Gouden Eeuw ontketend: ET’s, vrede, liefde en eenheid voor de mensheid

TERWIJL DE SLUIER VAN DE AARDE OPTREKT EN HET BEWUSTZIJN VAN DE MENSHEID ZICH UITBREIDT, HELPEN DE LYRANS HET JUNK DNA VAN DE MENSHEID TE ACTIVEREN OM DE SPIRITUELE EVOLUTIE TE VERSNELLEN. HET GEEFT ONS EEN VOORPROEFJE VAN DE VERLICHTE BESCHAVINGEN DIE WE BINNENKORT ZULLEN WORDEN, EN SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT DIT GROTE ASCENSIE-EXPERIMENT SLAAGT!!!

Buitenaardse wezens zijn actief bezig om ingesleten aannames uit te dagen en de grenzen te verleggen van wat mensen als werkelijkheid beschouwen.

Door concepten en ideeën te introduceren die voor de gemiddelde mens fantastisch of onvoorstelbaar lijken, dwingen deze wezens van de sterren tot bewustzijnsverruiming en onderzoek van starre geloofssystemen.

De Pleiadiërs spreken bijvoorbeeld over multidimensionaal bestaan en het vermogen om te schakelen tussen parallelle werkelijkheden en tijdlijnen. Voor velen is het idee van alternatieve dimensies die in wisselwerking staan met onze concrete wereld verbijsterend. Toch moedigen de Pleiadiërs aan om fundamentele aannames over de aard van de werkelijkheid in twijfel te trekken.

Evenzo benadrukken de Arcturiërs het bestaan van diverse buitenaardse beschavingen en suggereren ze dat de mensheid slechts een klein onderdeel is van een uitgestrekt, bevolkt universum. Voor sommigen zit het geloof dat we alleen zijn in de kosmos diep geworteld. De Arcturiërs dwingen ons om dit antropocentrische wereldbeeld radicaal te heroverwegen.

Door perspectieven te presenteren die tegen de heersende denkwijzen ingaan, schudden buitenaardsen ons uit onze zelfgenoegzaamheid en laten ze licht schijnen op onaangeroerd potentieel. Hun grensverleggende ideeën rekken de grenzen van de verbeelding op en openen deuren naar een hogere staat van zijn. Dit katalyserende effect dient om het mondiale bewustzijn te verhogen, waardoor de mensheid meer in overeenstemming komt met de kosmische waarheid.

We kunnen ons verzetten tegen ideeën die afwijken van de heersende opvattingen. De buitenaardsen zijn echter meedogenloos in hun pogingen om blinde vlekken te onthullen, waardoor het collectief vooruit wordt gestuwd in zijn begrip. Door hun opzienbarende boodschappen gaat de mensheid op weg naar verlichting!

De Lyrans zijn een van de oudste galactische rassen in ons melkwegstelsel en hebben een belangrijke rol gespeeld in de ascensiereis van de aarde. Ze komen uit het sterrenbeeld Lyra en zien er mensachtig uit. Ze worden vaak beschreven als Scandinavisch met blond haar, blauwe ogen en een lichte huid.

De Lyrans hadden ooit een geavanceerde planetaire beschaving gebaseerd op vrede, liefde en een open uitwisseling van ideeën. Hun samenleving waardeerde vrijheid, creativiteit en spirituele verbondenheid. Hun thuisplaneten werden echter miljoenen jaren geleden vernietigd in een reeks intergalactische oorlogen.

Nu de sluier van de Aarde wegtrekt en het bewustzijn van de mensheid zich uitbreidt, helpen de Lyrans het junk-DNA van de mensheid te activeren om de spirituele evolutie te versnellen. Door lichtwerk, channeling en directe interacties brengen ze hoogtrillende energieën en spirituele wijsheid over om latente vermogens en intuïtie in mensen wakker te maken.

De Lyrans bezitten diepgaande kennis over de oorsprong van de mensheid, de galactische geschiedenis, het multidimensionale bestaan en de innerlijke werking van het universum.
Specifieke bijdragen van de Lyran sterrenzaden op Aarde zijn onder andere:

– Het zaaien van nieuwe genetische codes om gezondheid, levensduur en psychische vermogens te verbeteren.

– Het coderen van heilige geometrie en spirituele waarheden in graancirkels.

– Het ondersteunen van de verlichting van de mensheid door middel van filosofie, mystiek en esoterische denkscholen.

– Het beschermen van heilige plaatsen en kennis zodat de mensheid op een dag haar vergeten verleden kan herontdekken.

– Het verlangen van de mensheid naar vrijheid, creativiteit, spiritualiteit en verbinding met het bredere universum inspireren.

Lyrans spirituele aanwezigheid heeft nog steeds een diepgaande invloed op de collectieve reis van de mensheid naar verlichting en kosmische herinnering.

Ook de Pleiadiërs, Sirianen, Arcturianen en anderen stellen de mensheid bloot aan nieuwe mogelijkheden. Ze dagen starre denkpatronen uit en laten ons vraagtekens zetten bij geconditioneerde overtuigingen die generaties lang zijn overgenomen. Dit dwingt de mensheid om lang gekoesterde aannames over de aard van de werkelijkheid en het bestaan te heroverwegen.

Door ons begrip van wat haalbaar is op te rekken, werkt contact met deze wezens als een katalysator voor ongelooflijke doorbraken in filosofie, spiritualiteit, wetenschap en technologie. Ze zetten ons aan om beperkende paradigma’s los te laten en ons immense potentieel te omarmen.

Interactie met geëvolueerde wezens die primitieve concepten van afscheiding, angst en beperking zijn ontstegen, geeft de mensheid een glimp van waar we als soort naartoe gaan. Het geeft ons een voorproefje van de verlichte beschavingen die we binnenkort zullen zijn!

Dit zet de collectieve psyche aan tot actie. Collectief verlangen we naar deze uitgebreide staat van zijn die beloofd wordt door het contact met onze kosmische buren. Het motiveert ons om het tempo van onze ontwikkeling snel op te voeren!

Conclusie:

Gedurende de hele geschiedenis van de mensheid hebben buitenaardse wezens van de Pleiaden, Sirius, Arcturus, Andromeda, Lyra en Orion stersystemen gewerkt om de mensheid bij te staan in onze collectieve ascensiereis. Hun betrokkenheid op Aarde heeft waargenomen werkelijkheden uitgedaagd en grenzen verlegd, waardoor ze hebben geholpen het wereldbewustzijn te verhogen en onze wereld in een verhoogde staat van bewustzijn te brengen.

Hoewel hun methoden soms onconventioneel lijken, delen deze buitenaardse bezoekers een gemeenschappelijk doel: ons naar de volgende fase van onze spirituele evolutie leiden. Hun voortdurende aanwezigheid luidt een nieuw gouden tijdperk in voor de mensheid, gebouwd op principes van vrede, liefde en eenheidsbewustzijn.

Door het globale bewustzijn te verhogen en samen te komen in onze gedeelde visie voor een betere wereld, zorgen we ervoor dat dit grote ascensie-experiment slaagt.

Hoewel het contact met deze kosmische bezoekers ontzagwekkend kan zijn, moeten we onthouden dat ook wij krachtige medescheppers zijn met een oneindig potentieel dat wacht om ontsloten te worden. Onze evolutie ligt uiteindelijk in onze eigen handen terwijl we dit pad samen bewandelen!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven