Mis geen tel: Doe mee met de 5D Beweging voor het Co-Creëren van het Aards Paradijs!

IN 5D LEVEN WE VOLLEDIG IN HET HEDEN, NIET BEPERKT DOOR LINEAIRE TIJD. ONZE MOGELIJKHEDEN OM TE MANIFESTEREN EN TE CREËREN VERMENIGVULDIGEN ZICH EXPONENTIEEL ALS INTENTIE EN VERBEELDING ONZE REALITEIT VORMGEVEN. WE HERWINNEN ONZE SCHEPPINGSKRACHT ALS GODDELIJKE MEDESCHEPPERS. ALS WE VERTROUWEN HEBBEN IN ONS VERMOGEN OM BEWUST TE CREËREN, KUNNEN WE BERGEN VERZETTEN! IN DEZE HOGERE STAAT VAN BEWUSTZIJN ZEGEVIERT ALLEEN LIEFDE!

Eeuwenlang heeft de mensheid bestaan in een 3de-dimensionale realiteit gebaseerd op afscheiding, angst en beperking. Deze lagere trilling trekt ons in cycli van gebrek, schaarste en overleven. Dualiteit en polarisatie hebben de overhand omdat we onszelf zien als afgescheiden van elkaar en losgekoppeld van onze goddelijke natuur.

De 3e dimensie wordt beheerst door lineaire tijd, valse percepties van beperking en de illusie van macht over anderen. Ego-gedreven bewustzijn dringt door en houdt ons gevangen in patronen van hebzucht, competitie en disharmonie. Manipulatie, geweld en lijden zijn er in overvloed in deze realiteit.

Als we overstappen naar frequenties van de 5e dimensie, beginnen we onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn en een verlichte staat van zijn te belichamen. De hogere vibratie ontwaakt de wijsheid van ons hart en toont ons onze verbinding met al het leven. Mededogen, samenwerking, vreugde en overvloed komen op natuurlijke wijze naar boven.

In 5D leven we volledig in het heden, niet beperkt door lineaire tijd. Onze mogelijkheden om te manifesteren en te creëren vermenigvuldigen zich exponentieel als intentie en verbeelding onze realiteit vormgeven. We herwinnen onze scheppingskracht als goddelijke medescheppers en komen tot bloei in overeenstemming met ons zielsdoel.

Het loslaten van oordelen, het omarmen van vergeving en het zien van onszelf in anderen zijn de sleutels. Terwijl de sluiers van illusie optrekken, herinneren we ons onze ware aard als eeuwige, multidimensionale wezens van licht.

Het bereiken van de Hemel op Aarde wordt mogelijk als we individueel de verlichtende essentie van 5D bewustzijn doorkruisen en uitstralen. In dit verheven gebied van bewustzijn is liefde de enige heersende kracht.

De Hemel op Aarde co-creëren:

We hebben allemaal de kracht om de realiteit die we willen ervaren te co-creëren. Als we verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, moeten we een actieve rol spelen in het manifesteren van de Hemel op Aarde. Dit vereist dat we bewuste medescheppers worden.

Eerst moeten we de intentie hebben om onze gedachten, woorden en daden af te stemmen op liefde, vrede en harmonie. Wanneer onze manier van denken en ons gedrag hogere vibraties weerspiegelen, beginnen we soortgelijke energieën in ons leven aan te trekken.

Vervolgens moeten we het op angst gebaseerde denken achter ons laten en overgaan op geloof. Vertrouwen hebben in ons vermogen om bewust te creëren stelt ons in staat om bergen te verzetten! We moeten vertrouwen op de kracht die we hebben om van de wereld een betere plek te maken.

Het is ook essentieel om beperkende overtuigingen los te laten die ons tegenhouden. We zijn oneindige wezens met een onbeperkt potentieel. Als we zelfopgelegde beperkingen loslaten, maken we ruimte voor hogere mogelijkheden.

Samenkomen in gemeenschappen van gelijkgestemde zielen, zoals de onze, versterkt onze creatieve vermogens. Als we ons verenigen met anderen die toegewijd zijn aan het manifesteren van de Hemel op Aarde, wint onze collectieve intentie aan momentum om transformatie te activeren.

Door meditatie, visualisatie en affirmaties krijgen we toegang tot hogere staten van bewustzijn. Dit vergroot ons bewustzijn en ons vermogen om de werkelijkheid vorm te geven. De integratie van spiritualiteit in actie is cruciaal.

Als we ons co-creatieve potentieel omarmen, vanuit ons hart leven en ons verenigen met anderen, kunnen we actief de vreedzame, overvloedige wereld manifesteren waarin we willen leven. Hoe meer we liefde boven angst verkiezen, hoe sneller de Hemel op Aarde onze nieuwe realiteit wordt.

Loslaten wat niet langer dient:

Als we verschuiven naar hogere dimensionale frequenties, is het belangrijk om oude paradigma’s, geloofssystemen en manieren van zijn los te laten die niet langer ons hoogste goed dienen. Hierdoor kunnen we ruimte maken voor de nieuwe lichtcodes die zich op de planeet verankeren.

We moeten lagere trillingspatronen, gewoontegedrag en beperkende overtuigingen loslaten die ons geketend houden aan verouderde 3D programmering. Dit omvat het overstijgen van polariteiten en het oplossen van illusies van afscheiding. We maken de weg vrij voor ons ontwaken door afstand te doen van op angst gebaseerde percepties, wrok, oordelen en kritiek.

Het is tijd om afscheid te nemen van het idee dat we kleine, machteloze wezens zijn die op drift zijn in een vijandig universum. De oude visie van de werkelijkheid als een strijd om te overleven moet plaatsmaken voor een begrip van het leven als een onderling verbonden web van goddelijke co-creatie. Als we schaarste, competitie en de behoefte om resultaten te controleren loslaten, stellen we ons open voor vertrouwen, toelaten en een mentaliteit van overvloed.

Het loslaten van de behoefte om onszelf en anderen een etiket op te plakken is belangrijk. We gaan verder dan het indelen van mensen in groepen als middel om hun menselijkheid te verwerpen. Onze verschillen verliezen betekenis in het grotere licht van eenheid. Met compassie voor iedereen kunnen we woede omzetten in vergeving, haat in liefde!

Dit proces van loslaten kan soms uitdagend aanvoelen. We kunnen ons vastklampen aan het vertrouwde terwijl we oude huiden afwerpen. Maar hoe meer we deze wedergeboorte verwelkomen, hoe soepeler onze overgang zal verlopen.

Elk loslaten – maakt ruimte voor meer vrede, heelheid en afstemming op onze hogere doelen. Dit is een vreugdevol uitpakken beladen met het gewicht van wat onze evolutie niet langer dient.

Mis het niet – spring nu in de 5D beweging en laten we samen de hemel op Aarde creëren!

Jullie aanwezigheid maakt het ritme compleet!

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven