Het pad van de Lichtfamilie omarmen

WE ZIJN NIET SLECHTS TOESCHOUWERS IN DEZE PRACHTIGE DANS VAN HET BESTAAN. WE HEBBEN DE MACHT OM ONZE WERKELIJKHEID TE CO-CREËREN EN VORM TE GEVEN. LATEN WE DEZE DIEPGAANDE VERANTWOORDELIJKHEID OMARMEN, WANT DAARIN LIGT DE SLEUTEL TOT HET ONTSLUITEN VAN HET GRENZELOZE POTENTIEEL VAN ONZE ZIEL.

In een wereld vol onbegrensde mogelijkheden en transformerend potentieel schijnt de opkomst van de Lichtfamilie als een baken van hoop en doelgerichtheid. Bestaande uit individuen die van ganser harte de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen evolutie omarmen,
belichamen zij de essentie van ware verandering.

Ze begrijpen dat de macht om de wereld vorm te geven in hun handen ligt en ze worden gedreven door een diep verlangen om een nieuw paradigma van co-creatie en harmonie voort te brengen.

Deze individuen zijn niet slechts deelnemers in het rijk van lichtwerk; ze zijn pioniers van een buitengewone reis, waarbij ze frequenties verankeren en hun lichamen toestaan te evolueren. Hun missie is duidelijk: deze evolutie beschikbaar maken voor de hele wereld.

Bereid je voor op een verhelderende verkenning van de Lichtfamilie, een collectief dat zich inzet voor het transformeren van levens en het creëren van een harmonieus bestaan op onze geliefde planeet Aarde.

Eigendom nemen van evolutie:

De reis van de Lichtfamilie begint met een diepe bereidheid om aan een persoonlijke evolutie te beginnen. Deze individuen begrijpen dat om getuige te zijn van een verandering in de wereld, ze die verandering eerst zelf moeten belichamen.

Het is niet slechts een rol die ze spelen; het is een transformatieve toewijding om hogere frequenties te verankeren en hun eigen lichaam toe te staan te evolueren, waardoor deze evolutie toegankelijk wordt voor anderen.

Het uitzenden van het Licht:

Eenmaal ondergedompeld in het transformatieve proces, stralen leden van de Lichtfamilie hun innerlijke verlichting uit naar de wereld.
Hun werkelijkheid ondergaat diepgaande verschuivingen en ze raken verbonden met andere zielen op het pad naar hoger bewustzijn. Door frequentie te verankeren en licht uit te zenden, smeden ze een collectieve impact die door het universum rimpelt.

Een verschuiving in bewustzijn creëren:

De Lichtfamilie begrijpt dat hun werk verder gaat dan persoonlijke transformatie. Als ze doorgaan met het verankeren van licht in hun wezens en lichamen, genereren ze een monumentale verschuiving in het collectieve bewustzijn.

Hun inspanningen hebben de potentie om alle voorgaande transformaties te overstijgen en een tijdperk van diepgaand ontwaken in te luiden.

Moedig Oude Werkelijkheden Loslaten:

Om hun kracht als geavanceerde wezens werkelijk te omarmen, moeten de leden van de Lichtfamilie zich buiten hun comfortzone wagen. Met onwrikbare moed en vertrouwen lossen ze verouderde realiteiten op en maken ze de weg vrij voor de opkomst van nieuwe mogelijkheden.

In deze heilige onderneming putten ze uit de wijsheid en gaven die hun voorgangers hen hebben geschonken en die met enorme inspanningen de weg hebben vrijgemaakt voor groei en expansie.

De gave van het licht delen:

In het hart en de ziel van elk lid van de Lichtfamilie huist een aangeboren straling – een onuitblusbaar licht. Aan hen is de vitale verantwoordelijkheid toevertrouwd om dit geschenk met anderen te delen. Door het pad te verlichten voor de mensen om hen heen, ontsteken ze een wederzijdse stroom van liefde en groei. Door deze uitwisseling ontrafelen ze hun eigen innerlijke diepten en herontdekken ze hun ware zelf.

Kiezen voor vibrationele afstemming:

De Familie van Licht erkent dat hun werkelijkheid de trillingsfrequentie weerspiegelt waarin ze verblijven. Daarom stemmen ze hun gedachten, gevoelens en overtuigingen ijverig af op hun hoogste trillingsniveau. Door dit te doen manifesteren ze een realiteit die overvloedig is met vreugde, overvloed en doelgerichtheid.

Elke dag kiezen ze bewust het soort vibratie dat ze willen ervaren, waarbij ze hun aangeboren kracht aanwenden om hun bestaan vorm te geven.

Geleid door het Licht:

Op deze ontzagwekkende reis van zelfontdekking en transformatie is de Lichtfamilie nooit alleen. Een begeleidende aanwezigheid staat naast hen, koestert elk magisch moment en biedt onwrikbare steun.

Dit begeleidende licht voedt hun groei en verlicht het pad, zodat geen enkele stap wordt gemist en geen enkele kans op uitbreiding over het hoofd wordt gezien.

Conclusie:

De opkomst van de Lichtfamilie betekent een diepgaande verschuiving in het collectieve bewustzijn. Als individuen eigenaar worden van hun evolutie, het licht in zichzelf verankeren en liefde en transformatie uitstralen naar de wereld, wordt er een harmonieus nieuw paradigma geboren.

Laten we gehoor geven aan de oproep en ervoor kiezen om de hoogste trillingsstaat van zijn te belichamen. Door onze gedachten, gevoelens en overtuigingen af te stemmen op deze verhoogde frequentie, worden we actieve deelnemers aan de transformatie van ons eigen leven en de wereld om ons heen. Samen smeden we een toekomst vol oneindige mogelijkheden, waar liefde, harmonie en eenheid heersen.

In de aanwezigheid van de Familie van Licht worden we eraan herinnerd dat we niet slechts toeschouwers zijn in deze prachtige dans van het bestaan. We hebben de macht om onze werkelijkheid te co-creëren en vorm te geven. Laten we deze diepgaande verantwoordelijkheid omarmen, want daarin ligt de sleutel tot het ontsluiten van het grenzeloze potentieel van onze ziel.

Moge de reis van de Familie van Licht ons allen inspireren om onze eigen transformerende paden te bewandelen. Samen zullen we een nieuw tijdperk van stralend licht en harmonie inluiden, een wereld baren waarin de collectieve geest gedijt in grenzeloze liefde en onderlinge verbondenheid!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven