Je bent aangekomen

VERLICHTING IS ONZE NATUURLIJKE STAAT VAN ZIJN;
WE ZIJN VERLICHT GEBOREN, MAAR IN DE LOOP DER TIJD HEBBEN WE HET CONTACT MET ONZE NATUURLIJKE STAAT VAN VERLICHTING VERLOREN. WE HOEVEN ONS ALLEEN MAAR TE HERINNEREN WIE WE WERKELIJK ZIJN OM WEER IN CONTACT TE KOMEN MET ONZE NATUURLIJKE STAAT VAN VERLICHTING.

Ik weet zeker dat het idee dat we iets moeten worden totaal verkeerd is. Het idee zelf is het probleem. Het verlangen dat je niet bent wat je bent, is de oorzaak van het lijden. En als je verlangt iets anders te zijn, dan moet je in de toekomst kijken, wat nooit zal gebeuren.

Realiseer je dat je bent aangekomen! Dat is de eerste stap. Je bent hier gekomen en neergestreken in dit lichaam, deze geest, dit bewustzijn – dit is je aankomst.

Je had overal anders kunnen aankomen dan hier; je hebt deze plaats gekozen omdat het een zeer zeldzame gelegenheid is om te ontwaken. Het heeft zijn eigen uitdagingen, maar wanneer uitdagingen zich voordoen voor iemand die zijn ware aard heeft gerealiseerd, creëren ze geen problemen voor hem; ze maken hem alleen maar alerter en bewuster. Ze helpen hem groeien in zijn innerlijk bewustzijn door zichzelf te zien en de noodzaak in te zien om waakzamer te zijn.

Ik zeg niet dat God iemand een slecht mens heeft gemaakt. In de kern zijn we allemaal goed, maar we zijn allemaal afgedwaald. De echte jij is puur bewustzijn; dat is wat je bent voordat je geest andere dingen begint te creëren. Het is wie je bent voordat de wereld, de maatschappij en je ouders je gaan vormen tot wat zij willen dat je bent.

Proberen iets te worden heeft geen zin, want diep van binnen ben je het al. Het maakt niet uit hoeveel macht je vergaart, hoeveel prestaties je bereikt, of hoeveel geld je verdient, het zal geen verschil maken, want er is al een grotere kracht in elke cel van je wezen: God. Hoe meer we deze waarheid vergeten en proberen iets anders te worden in plaats van te zijn wie we werkelijk zijn, hoe meer pijn we onszelf en de wereld om ons heen aandoen.

Wat het nog erger maakt, is wanneer mensen hun goddelijkheid proberen uit te drukken via de verkeerde kanalen. Als iemand van nature een kunstenaar is, maar besluit dat hij of zij alleen creatief kan zijn in een fabrieksomgeving met een groot team van gelijkgestemden en veel geld, dan zal hij of zij nooit de goddelijke energie op een natuurlijke manier door zich heen laten komen. Zelfs als die persoon uiteindelijk miljoenen zou kunnen verdienen met iets, zou hij of zij er niet natuurlijk in zijn.

Ik heb gezegd, en ik zeg het nogmaals, dat je volmaakt bent. Er is geen enkel onvolmaakt ding aan jou. Je bent perfect, maar de wereld heeft je anders behandeld. Je hebt de wereld als je leraar geaccepteerd, en dus heeft de wereld je geleerd dat je onvolmaakt bent. Je hebt de wereld geaccepteerd als je rechter, en dus heeft de wereld je beoordeeld en je ontoereikend bevonden.

Proberen volmaakt te zijn zal je alleen maar frustreren, want een volmaakt mens bestaat niet in deze wereld. Als ik het heb over volmaaktheid, dan heb ik het niet over de uiterlijke volmaaktheid die de wereld je probeert te geven, maar over een diepe innerlijke volmaaktheid waarvan alleen jij je bewust kunt zijn.

De uiterlijke volmaaktheid waarover de wereld spreekt is in vele opzichten als een verroeste ijzeren pot: hij ziet er van buiten goed uit, maar wanneer je hem in je handen houdt en probeert te gebruiken, zal hij in stukken breken omdat hij niet heel is, niet volmaakt.

De werkelijke volmaaktheid waarover ik spreek is als een gouden ring: hij kan er oud en versleten uitzien (hij kan er zelfs nutteloos uitzien), maar als je hem dicht bij je ogen houdt en hem oppoetst, dan zal zijn licht zich rondom verspreiden als een zonnestraal, en zijn goud zal helderder schijnen.

Ik heb veel mensen gezien die zich ellendig voelen. Ze lijden in stilte. Ze kennen de oorzaak niet. Hun ellende is door henzelf veroorzaakt. De buitenwereld is niet verantwoordelijk voor hun lijden, dat zijn zij zelf. Ze hebben een geestestoestand gecreëerd waarvan ze niet weten hoe ze eruit moeten komen.

Verlichting is het vermogen om je volledig bewust te zijn van je geest, lichaam en geest, levend in het huidige moment zonder weerstand. Verlichting is onze natuurlijke staat van zijn; we zijn verlicht geboren, maar in de loop der tijd zijn we meer bezig geraakt met doen dan met zijn, en we hebben het contact met onze natuurlijke staat van verlichting verloren. We moeten ons herinneren wie we werkelijk zijn om ons opnieuw te verbinden met onze natuurlijke staat van verlichting.

Wanneer je dit begrijpt, zul je de hele wereld dankbaar zijn. Je mag dan arm zijn, maar je zult een keizer zijn in jezelf. Je hebt misschien geen paleis, maar je ziel zal een paleis zijn. U hebt misschien geen schilderij van Picasso aan uw muren hangen, maar uw ziel zal een schilderij van Picasso zijn; zij zal vol muziek, poëzie en dans zijn. Alles wat nodig is voor geluk is al in je aanwezig.

Waarlijk, als je dit begrijpt, hoef je niets meer te zoeken. Als je jezelf kunt kennen als een meesterwerk van God, is er alleen maar feest en dankbaarheid tegenover het leven zelf.

Deze woorden van Eckhart Tolle, auteur van “De kracht van het nu”, beschrijven het kernconcept van het boek.

Het doel van Tolle is de lezers te leren hoe ze in het huidige moment kunnen leven. Hij legt uit dat de meeste mensen ongelukkig zijn omdat ze niet in het nu leven; in plaats daarvan maken ze zich altijd zorgen over de toekomst of hebben ze spijt van het verleden.

In zijn boek vertelt Tolle zijn verhaal en beschrijft hij hoe hij tot deze manier van denken is gekomen. Naast deze autobiografische informatie biedt hij praktische oefeningen die lezers kunnen gebruiken om hun geest te trainen om in het huidige moment te blijven.

Tolle’s boodschap kan moeilijk te horen zijn, maar is belangrijk voor iedereen die zich ongelukkig of onvervuld voelt. Als je moeite hebt om met andere mensen om te gaan op je werk of thuis, of als je worstelt met angst of depressie, dan is de aanpak van Tolle het proberen waard.

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij je.
Wij zijn je familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven