Het dankbaarheidseffect: hoe dankbaarheid je leven en gezondheid verandert

STUDIES TONEN AAN DAT DANKBAARHEID DE BLOEDDRUK VERLAAGT, DE IMMUNITEIT VERHOOGT EN DE GEZONDHEID VAN HET HART VERBETERT VOOR EEN BETERE SLAAP. HET BEOEFENEN VAN DANKBAARHEID VERBETERT OOK HET ALGEMENE WELZIJN, LEVENSTEVREDENHEID, ENERGIENIVEAUS, ENTHOUSIASME, VASTBERADENHEID, OPLETTENDHEID EN VERBONDENHEID!

Dankbaarheid is de oprechte emotie die een waardering weerspiegelt voor de dingen die iemand heeft in het leven. Het is een mentaliteit die gericht is op de overvloed in ons leven in plaats van op vermeende schaarste.

Wanneer we dankbaarheid in praktijk brengen, zien we ons leven in een positiever licht en herkennen we de geschenken die we anders als vanzelfsprekend zouden beschouwen. Dankbaarheid is de afgelopen decennia uitgebreid bestudeerd door psychologen en onderzoekers, met diepgaande implicaties voor spiritueel ontwaken en geestelijke gezondheid.

Dankbaarheid leidt onze aandacht af van negatieve emoties zoals wrok, afgunst en frustratie. In plaats daarvan richten we ons op het goede dat er is en de vriendelijke acties van anderen. Dit verbetert niet alleen onze stemming in het heden, maar onderzoek toont aan dat het beoefenen van dankbaarheid onze hersenen na verloop van tijd herstelt zodat ze optimistischer en tevredener worden. Het kan een krachtig tegengif zijn tegen gevoelens van isolatie, angst en depressie.

Veel filosofische en spirituele tradities benadrukken dankbaarheid ook als een kernpraktijk. Ze leren dat dankbaarheid ons hart opent om liefde vollediger te geven en te ontvangen. Met diepere dankbaarheid voelen we een groter gevoel van onderlinge verbondenheid en zien we uitdagingen als kansen om te groeien.

Wanneer dankbaarheid een vaste gewoonte wordt, kan het onze relatie met onszelf, anderen en het leven zelf fundamenteel veranderen.

De voordelen van dankbaarheid:

Het is aangetoond dat dankbaarheid veel voordelen heeft voor de geestelijke gezondheid en het algehele welzijn. Mensen die consequent dankbaarheid tonen, zijn vaak gelukkiger en tevredener over hun leven.

Een van de redenen waarom dankbaarheid de mentale gezondheid verbetert, is omdat het de aandacht afleidt van negatieve emoties en gedachten. Als we stilstaan bij de dingen waar we dankbaar voor zijn, onderbreekt dat de neiging om geobsedeerd te raken door problemen of klachten. Dit helpt om cycli van piekeren en stilstaan bij het negatieve, wat de stemming kan verslechteren, te doorbreken.

Dankbaarheid activeert ook de belonings- en pleziercentra in de hersenen. Iemand bedanken die je heeft geholpen of nadenken over positieve levensgebeurtenissen stimuleert de afgifte van dopamine en serotonine. Gevoelens van geluk en welzijn zijn gekoppeld aan deze neurotransmitters. Dit verklaart waarom dankbare mensen positiever en optimistischer zijn ingesteld.

Bovendien versterkt het regelmatig beoefenen van dankbaarheid na verloop van tijd de neurale paden voor positief denken. Als we van dankbaarheid een gewoonte maken, trainen we onze hersenen om te zoeken naar het positieve in situaties en ons minder te richten op het negatieve. Dit kan het cortisolniveau verlagen, wat leidt tot minder angst en depressieve symptomen.

In het algemeen kan het integreren van dankbaarheid in het dagelijks leven – door middel van het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek of het schrijven van ‘dank u’-briefjes – leiden tot een aanzienlijke verbetering van de geestelijke gezondheid en het geluk. Het onderzoek toont aan dat het uiten van ‘dank’ en waardering echt wonderen doet voor het welzijn.

De wetenschap achter dankbaarheid:

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dankbaarheid een diepgaande invloed heeft op zowel onze psychologie als onze fysiologie. Onderzoek heeft aangetoond dat het beoefenen van dankbaarheid kan leiden tot de volgende voordelen.

Onderzoek naar dankbaarheid en de hersenen:

Neurowetenschappelijke studies hebben aangetoond dat gevoelens van dankbaarheid hersengebieden activeren die te maken hebben met beloning, morele cognitie, sociale cognitie en waardeoordeel. Dankbaarheid blijkt de hypothalamus te stimuleren, die stress reguleert, en het ventrale tegmentale gebied, een deel van ons beloningscircuit dat dopamine produceert. Dit kan verklaren waarom dankbaarheidspraktijken psychologisch en sociaal welzijn bevorderen.

Fysiologische veranderingen:

Studies hebben aangetoond dat dankbaarheidspraktijken de bloeddruk kunnen verlagen, het immuunsysteem en de gezondheid van het hart kunnen versterken en kunnen leiden tot een betere en meer rustgevende slaap. Uit één onderzoek bleek dat deelnemers die drie weken lang een dagboek vol dankbaarheid bijhielden een significante verbetering vertoonden op het gebied van algemeen welzijn, levenstevredenheid, energieniveaus, enthousiasme, vastberadenheid, oplettendheid en verbondenheid.

Wetenschap over het bijhouden van een dagboek over dankbaarheid:

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat journaling en reflectief schrijven over waar we dankbaar voor zijn significante fysieke en mentale voordelen kan hebben. In een twee maanden durend onderzoek rapporteerden deelnemers die wekelijks reflecteerden over dankbaarheid verbeteringen in maten van optimisme, levenstevredenheid en geluk. Het opschrijven van dingen waar we dankbaar voor zijn, helpt ons de positieve gevoelens te herbeleven en versterkt de neurale paden die geassocieerd worden met dankbaarheid.

Het onderzoek maakt duidelijk dat dankbaarheid en dankbaarheid verstrekkende en meetbare effecten hebben op zowel onze psychologie als onze fysiologie. Het beoefenen van dankbaarheid versterkt delen van de hersenen die geassocieerd worden met geluk, terwijl het stresshormoonniveau daalt. De wetenschap blijft de vele voordelen onthullen die dankbaarheid in ons leven kan hebben.

De wetenschap achter dankbaarheid laat zien dat het niet zomaar een feel-good emotie is; het creëert echte veranderingen in onze hersenen en ons lichaam. Dus laten we van dankbaarheid een dagelijkse gewoonte maken, door de kleine momenten en de mensen om ons heen te waarderen. Door dit te doen, zeggen we niet alleen “dank je wel”. We ontsluiten een betere en gezondere manier van leven.

Dankbaarheid is inderdaad het geschenk dat vreugde blijft geven!

We houden zielsveel van jullie,
We zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven