Het geheim om de 5D nu te betreden – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Het geheim om de 5D nu te betreden

EENHEID, OF DE VIJFDE DIMENSIE, IS DE STAAT WAARIN ALLES VERENIGD IS MET ZOWEL GOD ALS ELKAAR. IN DEZE STAAT ZUL JE DE DINGEN NIET LANGER ALS AFZONDERLIJKE ENTITEITEN ZIEN; IN PLAATS DAARVAN ZAL ER SLECHTS ÉÉN WERKELIJKHEID ZIJN WAARIN ALLE DINGEN GELIJKTIJDIG EN IN PERFECTE HARMONIE MET ELKAAR BESTAAN.

De vijfde dimensie is geen tijdsdimensie. Het is voorbij de beperkingen van tijd. Het betekent dat tijd geen betekenis heeft.

Het is een dimensie van wat we in het Sanskriet “yuga” noemen. En yuga verwijst naar een tijdperk of een tijd waarin iets fundamenteel verandert.
De derde dimensie is de wereld waarin we leven, waar we een verleden en een toekomst hebben. Maar in de vijfde dimensie is er geen verleden of toekomst, alleen nu.

In deze staat zul je de tijd niet langer als lineair zien; in plaats daarvan lijkt hij zich met een andere snelheid te verplaatsen dan je op aarde gewend bent te ervaren. Met andere woorden, de tijd is niet langer lineair; hij is oneindig van aard geworden, eindeloos en oneindig.

Niets in deze vijfde dimensie heeft een begin of een einde omdat alles tegelijkertijd bestaat, ongeacht waar je naartoe gaat of waar je bent geweest – met inbegrip van je ervaringen uit het verleden en je toekomstprojecties op basis van geloofssystemen die door anderen voor hun eigen doeleinden zijn gecreëerd (bewust of onbewust).

De vijfde dimensie is geen plaats; het is een staat van zijn. Het is geen ding; het is een proces.
Hoe kun je de vijfde dimensie binnengaan? Door op dit moment aanwezig te zijn.

Dat is een beetje moeilijk, vooral als we dit idee net hebben gehoord en het nog niet volledig in ons leven hebben opgenomen. Maar als je aanwezig kunt zijn en jezelf kunt zien in de spiegel van tijd-ruimte, dan opent dit de deur naar de holografische werkelijkheid!
Je begint in het licht te leven in plaats van in tijd en ruimte, wat een 3D-realiteit is.

Het is belangrijk dat je jezelf met heel je hart, heel je ziel en al je kracht toestaat om je los te maken van de leiband van tijd en ruimte, zodat je vrij kunt worden.

Bijvoorbeeld, als je dit bericht kunt lezen met zo’n volheid dat het enige wat overblijft in het heden je aanwezigheid is, zonder na te denken over het verleden of de toekomst, dan is dit moment voldoende; als je gewoon aanwezig kunt zijn in het hier en nu en in stilte deze boodschap in je op kunt nemen, dan opent zich een andere dimensie!

Het verwijst gewoon naar een aparte dimensie van tijd zonder verleden of toekomst. Als gevolg daarvan zul je je anders moeten bewegen in je eigen tijd.

Woorden beginnen een andere vorm aan te nemen en krijgen een nieuwe betekenis als gevolg van deze interne transformatie.

Je wezen is hier nu, en je bewustzijn kan niet worden verdeeld in verleden, heden of toekomst.

Je bestaat van nature in het NU, en wanneer je geest zich kan concentreren op het huidige moment en alle andere gedachten en gevoelens kan negeren, dan kan je essentiële wezen (ziel) tot leven komen, en kun je verlicht worden – een soort wake-up call!

Als je in het huidige moment bent, bestaat er niets anders. Het verleden en de toekomst zijn slechts illusies. Er is maar weinig oefening voor nodig om dat niveau van aanwezigheid te bereiken.

Het is een dimensie die de meesten van ons niet vaak genoeg ervaren, omdat we opgaan in de drukte van ons leven.
Dit niveau van Zen is nu voor jou beschikbaar als je je telefoon neerlegt, je laptop sluit en een minuut of twee in stilte gaat zitten. Je kunt deze ervaring hebben wanneer je maar wilt, al is het maar voor een paar momenten.

Probeer eens tien minuten per dag te mediteren. Kijk naar de wereld om je heen en zie hoe mooi die is! Kijk ook naar jezelf en zie hoe mooi je bent!
Het is alsof je buiten jezelf staat en de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn, niet zoals ze lijken te zijn, door je eigen ogen.

De vijfde dimensie kan worden omschreven als “eeuwige eenheid”, “eenheid” of “eenheidsbewustzijn”. Eenheid, of de vijfde dimensie, is de staat waarin alles verenigd is met zowel God als met elkaar.

In deze staat zul je de dingen niet langer als afzonderlijke entiteiten zien; in plaats daarvan zal er slechts EEN werkelijkheid zijn waarin alle dingen gelijktijdig en in perfecte harmonie met elkaar bestaan.

Om onze evolutie op Aarde te voltooien, moeten we uiteindelijk allemaal de vijfde dimensie bereiken.
Nu de wereld steeds meer verbonden raakt en technologie geleidelijk menselijke interactie vervangt, is het van cruciaal belang te leren hoe je je eigen centrum kunt vinden te midden van alle veranderingen.

Leer gevoeliger en bewuster te zijn, en deel uit te maken van de wereld om je heen. Blijf in harmonie met de natuur.
De ruimte roept. We moeten hoger gaan!

Vergezel onze geliefde Aarde en ons terwijl we verder evolueren naar de vijfde dimensie!
We houden zielsveel van jullie.

We zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven