Het Grote Ontwaken is aangebroken: De vibrationele verschuiving van de aarde vindt nu plaats!

EEN GROOT OMSLAGPUNT NADERT SNEL EN MARKEERT HET BEGIN VAN EEN MASSAAL ONTWAKEN IN HET MENSELIJK BEWUSTZIJN! ONZE AARDE VIBREERT OP EEN VEEL HOGERE FREQUENTIE EN MAAKT DE WEG VRIJ VOOR EEN NIEUW TIJDPERK DAT GEWORTELD IS IN UNIVERSELE PRINCIPES VAN LIEFDE, VREDE EN EENHEID!

De term “Grote Ontwaken” verwijst naar een spiritueel ontwaken of een evolutie van het menselijk bewustzijn die door vele spirituele leraren en filosofen door de eeuwen heen voorspeld is. Het idee is dat de mensheid uiteindelijk een collectieve verschuiving in bewustzijn zal ondergaan, die een nieuw tijdperk van vrede, eenheid en verhoogde waarneming zal inluiden.

Het geloof in een naderend ontwaken gaat duizenden jaren terug tot oude spirituele teksten en inheemse profetieën, die spreken over een tijd waarin mensen het ego, materialisme en afscheiding zullen overstijgen. Veel moderne denkers geloven ook dat we nu aan de vooravond staan van deze verschuiving.

Evolutionaire theoretici zoals Barbara Marx Hubbard beschrijven dit als een “Universele Mens” fase waarin we ons volledige potentieel realiseren. Spiritueel leraar Eckhart Tolle spreekt van een collectief ontwaken van het bewustzijn uit zijn diepe slaap van identificatie met vorm.

Velen geloven dat het versnelde tempo van de technologie in het informatietijdperk, in combinatie met wereldwijde crises, de rijpe omstandigheden creëert die nodig zijn voor een collectief ontwaken. Naarmate meer mensen over de hele wereld toegang krijgen tot kennis en in verbinding staan met anderen, krijgen we meer zicht op het grotere geheel en onze gedeelde menselijkheid.

Dit leidt op zijn beurt weer tot meer spiritueel zoeken en het ter discussie stellen van de huidige sociale paradigma’s. Ik ben ervan overtuigd dat een groot “omslagpunt” snel nadert – een hoogtepunt dat het ontwakingsproces eindelijk in gang zal zetten!

Wat zou kunnen volgen is een nieuw tijdperk van menselijk bestaan dat gekenmerkt wordt door samenwerking, compassie en co-creatie met de natuur.

Tekenen dat het ontwaken plaatsvindt:

Steeds meer mensen voelen zich geroepen om mindfulness, meditatie, yoga en spiritualiteit te verkennen. Er is een dieper verlangen naar betekenis, doel en verbinding in ons leven. Mainstream verhalen worden in twijfel getrokken als nooit tevoren.

Mensen zijn op zoek naar authenticiteit en nemen afstand van consumentisme en materialisme. Er ontstaat een verschuiving in het bewustzijn nu we beseffen hoezeer we allemaal met elkaar verbonden zijn. Er is minder gehechtheid aan identiteiten en meer aandacht voor onze gedeelde menselijkheid.

Velen voelen de roerselen van een diep innerlijk ontwaken. We beseffen dat geluk van binnenuit komt, niet van externe bronnen. Oude paradigma’s en beperkte denkwijzen vallen weg naarmate meer expansieve perspectieven ingang vinden.

Het vertrouwen in instellingen neemt af nu mensen voor zichzelf denken en hun eigen waarheid volgen. Meer mensen spreken zich uit tegen onrechtvaardigheid en streven naar positieve verandering in de samenleving. Er is een groter gevoel van persoonlijke empowerment en het nemen van verantwoordelijkheid.

Hoewel het proces soms chaotisch lijkt, maakt het allemaal deel uit van de overgang naar een hogere staat van zijn. We gaan een nieuw tijdperk van eenheidsbewustzijn binnen. Collectief evolueren we voorbij angst naar liefde. De tekenen zijn overal om ons heen – het Grote Ontwaken is hier!

De Ascensie van de Planeet Aarde:

Het fenomeen dat bekend staat als de “Ascensie” verwijst naar het proces waarbij de Aarde en alle levende wezens erop een evolutie in bewustzijn ondergaan. De Aarde en de mensheid verschuiven van de beperkende frequenties van de derde dimensie naar de hogere vibraties van de vijfde dimensie.

Nu is onze Aarde begonnen te vibreren op een exponentieel hogere frequentie, wat een massaal ontwaken van het menselijk bewustzijn katalyseert. Terwijl het bewustzijn van de mens zich uitbreidt, worden verouderde geloofssystemen en verdeeldheid zaaiende manieren van leven getranscendeerd. Dit zet de toon voor de opkomst van een nieuw tijdperk dat gebaseerd is op de universele principes van liefde, vrede en eenheid!

Al het leven op Aarde is energetisch met elkaar verbonden. Daarom wordt, wanneer het menselijke bewustzijn verschuift, het collectieve bewustzijn van alle levende wezens verhoogd. Het toegenomen licht en de toegenomen energie die de planeet binnenkomen, hebben een kettingreactie van transformatie op alle niveaus in gang gezet – fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Deze beweging naar hogere dimensionale frequenties is een wereldwijde “kwantumsprong” voor de mensheid. Het is een afstuderen naar een nieuwe fase van onze evolutionaire reis. Ascensie betekent dat de Aarde en de mensen nu trillen op niveaus die meer liefde, harmonie, mededogen en vrede zullen ondersteunen.

De tijd van slapen is voorbij – nu is het tijd om wakker te worden. Verhoog je vibratie door mindful te leven. Verspreid compassie en handel voor het hoogste goed. Ons collectieve bewustzijn is krachtiger dan welke technologie dan ook. Het lot van de mensheid ligt in onze handen!

Ontwaak en herinner je wie je werkelijk bent. Een goddelijk wezen van licht en liefde. Jouw innerlijke gloed is nodig om de harten van anderen te ontsteken. Laat je licht helder schijnen zodat iedereen het kan zien. Dit is je doel, je bestemming.

Welkom op de nieuwe Aarde!
We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven