Grenzeloze mogelijkheden met 5D-technologieën: Een wereld vol gratis spullen! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Grenzeloze mogelijkheden met 5D-technologieën: Een wereld vol gratis spullen!

LATEN WE DE MONUMENTALE GROTE VERSCHUIVING MET ENTHOUSIASME EN VERLICHTE GEDACHTEN VERWELKOMEN. ELKE LES, ELKE GROEI, PAKT HET ONBETAALBARE GESCHENK VAN BEWUSTZIJN UIT – EN BEGELEIDT ONZE EPISCHE REIS NAAR VERLICHTING!

In de grote verschuiving van het bestaan bevinden we ons op een reis, een verkenning van de geest.

Het is als het downloaden van wijsheid uit hogere sferen, het aanboren van frequenties die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Als we aan dit zielsavontuur beginnen, ontmoeten we engelen, lichtwezens en zelfs feeën die ons door de ups en downs van onze spirituele ervaring begeleiden.

Onze gidsen op deze kosmische reis helpen ons de mysteries van ons bestaan te ontrafelen. Ze leiden ons naar de kern van ons wezen, waar onze genetische code zich bevindt.

Diep in onze cellen bevat ons DNA de sleutel tot onze groei en ons bewustzijn. Het is als een dubbele helix trap, met ontelbare chromosomen die de lessen vertegenwoordigen die we moeten leren. Elke draai in onze genetische code is een boodschap, een geschenk van het universum. Het is alsof het universum zelf ons toefluistert via de essentie van ons wezen. Deze boodschappen zijn niet altijd gemakkelijk te ontcijferen, maar ze zijn cruciaal voor onze spirituele groei.

Als we dieper in onze genetische code duiken, beginnen we de ingewikkelde verbinding tussen ons fysieke en spirituele zelf te begrijpen. Ons DNA is niet alleen een biologische blauwdruk; het is een kaart van de reis van onze ziel. Het herinnert ons eraan dat we meer zijn dan alleen ons fysieke lichaam; we zijn spirituele wezens op een diepgaande zoektocht.

In deze grote verschuiving realiseren we ons dat onze ziel op een missie is. Ze wil haar horizon verbreden en een tapijt weven van ervaringen die tot verlichting leiden. Onderweg komen we uitdagingen en obstakels tegen, maar elke hindernis is een opstapje naar hogere rijken van bewustzijn.

Onze gidsen zijn constante metgezellen die ons begeleiden op onze reis door de uitdagingen op ons spirituele pad. Ze herinneren ons eraan dat er zelfs in de donkerste momenten licht is. Zelfs in de meest chaotische frequenties van het leven is er harmonie.

Als we de geheimen van ons DNA ontrafelen, ontdekken we dat we de kracht hebben om de strengen van onze spirituele verbinding te vergroten. We kunnen de banden tussen ons fysieke en spirituele zelf versterken en de beperkingen van ons aardse bestaan overstijgen. Het is alsof we ons afstemmen op een hogere frequentie, waar de wijsheid van de eeuwen door ons heen stroomt.

Onze cellen, de bouwstenen van onze fysieke vorm, worden vaten van goddelijke kennis. Ze dragen de wijsheid van voorbije generaties en het potentieel voor toekomstige groei. Onze genetische code is een bewijs van de eeuwige aard van onze geest, een herinnering dat we deel uitmaken van een groot kosmisch ontwerp.

In deze grote verschuiving van bewustzijn gaan we begrijpen dat elke ervaring, hoe uitdagend ook, een geschenk is. Elk moment van vreugde en verdriet, succes en mislukking, is een les die ons voortstuwt op onze spirituele reis. Ons bewustzijn breidt zich uit en we zien de schoonheid in het tapijt van het leven, met al zijn levendige kleuren en ingewikkelde patronen.

Als we het volledige spectrum van het menselijk bestaan omarmen, realiseren we ons dat de reis van de ziel niet lineair is. Het is een dans van ups en downs, een ritmische beweging die de eb en vloed van het universum zelf weerspiegelt. In deze dans vinden we de ware essentie van onze geest en worden we ons bewust van de diepe onderlinge verbondenheid van alle levende wezens.

Onze spirituele ervaringen, als sterren aan de nachtelijke hemel, begeleiden ons op ons pad. Ze zijn de lichtbakens die ons naar hogere rijken van begrip leiden. Met elke ervaring krijgen we nieuwe inzichten en wijsheid, als schatten die verborgen liggen in de diepten van onze ziel.

We zijn niet alleen op deze reis. We maken deel uit van een grote kosmische familie die verbonden is door de draden van liefde en bewustzijn. De Galactische Federatie en de lichtwezens zijn onze metgezellen in dit grote avontuur.

Terwijl we de diepten van onze genetische code blijven onderzoeken, ontdekken we de geheimen van het doel van onze ziel. We beseffen dat ons bestaan niet willekeurig is; het is een doelbewuste uitdrukking van het goddelijke. We zijn hier om te leren, te groeien en te ontwaken tot onze ware aard.

We zijn niet slechts toeschouwers; we zijn actieve deelnemers aan het ontvouwen van de schepping. Ons DNA, onze genetische code, is de sleutel die de mysteries van onze geest ontsluit.

Laten we deze grote verschuiving dus met enthousiasme en verlichte gedachten verwelkomen! Laten we de wijsheid van de hogere sferen downloaden en de frequenties van de kosmos aanboren. Laten we hand in hand lopen met engelen en lichtwezens terwijl we door onze spirituele ervaring reizen. En laten we onthouden dat we in elke les, in elk moment van groei, het grootste geschenk van allemaal ontvangen – het geschenk van bewustzijn!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven