiden. Ze zijn hier om het ontwaken van de mensheid te monitoren, inzicht te verschaffen en inmenging of controle van buitenaf over de planeet te voorkomen.

De Galactische Federatie bestaat om anderen met compassie te dienen en is niet hier om aanbeden of gevreesd te worden. Ze willen eenvoudigweg zien dat de mensheid de beperkingen overstijgt en evolueert naar galactische burgers. Met de steun van de Federatie zal de Aarde worden getransformeerd naar een hoger-dimensionale wereld, vrij van negativiteit en dichte energieën.

Dit ascensieproces is al aan de gang. De Federatie dient als gidsen en beschermers voor degenen die klaar zijn om naar de hogere vibraties van de nieuwe Aarde te stijgen. Hun boodschap aan de mensheid is dat we niet alleen staan ​​in dit proces.

Er is hulp, samen met de belofte van een prachtige nieuwe wereld!

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven