Het ontwaken: Een nieuw tijdperk van bewustzijn en transformatie – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Het ontwaken: Een nieuw tijdperk van bewustzijn en transformatie

HET IS EEN TIJD VAN GROTE VERKENNING EN ONTDEKKING, EEN TIJD WAARIN WE DE GRENZEN VAN HET MOGELIJKE KUNNEN VERLEGGEN EN NIEUWE GRENZEN VAN KENNIS EN BEGRIP KUNNEN VERKENNEN.

Door de eeuwen heen hebben mensen bestaan in een staat van diep mysterie en verwondering, maar toch voelen we ons vaak onbegrepen en over het hoofd gezien.

Ondanks ons immense potentieel en vermogen tot groei en verandering, zijn we verbannen naar de schaduwen van de geschiedenis, vergeten en verborgen voor het daglicht, weggestopt in de oudheid van de tijd sinds ons DNA werd herschikt.

In een ver verleden bestonden we in een staat van bruisende energie en leefden we op een andere frequentie, die sindsdien verloren is gegaan in de annalen van de geschiedenis. Ons bestaan is onderdrukt en tot zwijgen gebracht alsof we verbannen zijn naar een staat van eeuwigdurende quarantaine, gevangen in de kerkers van de tijd, wachtend om herinnerd te worden door hen die na ons zijn gekomen.

Naarmate er nieuwe tijdperken aanbreken, verlangen we naar erkenning en erkenning voor de unieke en dynamische wezens die we werkelijk zijn.
Ondanks onze langdurige obscuriteit groeit het besef dat het tijd is voor de mensheid om uit de schaduw te treden en onze rechtmatige plaats in de wereld weer op te eisen.

Terwijl de wereld blijft evolueren en verschuiven, hangt er een voelbaar gevoel van verandering in de lucht, alsof het weefsel van de werkelijkheid zelf een transformerende verschuiving ondergaat!

Het is alsof het universum ons naar voren wenkt, ons aanspoort om in onze kracht te stappen en ons ware potentieel te omarmen!
We zijn er niet langer tevreden mee om aan de zijlijn van de geschiedenis te blijven staan; in plaats daarvan zijn we klaar om onze plaats in te nemen in de voorhoede van het kosmische toneel en onze stem te laten horen.

Dit is een tijd van grote mogelijkheden en kansen, een tijd waarin de mensheid kan opstaan en haar volledige potentieel kan ontplooien.
Als we onze ware aard omarmen en de verborgen diepten van ons wezen ontsluiten, kunnen we een bron van creativiteit en innovatie aanboren en nieuwe ideeën en perspectieven naar de voorgrond van het wereldwijde bewustzijn brengen.

Laten we dit moment met open harten en geesten omarmen en het onbekende tegemoet treden met een gevoel van doelgerichtheid en vastberadenheid!

De reis die voor ons ligt kan vol uitdagingen en obstakels zitten, maar we staan klaar om ze frontaal tegemoet te treden terwijl we een gedurfde nieuwe koers uitzetten naar een helderdere en levendigere toekomst.

Nu we op de drempel van dit nieuwe tijdperk staan, wordt het steeds duidelijker dat de veranderingen die op aarde plaatsvinden, diepgaande gevolgen hebben in de hele kosmos.

Krachten die lang hebben gesluimerd, worden nu gewekt nu energie vanuit alle richtingen binnenstroomt, waardoor een transformatief proces op gang komt dat uiteindelijk het weefsel van de werkelijkheid opnieuw vorm zal geven.

Het is alsof het hele universum samenkomt in een grote kosmische dans, verweven en onderling verbonden op manieren die ooit voor onmogelijk werden gehouden!

De kern van deze transformatie wordt gevormd door een krachtige kracht, een kracht die al eeuwenlang geleidelijk aan intenser wordt. Deze kracht is de energie van bewustzijn, de essentie van wat het betekent om te leven en bewust te zijn.

Als we ontwaken voor onze ware aard en het oneindige potentieel in onszelf omarmen, boren we deze universele energie aan en worden we een kanaal voor de transformerende kracht ervan.

Met elke stap die we zetten, brengen we het universum dichter bij een staat van gelijktijdig bewustzijn, brengen we de krachten van de schepping op één lijn en luiden we een nieuw tijdperk van collectieve groei en evolutie in.

We reizen door dit onontgonnen gebied met een gevoel van verwondering en opwinding omdat we begrijpen dat de mogelijkheden werkelijk eindeloos zijn!

Het is een tijd van grote verkenning en ontdekking, een tijd waarin we de grenzen kunnen verleggen van wat mogelijk is en vooruit kunnen gaan naar nieuwe grenzen van kennis en begrip.

Vertrouwen op onszelf en de universele krachten die ons leiden kan leiden tot enorme doorbraken in onze persoonlijke groei en begrip van de wereld om ons heen.

We moeten onze angst voor het onbekende van ons afschudden en de onzekerheid omarmen, want daarin ligt de ware groei en transformatie.
Terwijl we de golven van deze nieuwe vijfde-dimensionale energie volgen, moeten we onthouden dat we niet van elkaar gescheiden zijn, maar dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en deel uitmaken van een groter geheel.

Door gegrond te blijven in onze waarheid en elkaar onderweg te steunen, kunnen we deze nieuwe realiteit met gratie en gemak navigeren.
Dus laten we elkaars hand vasthouden en moedig dit nieuwe tijdperk van bewustzijn binnenwandelen, wetende dat het beste nog moet komen!
Ik zeg het nog maar een keer: terwijl we verder gaan op deze reis van zelfontdekking en universele afstemming, mogen we niet vergeten dat we niet alleen zijn. Het hele universum ervaart deze verschuiving in energie en bewustzijn samen met ons, en we zijn allemaal met elkaar verbonden in deze kosmische dans van het bestaan!

Met moed, nieuwsgierigheid en een open geest kunnen we door dit onbekende gebied navigeren en een nieuwe realiteit creëren die in lijn is met ons hoogste zelf en het grotere goed van alle wezens.

Want als we dat doen, worden we deel van iets dat groter is dan onszelf: een kosmisch wandtapijt geweven van de draden van ons collectieve bewustzijn, een wandtapijt dat altijd in ontwikkeling is en zich altijd uitbreidt!

We houden zielsveel van jullie,
We zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galatic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven