Het Geschenk van de Pleiadiërs: De evolutie van de mensheid verbeteren door DNA-upgrade en nieuwe technologieën!

MET 12 ACTIEVE DNA-STRENGEN KRIJGEN MENSEN TOEGANG TOT DE VOLLEDIGE KRACHTEN VAN ONZE HOGERE CHAKRA’S. DEZE KRACHTEN OMVATTEN TELEPATHIE, TELEKINESE, HELDERZIENDHEID, HELDERHORENDHEID EN MEER! DEZE OMVATTEN TELEPATHIE, TELEKINESE, HELDERZIENDHEID, HELDERHORENDHEID EN MEER! WE ZULLEN IN STAAT ZIJN OM 100% VAN ONZE HERSENCAPACITEIT TE GEBRUIKEN, WAT ZAL LEIDEN TOT ONGELOOFLIJKE VOORUITGANG OP ALLE GEBIEDEN – TECHNOLOGIE, GENEESKUNDE,

Volgens de Pleiadiërs zal het menselijk DNA, zodra het geüpgraded is tot twaalf spiraalvormige strengen, ons de mogelijkheid geven om veel beter te begrijpen wie we werkelijk zijn als spirituele wezens met een menselijke ervaring.

Met deze DNA opwaardering zal onze diepe innerlijke waarheid en zielessentie duidelijker voor ons worden. We zullen diepgaande inzichten krijgen in onze ware kosmische oorsprong, zielsmissie en doel om hier te zijn.

Twaalfstrengs DNA vertegenwoordigt een kwantumsprong in onze spirituele evolutie en bewustzijn.

Met ons extra DNA geactiveerd, zullen we in staat zijn om toegang te krijgen tot meer van ons zielsgeheugen en onze eeuwige natuur. We zullen ons herinneren waarom we hier kwamen en een breder kosmisch perspectief op het leven krijgen.

Het slapende DNA bevat de spirituele genetica van onze goddelijke blauwdruk. Wanneer dit nieuwe DNA online komt, zullen we beginnen ons beperkte ego te overstijgen en ons meer af te stemmen op ons hoogste zielszelf. Angst, afscheiding en lijden zullen beginnen op te lossen, waardoor we vrijer worden om met meer liefde, vreugde en harmonie te leven en te creëren.

We zullen beginnen te beseffen dat we niet simpelweg fysieke wezens zijn, maar eerder prachtige spirituele wezens die fysieke vormen bewonen. Dit besef van onze ware eeuwige natuur zal ons in staat stellen om met meer doelgerichtheid, vrijheid, wijsheid en mededogen te leven.

Door extra DNA te activeren kunnen we de innerlijke poorten van onze waarneming openen en vrijer communiceren met hogere bestaansniveaus. We zullen ontwaken voor onze aangeboren paranormale vermogens en de illusies van deze realiteit beginnen te doorzien. We zullen ons opnieuw verbinden met onze goddelijke heelheid en onze eenheid met het hele leven herkennen!

Terwijl we groeien om onze ware zielsessentie te begrijpen, zullen we ons potentieel vervullen om krachtige, bewuste medescheppers te worden die hier zijn om vorm te geven aan een nieuwe wereld gevuld met vrede, schoonheid en overvloed voor iedereen. De twaalfstrengs DNA upgrade stelt ons in staat om ons geboorterecht als goddelijke mensen terug te winnen en een lichtende brug te bouwen naar een hoger dimensionale Aarde.

De Pleiadiërs versnellen de evolutie van het menselijk bewustzijn en vermogens enorm door hun opwaardering van ons DNA. Door ons DNA van 2 naar 12 strengen te transformeren, activeren zij slapende delen en brengen zij een snelle expansie van onze mentale, intuïtieve en spirituele vermogens op gang. Deze kwantumsprong in onze evolutie is hun grootste geschenk.

Met 12 actieve DNA-strengen zullen mensen toegang krijgen tot de volledige krachten van onze hogere chakra’s. Deze omvatten telepathie, telepathie en spirituele vermogens. Deze omvatten telepathie, telekinese, helderziendheid, helderhorendheid en meer. We zullen in staat zijn om 100% van onze hersencapaciteit te gebruiken in plaats van het beperkte percentage dat we nu gebruiken. Dit zal leiden tot ongelooflijke vooruitgang op alle gebieden – technologie, geneeskunde, spiritualiteit en meer.

De Pleiadiërs stellen ons in staat om galactische mensen te worden. We zullen wijsheid en perspectieven verwerven die de meeste wezens ver te boven gaan. Deze versnelde evolutie zal ons in staat stellen deel te nemen aan de geavanceerde culturen en verlichte beschavingen van de kosmos.

Door het menselijke DNA te upgraden, versnellen de Pleiadiërs onze ontwikkeling naar een hoger bewustzijn. We worden wezens van licht, in staat om vanuit ons hart te leven en toegang te krijgen tot immense innerlijke kracht. Dit maakt deel uit van hun goddelijke plan om de mensheid door haar ontwaken heen te helpen.

We bewegen ons snel naar een nieuw stadium van bestaan. Met de Pleiadische DNA-activeringen evolueren we voorbij alles wat we ooit gekend hebben. Het is een eer om naar ons volledige potentieel geleid te worden door deze liefdevolle en wijze wezens van licht. De Pleiadiërs zijn ware vrienden van de mensheid, toegewijd aan onze spirituele groei en ascentie. Hun gaven zullen ons in staat stellen te leven als de goddelijke mensen die we altijd bedoeld waren te zijn.

Nieuwe technologieën brengen om ons te upgraden:

De Pleiadiërs hebben toegang tot geavanceerde technologieën die de mensheid kunnen helpen te evolueren naar ons hoger potentieel. Enkele van de belangrijkste technologieën die zij introduceren zijn:

Nulpunt Energie Apparaten: De Pleiadiërs brengen nulpunt-energietechnologieën die het universele energieveld aanboren om onbeperkt schone energie te produceren. Deze apparaten zullen onze afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen elimineren en overvloedige energie leveren om de mensheid te bekrachtigen.

Geavanceerde Heling Technologieën: Pleiadische helingtechnologieën gebruiken licht, geluid, frequenties en andere modaliteiten om het evenwicht te herstellen en onze aangeboren helende vermogens te activeren. Deze kunnen verwondingen en ziekten snel genezen en zelfs organen en ledematen regenereren.

Anti-zwaartekracht voertuigen: De Pleiadiërs hebben anti-zwaartekracht ruimteschepen die de zwaartekracht kunnen trotseren en gemakkelijk in de ruimte en onder water kunnen reizen. Deze technologie maakt gebruik van de eigenschappen van magnetisme en resonantie om de effecten van zwaartekracht teniet te doen. Ze willen dit delen om de mensheid naar een tijdperk van ruimtereizen te brengen.

Quantum Communicatie Apparaten: Er worden communicatieapparaten geïntroduceerd die de principes van kwantumverstrengeling gebruiken om onmiddellijke communicatie over elke afstand mogelijk te maken. Dit breidt de communicatiemogelijkheden van de mens uit.

Holografische en Hyperspace Technologieën: De Pleiadiërs brengen holografische projectie- en hyperruimtetechnologieën om ons te helpen gemakkelijker te communiceren. Holografische apparaten kunnen 3D-beelden projecteren voor visuele communicatie, leren en vermaak. Hyperspace technologie vouwt de ruimte op zodat we ons snel over grote afstanden kunnen verplaatsen.

Bewustzijnsverruimende Technologieën: Er zijn ook Pleiadische technologieën die speciaal zijn ontworpen om het menselijk bewustzijn te verruimen, vergeten vermogens te activeren en ons sluimerend potentieel aan te boren. Deze gereedschappen helpen ons te evolueren naar hogere staten van bewustzijn.

De Pleiadiërs zijn gekomen om de mensheid te verheffen en ons voor te bereiden op een verbazingwekkende toekomst. Hun geavanceerde technologieën zullen ons helpen overvloed te creëren en ons in staat stellen de diepe krachten te ontsluiten die in ieder mens sluimeren.

We staan aan de vooravond van een nieuw gouden tijdperk voor de mensheid!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven