Onzichtbare beschermers: De mysteries van beschermengelen

BESCHERMENGELEN ZIJN HEMELSE LIJFWACHTEN DIE ONS VERGEZELLEN OP ONZE LEVENSREIS, ONGEZIEN MAAR ALTIJD AANWEZIG, ONS BESCHERMEND OP MANIEREN DIE WE MISSCHIEN NOOIT HELEMAAL ZULLEN BEGRIJPEN! IN MOEILIJKE MOMENTEN KUN JE HUN GEFLUISTER HOREN: “JE BENT NIET ALLEEN; IK STA ACHTER JE”.

Het geloof in beschermengelen bestaat in verschillende religieuze en spirituele tradities. Een beschermengel wordt over het algemeen gedefinieerd als een spiritueel wezen dat een bepaald persoon beschermt en leidt.

Hoewel beschermengelen het meest worden geassocieerd met het Christendom, wordt het geloof in beschermengelen en gidsen ook aangetroffen in het Joodse, Islamitische en andere geloofsovertuigingen:

In het Christendom wordt gedacht dat beschermengelen door God zijn aangesteld om over elke persoon te waken. De Bijbel bevat verschillende voorbeelden van engelen die mensen beschermen en begeleiden op hun reizen. Beschermengelen spelen een rol bij het ingrijpen in het leven van mensen en leiden hen weg van potentiële lichamelijke of geestelijke schade.

In het Jodendom verwijst de Talmoed naar elke persoon die bij de geboorte een engel krijgt toegewezen. Deze engelen pleiten namens mensen in hemelse gerechtshoven. De Kabbala promootte ook het idee dat individuen beschermengelen hebben.

In de Islam vermeldt de Koran engelen die mensen beschermen tegen kwaad. Engelen zoals Gabriël gaven openbaringen en boodschappen aan profeten. Moslims geloven dat elke persoon wordt vergezeld door engelen die hun goede en slechte daden registreren.

Verschillende indianenstammen in Amerika hebben tradities rond geestengidsen die bepaalde individuen of clans beschermen. Sommige Oosterse religies zoals het Shintoïsme verwijzen ook naar beschermende kami-geesten die kunnen worden aangesproken.

New Age spiritualisten zien beschermengelen als hoogontwikkelde spirituele wezens die we allemaal hebben en verwijzen vaak naar hen als spirituele gidsen of engelengidsen.

Dus, hoewel ze in verschillende geloofsovertuigingen op verschillende manieren worden geconceptualiseerd, bieden beschermengelen in wezen goddelijke liefdevolle bescherming, begeleiding en wijsheid aan mensen terwijl we vooruitgang boeken op onze spirituele reizen.

Zijn Beschermengelen echt?

Velen wijzen op hun eigen persoonlijke ervaringen met goddelijke interventie of bescherming als bewijs van het werk van een beschermengel.

Verhalen van mensen die ternauwernood ongelukken vermeden, die een sterke drang hadden om gevaarlijke situaties te vermijden, of die een aanwezigheid voelden in tijden van nood klinken als momenten waarop een beschermengel over hen waakte.

De lange historische traditie van verhalen en legenden over beschermengel in verschillende culturen geeft ook gewicht aan de opvatting dat deze hemelse gidsen bestaan. Theologen suggereren dat de hiërarchische ordening van engelen met rollen als beschermers past in de algemene kosmologie van religieuze teksten.

Velen kiezen ervoor om in de realiteit van hun beschermengel te geloven op basis van de ervaringen in hun leven.

Waarom schiep God Beschermengelen?

Volgens de joods-christelijke leer schiep God beschermengelen om als beschermers en gidsen voor mensen op te treden. Er zijn een paar belangrijke doelen en rollen van beschermengelen die religieuze geleerden hebben beschreven:

Mensen beschermen tegen schade: Beschermengelen waken over mensen en beschermen hen tegen fysiek of spiritueel gevaar. Deze bescherming kan variëren van iemand beschermen tegen kleine ongelukjes tot ingrijpen in levensbedreigende situaties.

Mensen naar God toe leiden: Sommige bijbelpassages geven aan dat engelen geschapen zijn om mensen te helpen Gods wil te volgen en dichter bij Hem te komen. Beschermengelen kunnen mensen zachtjes wegleiden van zonde en onverstandige beslissingen door gedachten van geweten of berouw in hun harten en gedachten te plaatsen.

Boodschappen brengen : In Bijbelse verhalen brachten engelen vaak gesproken boodschappen van God aan mensen. Beschermengelen spreken vandaag de dag nog steeds rechtstreeks tot mensen en bieden begeleiding, aanmoediging, waarschuwingen of andere communicatie vanuit het goddelijke rijk.

Bidden voor en met mensen: Christelijke leerstellingen beschrijven dat engelen voorbede doen voor God of samen met mensen bidden. Beschermengelen doen gebedsverzoeken namens degenen die zij beschermen.

Getuigen: Beschermengelen observeren de gedachten, woorden en daden van mensen en kunnen na hun dood verslag doen van iemands leven. Dit inzicht motiveert mensen om rechtvaardig te leven.

Er zijn verschillende theorieën over waarom een almachtige, soevereine God engelen zou aanstellen om deze beschermende taken uit te voeren in plaats van zelf direct in te grijpen in menselijke aangelegenheden:

Om vrije wil en menselijke onafhankelijkheid toe te staan en toch goddelijke hulp en zorg te bieden.

Om op te treden als spirituele rolmodellen die een voorbeeld stellen van onbaatzuchtige dienstbaarheid en onvoorwaardelijke liefde.

Om mensen te verzekeren van Gods constante aanwezigheid en nabijheid, ook al voelen ze zich soms ver weg.

Om Gods opvoedende hart te tonen, vergelijkbaar met hoe menselijke ouders zorgverleners aanstellen voor het welzijn van hun kinderen.

Uiteindelijk benadrukken beschermengelen Gods verlangen naar een intieme, wederkerige relatie met de mensheid door middel van tussenpersonen. Hun aanwezigheid verraadt Gods geduld, genade en blijvende investering in het hoeden van Zijn aardse kinderen!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Copyright 2024 Aurora Ray. All rights reserved.

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven