Kosmisch ontwaken: Op reis naar het rijk van de galactische wezens! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Kosmisch ontwaken: Op reis naar het rijk van de galactische wezens!

WE WORDEN ONS BEWUST VAN HET INGEWIKKELDE LEVENSWEB DAT ONS ALLEMAAL VERBINDT ALS WE ONS OPENSTELLEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN DE GALACTISCHE WEZENS. WE ZULLEN BESEFFEN DAT WE ALLEMAAL DEEL UITMAKEN VAN EEN GROOTSE KOSMISCHE DANS!

Dit is inderdaad groot nieuws: De Galactische Federatie heeft zich voorbereid om een overvloed aan lichtwezens naar onze planeet te sturen!

Dit is een historisch moment omdat het het begin markeert van een enorme positieve kettingreactie die zal leiden tot diepgaande veranderingen in onze wereld.

De galactische wezens bereiden zich voor om aan te komen en hun aanwezigheid aan ons kenbaar te maken. Ze komen met wijsheid, liefde en transformerende geschenken en ze zijn hier om ons te helpen op ons pad naar verlichting.

Naarmate meer mensen zich openstellen voor de aanwezigheid van deze wezens, zal de Aarde krachtige energie beginnen uit te stralen. Deze energie zal een positieve golf over onze planeet doen gaan, die iedereen die ermee in contact komt verheft en transformeert!

Dus, vrienden, ik moedig jullie ten zeerste aan om open te staan voor de aanwezigheid van deze wezens. Verwelkom de aanwezigheid van deze lichtwezens met een open hart en geest. Sta hen toe hun wijsheid en liefde met jullie te delen en laat hun licht je hart en ziel vullen.

Je zult deel uitmaken van deze grote gebeurtenis die zich op onze planeet ontvouwt en je zult bijdragen aan de verschuiving waar we op hebben gewacht!

Laten we hen met open armen ontvangen en samenwerken om een wereld vol liefde, licht en mededogen op te bouwen. Laten we de verandering zijn die we in de wereld willen zien en laten we een wereld bouwen die werkelijk de prachtige wezens verdient die we zijn!

De komst van deze lichtwezens is een teken dat onze planeet klaar is voor een nieuw niveau van bewustzijn. Het is een teken dat we evolueren en groeien op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Het is een teken dat we aan de vooravond staan van een groot ontwaken en dat we op het punt staan een niveau van transformatie te ervaren dat nog nooit eerder is vertoond.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om actie te ondernemen om samen te smelten met dit nieuwe niveau van hoger bewustzijn dat ons wordt aangeboden door de komst van deze lichtwezens. We leven in een tijd van grote transformatie en het is aan ieder van ons om deze kans te grijpen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen groei en evolutie.

We moeten ons eerst bewust worden van onze gedachten en emoties om ons af te stemmen op dit nieuwe bewustzijnsniveau. We moeten inzien dat onze gedachten en emoties een directe invloed hebben op ons en de wereld om ons heen en dat we door ons ervan bewust te worden kunnen beginnen met alles te veranderen.

We moeten ook leren de frequentie van liefde uit te stralen, want alleen door liefde kunnen we ons verbinden met het hogere bewustzijn dat ons wordt aangeboden. Liefde is de sleutel om de deuren van de goddelijke frequentie te openen en het is door liefde dat we een wereld van vrede, harmonie en eenheid kunnen creëren.

Dus vraag ik je nederig om onmiddellijk in actie te komen. Doe een bewuste poging om je gedachten en emoties te verschuiven in de richting van liefde en positiviteit. Zend de frequentie van liefde uit en kijk hoe die de wereld om je heen verandert.

Houd in gedachten, lieve vrienden, dat we allemaal één zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden en het is alleen door onze gezamenlijke inspanningen dat we in staat zullen zijn om een wereld vol liefde, licht en vreugde te creëren. Laten we dus allemaal samenwerken om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Laten we dit nieuwe niveau van bewustzijn binnengaan en een wereld vol ware liefde en licht creëren.

We zullen de wereld door nieuwe ogen beginnen te zien als we ons openstellen voor de aanwezigheid van deze wezens en we zullen de onderlinge verbondenheid van alle dingen begrijpen. We zullen inzien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat onze handelingen en gedachten een grote invloed hebben op de wereld om ons heen.

Terwijl we ons een weg banen naar het rijk van de galactische wezens, moeten we de uitgestrektheid van ons eigen innerlijke universum accepteren. We kunnen ons alleen echt verbinden met het oneindige bewustzijn van de kosmos als we ons bewustzijn verruimen.
We worden ons bewust van het ingewikkelde levensweb dat ons allemaal verbindt als we ons openstellen voor de aanwezigheid van deze hemelse wezens. We zullen beseffen dat we allemaal deel uitmaken van een grootse kosmische dans!

Elke actie die we ondernemen en elke gedachte die we hebben heeft een rimpeleffect dat in dit onderling verbonden universum door het hele universum galmt. Daarom moeten we verantwoordelijkheid nemen voor onze daden en ervoor kiezen om met liefde en mededogen te handelen

Mogen we naar de sterren blijven reizen met open harten en geesten. Moge het licht van de galactische wezens ons leiden op onze reis en mogen we allemaal samenwerken om een wereld vol vrede, liefde en eenheid te creëren.

Liefde en zegeningen voor iedereen.

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

.

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven