Heel worden: Voorbereiding op de Grote Verschuiving van de Aarde

WE STAAN OP EEN KRUISPUNT, WAAR ONZE VOLGENDE STAPPEN ZULLEN WEERKLINKEN IN DE KOMENDE GENERATIES. WE MOETEN NIET VERGETEN DAT WE DEZE NIEUWE AARDE SAMEN CREËREN. LATEN WE MOEDIG VOORWAARTS GAAN, BEWUST VORM GEVEN AAN ONZE BESTEMMING ALS GODDELIJKE WEZENS, EN DE HEMEL OP AARDE CREËREN!

De verschuiving in bewustzijn en energie die plaatsvindt op Aarde biedt een kans voor diepgaande groei en ontwaken.

Maar om volledig deel te nemen aan dit ascensieproces moeten we onszelf mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel voorbereiden.

Angst en ego loslaten:

Een belangrijk aspect van de voorbereiding is het loslaten van angst en het oplossen van het ego. Angst en ego scheiden ons van onze ware essentie en ons hogere doel. De verschuiving roept ons op om verder te gaan dan de grenzen van het ego en zijn gehechtheden, oordelen en beperkende overtuigingen.

Dit vereist aandachtige observatie van onze gedachten en emoties. Met oefening kunnen we leren om angst, zorgen en controle los te laten en open te staan voor vertrouwen en innerlijke vrede.

Uitbreiding van ons bewustzijn:

Om ons af te stemmen op de hogere frequenties moeten we ons bewustzijn en onze waarneming verruimen. We kunnen onze geest voeden door tijd in de natuur door te brengen, te mediteren, yoga te beoefenen, naar opbeurende muziek te luisteren, spirituele teksten te lezen of welke activiteit dan ook die meer licht in ons leven brengt.

Dit verhoogt onze trilling zodat we ons kunnen afstemmen op subtielere rijken en toegang krijgen tot diepere wijsheid.

Onze intuïtie volgen:

Als we blokkades loslaten en ons afstemmen op ons hogere Zelf, versterken we onze intuïtie. Het ascensieproces wekt onze hartcentra en activeert innerlijke leiding. Het is van vitaal belang dat we naar deze innerlijke wijsheid luisteren en deze volgen.

Intuïtie biedt de kaart voor het doel en de richting van onze ziel. Hoe meer we aandacht besteden aan intuïtieve ingevingen, onderbuikgevoelens, synchroniciteiten en dromen, hoe duidelijker het pad wordt.

Door onze beperkingen los te laten, ons bewustzijn te vergroten en onze innerlijke stem te eren, bereiden we onszelf voor op de dynamische veranderingen die voor ons liggen. Er wacht ons een prachtige toekomst als we bewust deelnemen aan onze evolutie.

De hele mensheid verenigen:

Terwijl we door dit grote ontwaken gaan, is het belangrijker dan ooit dat we ons verenigen als één menselijke familie. Vaak zien we in het leven verschillen tussen onszelf en anderen. We kunnen ons richten op wat ons van elkaar onderscheidt in plaats van op wat we gemeen hebben. Maar in tijden van wereldwijde verschuivingen moeten we verder kijken dan het oppervlakkige en ons verbinden met onze gedeelde menselijkheid.

We zijn allemaal spirituele wezens met een menselijke ervaring. Hoewel we er aan de buitenkant misschien anders uitzien, delen we allemaal dezelfde hoop, dromen en aspiraties. We willen liefhebben en geliefd worden. We willen zin en doel in ons leven vinden. We willen verbondenheid, geluk en vervulling. Als we ons richten op deze gedeelde verlangens, realiseren we ons hoeveel ons verbindt in plaats van verdeelt.

Er schuilt een ongelooflijke kracht in massabewustzijn. Naarmate meer en meer van ons wakker worden voor de waarheid van onze onderlinge verbondenheid, verhogen we de vibratie van het geheel. Dit stelt ons in staat om oude paradigma’s van afscheiding en dualiteit op te lossen. Wanneer we samenkomen met wijsheid, compassie en vergeving, hebben we het vermogen om de mensheid en de planeet te helen.

De tijd is gekomen om verder te gaan dan op angst gebaseerde systemen die ons tegen elkaar opzetten. Samen kunnen we door onze intenties en acties een nieuwe aarde creëren die geworteld is in vrede, eenheid en liefde. We spelen allemaal een cruciale rol in dit wereldwijde ontwaken.

Dualiteit overstijgen:

In de kern is dualiteit de perceptie van afgescheidenheid – het geloof dat we afgescheiden zijn van anderen en van de wereld om ons heen. Dit gevoel van afgescheidenheid manifesteert zich op vele schadelijke manieren, van gevoelens van eenzaamheid tot oorlogen tussen naties.

Dualiteit overstijgen is deze illusie van afgescheidenheid overstijgen en ons realiseren dat we één zijn. Wanneer we het bewustzijn van “wij vs zij” overstijgen, begrijpen we op een diep niveau dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Anderen pijn doen doet alleen onszelf pijn, terwijl anderen helpen ons allemaal helpt.

Het overstijgen van dualiteit vereist een bewustzijnsverandering van angst naar liefde. We moeten ons oordeel loslaten, nadenken over onze gedeelde menselijkheid en mededogen cultiveren. Onze overeenkomsten overtreffen ruimschoots onze verschillen als we het leven door de lens van liefde bekijken.

Ons collectieve pad kiezen:

De mensheid heeft een scharnierpunt in onze evolutie bereikt waar we de macht hebben om bewust te sturen waar we heen willen en wie we willen worden. Te lang hebben we slaapwandelend door het leven gelopen en externe krachten ons pad laten bepalen. Nu is het tijd om te ontwaken voor ons aangeboren vermogen om de realiteit die we wensen te manifesteren door middel van gerichte intentie.

De waarheid is dat we altijd het vermogen hebben gehad om onze collectieve richting te beïnvloeden, hoewel we dit vermogen niet altijd bewust hebben gebruikt. Onze gedachten, woorden en daden hebben een rimpeleffect, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Wanneer we onze intentie afstemmen op het grotere goed, boren we een onbeperkte creatieve kracht aan die ons kan leiden naar meer vrede, harmonie en overvloed voor iedereen.

Terwijl we door dit ascensieproces gaan, moeten we onthouden dat we deze nieuwe Aarde samen creëren. De toekomst staat niet van tevoren vast, maar hangt af van de keuzes die ieder van ons op elk moment maakt. Ons individuele bewustzijn en acties vormen onze gedeelde realiteit. Door verantwoordelijkheid te nemen voor onze gedachten en ons gedrag, openen we de deur naar het manifesteren van de hoogste visie voor de mensheid. Als we samenkomen in eenheid, gericht op onze gemeenschappelijke doelen, is er geen grens aan wat we kunnen bereiken.

Dit is een tijd om groots te dromen, om stoutmoedig te zijn in onze hoop en ons optimisme. De oude paradigma’s van angst, gebrek en afgescheidenheid moeten plaats maken voor de nieuwe Aarde die we wensen. Hoe meer we ons collectief afstemmen op liefde, vertrouwen en gemeenschap, hoe sneller we een wereld zullen opbouwen die voor iedereen werkt.

We staan op een kruispunt, waar onze volgende stappen nog generaties lang zullen nazinderen. Laten we moedig voorwaarts gaan, bewust vorm geven aan onze bestemming als goddelijke wezens en de hemel op aarde creëren!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven