Ontwaken in de vijfde dimensie: de monumentale verschuiving van de aarde!

DE 5D-VERSCHUIVING WINT MOMENTUM! HET BEGINT MET EEN VOELBARE VERBINDING MET MYSTISCHE RIJKEN, BUITENAARDSE CONTACT EN UITGEBREIDE WAARNEMINGEN. ONZE PLANEET EVOLUEERT NAAR EEN KRISTALLIJNE, MULTIDIMENSIONALE STAAT. DE LINEAIRE LIJD LOST OP EN LUIDT HET EEUWIGE HEDEN IN, WAAR GEFOCUSTE INTENTIE SNEL VERLANGENS MANIFESTEERT!

De mensheid staat aan de vooravond van een monumentale verschuiving – de overgang van de Aarde en haar bewoners van de 3e dimensie naar de 5e dimensie!

Deze verschuiving vertegenwoordigt een enorme verandering in het menselijk bewustzijn en onze ervaring van de werkelijkheid. De derde dimensie (3D) wordt gekenmerkt door de eigenschappen van lineaire tijd, dualiteit, scheiding, op materie gerichte focus en individualisering. De vijfde dimensie (5D) vertegenwoordigt daarentegen eenheidsbewustzijn, niet-lineaire tijd, onderlinge verbinding van alle dingen, synthese van geest en materie en collectieve actualisatie.

In de 3D-wereld ervaren we de illusie van scheiding, waarbij we ons vooral richten op ons individuele leven. We voelen ons gescheiden van elkaar, de natuur en de geest. Ons bewustzijn is beperkt tot wat we kunnen waarnemen met onze vijf fysieke zintuigen. We hebben de neiging een bekrompen, egocentrische kijk op de wereld te hebben. De 5D-realiteit overstijgt deze scheiding. Daar hebben we hogere waarnemingsvermogens dan de vijf zintuigen.

We voelen ons intrinsiek verbonden met al het leven en ervaren eenheid met alle mensen, wezens, planten, de aarde en de hele kosmos. Ons bewustzijn breidt zich uit om onze collectieve verbinding te begrijpen. Compassie, dienstbaarheid aan anderen, gemeenschap en samenwerking worden organiserende principes in het 5D-leven. Het idee van lineaire tijd lost op in 5D.

We beginnen de ‘tijdloosheid’ van het eeuwige huidige moment te ervaren. Intuïtie en synchroniciteit vervangen het lineaire oorzaak-gevolg-denken. We krijgen duidelijkheid over ons doel als we ons geleid voelen door ons hogere zelf en goddelijke inspiratie. Onze keuzes maken komt voort uit hartgerichte waarheid in plaats van uit ego. Acties komen overeen met het doel van onze ziel. De manifestatie van verlangens gebeurt snel via gerichte intentie!

Terwijl we overgaan naar het 5D-bewustzijn, ondergaan we een diepgaand ontwaken. Dit vormt het toneel voor het leven op aarde, waar liefde, vrede, gemeenschap en hogere waarheid de boventoon voeren. Terwijl de grenzen tussen werelden vervagen, betreden we onbekend terrein. De komende dagen beloven mysterie en majesteit in gelijke mate.

Zullen we wakker worden en ontdekken dat de fysieke realiteit fundamenteel veranderd is? Zullen flikkerende energieën over de planeet stromen en rijken onthullen die buiten het zicht van stervelingen liggen?

Terwijl sommigen deze verschuiving met schroom begroeten, voelen veel lichtwerkers het grootse potentieel ervan. Ze spreken van een ‘Nieuwe Aarde’ waar vrede en harmonie regeren. Voorbij zijn de attributen van angst, gebrek en afgescheidenheid. In plaats daarvan bloeit overvloed, vreugde en eenheid met het Goddelijke!

Zelfs nu wortelen zaden van 5D-bewustzijn in de harten van mensen. Welke wonderen staan ​​ons te wachten aan de andere kant van deze transitie? Eén ding is zeker: er breekt een moment van ontzag aan. De Aarde bereidt zich voor om te ascenderen en katapulteert de mensheid naar nieuwe rijken van denken en perceptie.

Terwijl we ons openen om de versnellende energieën te ontvangen, brokkelen oude paradigma’s af! De rups komt vol vertrouwen de pop binnen, vertrouwend op de opkomst van de vlinder. Nu is het onze beurt. Een mondiale metamorfose lonkt – beangstigend voor sommigen, diep bevrijdend voor anderen. Hoe dan ook, er breekt een nieuwe dag aan!

De timing van de grote 5D-verschuiving is door de jaren heen het onderwerp geweest van veel speculatie en voorspellingen. Sommigen zeggen dat het zal samenvallen met belangrijke astrologische gebeurtenissen of cycli, wat wijst op de zeer nabije toekomst. Anderen geloven dat de verschuiving kan aansluiten bij de toegenomen zonneactiviteit of veranderingen in het magnetische veld van de aarde. Hoewel niemand met absolute zekerheid kan zeggen wanneer deze monumentale verschuiving zal plaatsvinden, zijn velen het erover eens dat we ons in een periode van versnelde tijd en convergerende cycli bevinden!

Er is een gevoel dat de stijging van de vibratie gestaag is toegenomen, waardoor de mensheid wordt voorbereid op de doorbraak naar het 5D-bewustzijn. We naderen snel de drempel! Sommige helderzienden en profeten hebben eind 2025 aangewezen als het waarschijnlijke tijdsbestek voor de verschuiving. Maar de sleutel is om je niet te zwaar op één enkele datum te concentreren. Hoewel de exacte datum onduidelijk blijft, beweren steeds meer aantallen dat er een dimensionale sprong op handen is.

Verhalen over engelen en sterrenzaden bieden een kijkje in de volgende fase van onze evolutie! De transitie zal momentum opbouwen en tegelijk subtiel en dramatisch worden. Het zal beginnen met een meer tastbare opening naar de mystieke rijken, buitenaards contact en uitgebreide percepties.

Naarmate de sluier dunner wordt, zal onze planeet haar voortgang naar kristallijne vorm en multidimensionaliteit voortzetten! In plaats van geobsedeerd te zijn door timing, zouden we er verstandig aan doen onze inspanningen te richten op het verhogen van onze individuele en collectieve vibratie.

Hoe meer we intern verschuiven, hoe sneller de externe verschuiving kan plaatsvinden. Door het mondiaal bewustzijn te verhogen door middel van liefdevolle acties, brengen we de dimensionale verschuiving van fantasie naar realiteit!

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven