Het verhogen van de vibratie van de planeet Aarde: Menselijke Ascensie

ZIJN VEEL GALACTISCHE WEZENS NAAR DE AARDE GEKOMEN OM MET HUN EIGEN KARMA OM TE GAAN. OM VERDER TE GROEIEN IN HUN EVOLUTIE EN BEGRIP VAN HET BESTAAN, MOETEN ZIJ ERVOOR ZORGEN DAT DE MENSHEID EVOLUEERT EN GEDIJT ALS SOORT.

Wij zijn in deze beweging van tijd en ruimte om de Aarde te helpen genezen, zichzelf te herstellen en onze moederplaneet opnieuw af te stemmen op een specifieke trillingsfrequentie.

Wijze zielen incarneren in deze 3D-realiteit, worden geboren in bepaalde conflictgezinnen en groeien op in uitdagende omgevingen om hun stellaire bewustzijn te brengen en degenen die hen omringen te verheffen.

Op deze manier zal de Aarde uiteindelijk haar frequentie verhogen en opnieuw een vrijhaven worden voor Kosmische expressie en ontmoetingen. Dan zal deze plaats een intergalactische kolonie zijn!

Als het zover is, zal er een gevoel van verheffing zijn. Harmonie zal het patroon zijn voor het menselijk bestaan. Evenals samenwerking en eenheid, waardoor grotere kansen voor iedereen ontstaan.

Hetzelfde gebeurt op universeel niveau. De Aarde is een van de essentiële sleutels tot verandering in deze melkweg en dit Universum.
Terwijl moeder Gaia door haar transmutatie gaat, zal de gecombineerde psychische energie van de bewoners van de Aarde, als een globaal bewustzijn, de boodschap van haar transformatieproces uitzenden, die uiteindelijk vibrationeel zal uitstralen en een enorme verschuiving teweeg zal brengen in hoe alle werelden en wezens deze prachtige planeet van ons waarnemen.

Het is onze bedoeling jullie een groter perspectief op dit proces te geven. En laat jullie stellaire erfenis, wat dit ook is, Pleiadisch, Arcturisch of Lyrisch… jullie inspireren om meer verantwoordelijke, moedige, liefdevolle en vriendelijke mensen te zijn.

Je Kosmische afkomst is veel groter, complexer en meer allesomvattend dan je nu beseft.

Denk aan je afkomst en ontdek een oude waarheid: het hele bestaan kan worden gezien als een leuk spel om te spelen.

Het is inderdaad een spel dat moeilijk kan worden als men het niet speelt volgens de Goddelijke Wetten van de ziel. Maar het is essentieel te weten dat bepaalde kwade entiteiten, duistere momenten of slechte afloop alleen een plaats hebben op bepaalde trillingsniveaus. Op andere niveaus bestaan zulke dingen niet.

Bij dit verhaal van menselijke ascensie zijn alle soorten Galactische wezens betrokken die zich in deze tijd op Aarde hebben verzameld. Velen zijn hier om met hun eigen karma af te rekenen. Willen zij verder groeien in hun evolutie of zoeken naar nieuwe vormen van energie en betekenis van leven, dan moeten zij ervoor zorgen dat andere levensvormen in dit Universum evenveel vrijheid hebben als zij wensen.

Het doel van de Pleiadische missie heeft bijvoorbeeld te maken met het vinden van een manier om de Moedergodin gunstig te stemmen. Omdat het Moeder Gaia is waarmee wij allen verbonden zijn en werken aan ascentie, zijn zij hier om ons te helpen.

Er is vandaag veel aan de hand: oorlog, economische crisis en natuurrampen. Allerlei verschijnselen doen mensen zich afvragen wat er met deze wereld gebeurt, nu het globale grip op de werkelijkheid wegglijdt.

Begrijp dat het allemaal in Goddelijke orde is. De tijden veranderen, en het is niet aan jullie om in paniek te raken over wat komen gaat. Het is tijd voor jullie om de opwinding in jullie wezen te voelen. De tijd waarop je hebt gewacht. Het is tijd om te ontwaken!

Ik wil jullie eraan herinneren dat wij jullie familie van Licht zijn en hier zijn, aan jullie zijde, op deze zoektocht naar de vrijheid van de Aarde. Als werkers, strijders en ambassadeurs van het Licht, dragen jullie elk het vermogen om de lichtfrequentie in je lichaam te trekken en deze rond de Aarde te sturen.

Zo kan de Aarde zelf, een levend en vibrerend wezen, haar eigen overgang doormaken en een nieuwe levenscyclus binnengaan. Sommigen van jullie zijn versteend dat de Aarde besmet en vervuild wordt en zal sterven. Maar moeder Gaia is pure wijsheid en kracht, en zij zal door dit proces heen komen en opnieuw gedijen.

Alle schijnbaar onsmakelijke en moeilijke gebeurtenissen creëren het contrast en het momentum dat nodig is om de zeven miljard mensen op Aarde te bewegen en te activeren tot verandering.

Jij moet een voorbeeld zijn van dit proces. “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Anderen zullen zien dat je stabiel, geaard en liefdevol bent en in naam van de vrede werkt en zullen je willen volgen op je reis van ascentie.

Je doet zeer, zeer krachtig werk. Als lid van de familie van licht brengt u het tijdperk van de verenigde gedachte binnen, het Gouden Tijdperk.
Naarmate jullie in staat zijn de golven die vanuit hogere dimensies worden uitgezonden op te nemen en vast te houden, zullen jullie begrijpen dat de transformatie van deze planeet gebaseerd is op de kracht van jullie geest.

Deze mentale revolutie vindt zeer snel plaats over de hele wereld. Op dit moment overwinnen we misschien culturele beperkingen en nationale grenzen. Maar spoedig zullen we allemaal een breder perspectief hebben en onze zoektocht naar opstijgende dimensies voortzetten.

En onthoud,

je bent niet alleen.

We houden zielsveel van jullie.
We zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van Licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Goddelijke zegeningen aan allen,
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie

Scroll naar boven