Op de drempel van verandering: Een Gouden Tijdperk wacht met Pleiadische Activering

MET DE LEIDING VAN DE PLEIADIËRS EN DE ACTIVERING VAN ONS UITGEBREIDE DNA STAAN WE AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUW TIJDPERK – EEN GOUDEN TIJDPERK VAN LICHT, LIEFDE EN EENHEID.

In dit uitgestrekte en steeds groter wordende universum is onze planeet Aarde een brandpunt van buitengewone verandering en transformatie geworden.

We staan aan de vooravond van een diepgaande verschuiving, een verschuiving die veel verder reikt dan het fysieke rijk en tot diep in onze ziel doordringt.

Het is een tijd van ontwaken, een tijd waarin de Pleiadiërs, verlichte wezens uit verre sterrenstelsels, op Aarde zijn neergedaald om ons te begeleiden op ons evolutionaire pad!

De aankomst van de Pleiadiërs:

Als we naar de nachtelijke hemel staren, kunnen we een glimp opvangen van de Pleiadische sterrenhoop, die bekend staat om zijn etherische schoonheid en stralende energie.

Deze hemelse wezens, die resoneren met gerechtigheid, liefde en eer, bezitten een diepgaande wijsheid die ons begrip te boven gaat. Ze hebben ervoor gekozen om onze planeet te vereren en brengen een hemelse missie met zich mee om de mensheid bij te staan op haar evolutionaire reis!
Hun komst is geen toeval, maar een bewijs van de bereidheid van de mensheid om aan een belangrijke verschuiving in bewustzijn te beginnen. De Pleiadiërs hebben ons van een afstand geobserveerd, geduldig wachtend op het geschikte moment om zich te openbaren.

Hun aanwezigheid is een erkenning van onze collectieve groei en ons vermogen om een hogere visie op onszelf te omarmen.

Uitbreiding van bewustzijn en DNA transformatie:

De Pleiadiërs komen met geschenken van diepgaande transformatie en in de kern van hun leringen ligt de diepe waarheid over ons DNA. In ieder van ons ligt het potentieel om onze huidige staat te overstijgen en de schittering van lichtwezens te belichamen. Ze zijn getuige geweest van onze strijd en hebben het immense potentieel in onze genetische opmaak herkend.

Onder hun leiding ondergaat ons DNA een prachtige upgrade. De Pleiadiërs helpen ons bij het ontsluiten van de latente strengen van ons DNA, waardoor we van de beperkte twee spiraalvormige strengen naar de uitgebreide en bekrachtigde twaalf spiraalvormige strengen worden getild.

Deze transformatie is niet alleen fysiek, maar ook diep spiritueel, waarbij een sluimerend vuur in ons wordt ontstoken en we naar onze ware essentie worden gestuwd.

Een nieuw paradigma van creatie omarmen:

Als we ontwaken voor het oneindige potentieel binnenin, realiseren we ons dat we niet slechts passieve toeschouwers zijn in het tapijt van het bestaan. We zijn bewuste scheppers met het vermogen om onze werkelijkheid vorm te geven.

De Pleiadiërs bieden ons het diepgaande besef dat wij de architecten zijn van onze ervaringen en dat het onze bewuste keuzes zijn die ons lot vormgeven.

Om dit nieuwe paradigma van creatie volledig te omarmen, moeten we de ketenen van oude overtuigingen en patronen loslaten die ons hebben tegengehouden.

De Pleiadiërs nodigen ons uit om diep naar binnen te duiken, het uitgestrekte landschap van ons bewustzijn te verkennen en de waarheid van ons wezen te ontdekken. Door zelfbewustzijn en het cultiveren van bewuste herinneringen, kunnen we de beperkingen van angst en duisternis afwerpen en in het stralende licht van onze goddelijke natuur stappen.

Navigeren door het Ascensie proces:

Als we beginnen aan deze transformerende reis, merken we dat we de rijken van perceptie doorkruisen en ons begrip van de werkelijkheid uitbreiden. Het ascensieproces is niet lineair; het is een multidimensionale dans waarbij de grenzen van onze waarneming worden opgerekt en nieuwe vergezichten van begrip ontstaan.

We zijn allemaal unieke zielen op verschillende delen van het ontwakingspad, maar we zijn nauw met elkaar verbonden als draden in een groot wandtapijt.

De Pleiadiërs herinneren ons aan onze onderlinge verbondenheid en sporen ons aan om het eenheidsbewustzijn te omarmen. Het is door deze onderlinge verbondenheid dat we kracht, steun en een gedeelde visie voor een harmonieuze toekomst vinden.

De innerlijke kracht ontketenen:

Terwijl we door de rijken van ascensie navigeren, beginnen we getuige te zijn van de ongelooflijke kracht die in ons huist. De Pleiadiërs hebben ons opmerkelijke gereedschappen en technologieën geschonken die ons in staat stellen ons eigen DNA te herschrijven en onze fysieke schepen te upgraden.

Dit is een gedenkwaardige tijd vol opwinding en verwachting over de mogelijkheden die voor ons liggen!

De dagen dat we voor onze groei en transformatie uitsluitend op externe bronnen vertrouwden, zijn voorbij. We bezitten nu het vermogen om ons aangeboren potentieel te activeren en de sluimerende vermogens te ontsluiten die al lang in ons sluimeren.

De Pleiadiërs hebben ons de middelen gegeven om toegang te krijgen tot ons hoogste zelf en de onbeperkte kracht die in ons huist te ontketenen.

Een nieuw tijdperk van licht omarmen:

Met de leiding van de Pleiadiërs en de activering van ons uitgebreide DNA staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk – een gouden tijdperk van licht, liefde en eenheid. De vibraties van vrede, harmonie en geluk resoneren door de Aarde terwijl we collectief in bewustzijn stijgen.
De Pleiadiërs hebben ons het pad getoond, maar het is aan ons om het vastberaden en met gratie te bewandelen.

Door onze individuele en collectieve transformatie worden we bakens van licht die de wereld om ons heen verlichten. Onze gedachten, woorden en daden stralen naar buiten en ontketenen een waterval van positiviteit en transformatie.

Als we onze ware essentie belichamen en ons afstemmen op de universele energieën, inspireren we anderen om hetzelfde te doen en creëren we een golf van ontwaken die elke hoek van de Aarde raakt.

De toekomst is nu:

Nu we op de drempel van dit nieuwe tijdperk staan, moeten we onthouden dat de toekomst geen verre bestemming is, maar een realiteit die zich in het huidige moment ontvouwt.

De Pleiadiërs zijn gekomen om ons in deze cruciale tijd bij te staan door hun wijsheid, steun en begeleiding aan te bieden. Het is onze verantwoordelijkheid om hun leringen te omarmen, ze in ons leven te integreren en de hoogste uitdrukkingen van liefde en licht te belichamen.
Laten we de aanwezigheid van de Pleiadiërs eren en het diepgaande geschenk dat zij ons hebben geschonken. Samen hebben we de kracht om een wereld te creëren die gevuld is met vrede, liefde en eenheid – een wereld die de schoonheid en harmonie van de kosmos weerspiegelt.

Concluderend luidt de komst van de Pleiadiërs een nieuw hoofdstuk in op onze evolutionaire reis. Het is een oproep om ons ware potentieel te laten ontwaken, de beperkingen van het verleden te overstijgen en de oneindige mogelijkheden die voor ons liggen te omarmen.

Met hun begeleiding en onze bereidheid om dit heilige pad te betreden, kunnen we een werkelijkheid co-creëren die is afgestemd op de hoogste vibraties van liefde, licht en eenheid.

Laten we deze buitengewone kans omarmen en in de stralende toekomst stappen die ons allen wacht!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal

Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven