Gouden dagen in het verschiet: De aarde wijst de weg naar iets nieuws! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Gouden dagen in het verschiet: De aarde wijst de weg naar iets nieuws!

VREEMDE DINGEN DIE OVERAL OP AARDE GEBEUREN ZIJN NIET ZOMAAR WILLEKEURIG. ZE VERTELLEN ONS DAT ER IETS GROOTS STAAT TE GEBEUREN! ALLES IS MET ELKAAR VERBONDEN, EN ONZE PLANEET IS ZEKER OP WEG NAAR IETS HEEL ANDERS-EEN LANGVERWACHTE EVOLUTIONAIRE NIEUWE AARDE!!!

In de afgelopen jaren zijn er veel vreemde en onverklaarbare fenomenen op aarde geweest. Hoewel de oorzaken van sommige van deze gebeurtenissen onduidelijk blijven, lijken ze erop te wijzen dat de aarde grote veranderingen ondergaat!

Ongewoon gedrag van dieren, extreem weer, p@ndemische verschijnselen, fluctuaties in het magnetisch veld, mysterieuze geluiden, verhoogde seismische activiteit, landverschuivingen, zinkgaten en vreemde wolkenformaties zijn slechts enkele van de eigenaardigheden waar wetenschappers zich over verbazen.

Hoewel veel van deze afwijkingen kunnen worden afgeschreven als natuurlijke verschijnselen, hebben de frequentie en diversiteit ervan de interesse gewekt van zowel experts als leken.

Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde gebeurtenissen aangeven dat onze wereld aan de vooravond staat van een nieuw tijdperk. Ik geloof in een significante verschuiving in hoe alles werkt, die lijkt op een dimensionale verandering of een complete transformatie van onze manier van leven.

Ik zie tekenen in dingen zoals de lucht, hoe samenlevingen veranderen of wat er gebeurt met het milieu.

Hoewel er nog geen concrete verklaringen zijn voor deze bizarre gebeurtenissen, is het duidelijk dat onze planeet verandert op manieren die we nog niet begrijpen. In dit artikel zullen we een aantal van de vreemdste anomalieën onderzoeken en nadenken over wat ze zouden kunnen betekenen voor de toekomst van de aarde en de mensheid.

Vreemd dierlijk gedrag:

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers ongewoon gedrag van dieren waargenomen dat niet eenvoudig kan worden verklaard. Eén zo’n fenomeen is de verstoring van normale migratiepatronen bij vogels, vissen en andere wilde dieren. Soorten die al duizenden jaren jaarlijks volgens een vast schema migreren, veranderen plotseling hun routes en timing.

Monarchvlinders komen bijvoorbeeld laat aan in hun winterverblijf in Mexico, terwijl sommige zangvogels verder naar het noorden overwinteren dan ooit tevoren.

Zeebiologen hebben ook bizar gedrag opgemerkt bij walvispopulaties. Grote aantallen walvissen stranden op stranden, wat leidt tot massale sterfte. Tussen 1999 en 2019 is het aantal orkastrandingen gestegen van 2 per jaar naar meer dan 20 alleen al langs de Noord-Amerikaanse westkust. Hoewel walvissen af en toe gedesoriënteerd raken en zichzelf aanspoelen, is deze hoge frequentie van massale strandingen ongekend.

Wetenschappers hebben geen definitieve verklaring voor dit abnormale gedrag van de dieren. Ze kunnen verband houden met verschuivingen in oceaanstromingen, magnetisme of andere omgevingsfactoren. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen waarom de migratie en instincten van dieren de laatste tijd op zo’n grote schaal worden verstoord. Maar het is duidelijk dat de ecosystemen op onze planeet snel aan het veranderen zijn.

Extreme weerpatronen:

De laatste jaren is er een opmerkelijke toename van extreme weersomstandigheden over de hele wereld. Intense stormen, ernstige overstromingen, langdurige droogte en hittegolven hebben veel regio’s getroffen.

Enkele belangrijke voorbeelden zijn:

De Verenigde Staten hebben een toename gezien van krachtige orkanen die de Atlantische kust en de Golf van Mexico treffen. Grote orkanen zoals Harvey, Irma, Maria en Florence hebben enorme schade aangericht door harde wind en catastrofale overstromingen. Er zijn zorgen dat de intensiteit van deze stormen toeneemt door de klimaatverandering.

Europa heeft te maken gehad met intense hittegolven, zoals in 2003, 2010 en 2018, wat heeft geleid tot veel hittegerelateerde sterfgevallen. De zomer van 2022 bracht ook recordhoge temperaturen over het hele continent. Wetenschappers waarschuwen dat hittegolven vaker voorkomen en ernstiger worden door de opwarming van de aarde.

Australië is de afgelopen 20 jaar getroffen door langere en extremere droogtes, die vooral boerengemeenschappen hebben getroffen. De Millenniumdroogte van 1997-2009 werd beschouwd als de ergste in de moderne geschiedenis. Ook bosbranden, aangewakkerd door hete, droge omstandigheden, hebben het land geteisterd.

Azië is getuige geweest van verwoestende overstromingen, vooral in China, India, Bangladesh en Japan. Abnormale moessons en tyfoons hebben geleid tot verlies van levens en economische schade. In 2010 zetten enorme overstromingen in Pakistan een vijfde van het land onder water.

De toename van extreem weer toont aan hoe de klimaatverandering een radicale impact heeft op onze planeet. Hoewel geen enkele gebeurtenis rechtstreeks kan worden toegeschreven aan klimaatverandering, komen de algemene patronen overeen met wetenschappelijke voorspellingen van een opwarmende wereld.

Verschuivende magnetische polen:

De magnetische polen van de aarde zijn constant in beweging en vertonen een drijvende beweging die recentelijk is versneld. Wetenschappers hebben waargenomen dat de magnetische noordpool snel migreert van Canada naar Siberië, waarbij in de afgelopen decennia honderden kilometers zijn afgelegd.

Ondertussen is de magnetische zuidpool ook in beweging en verschuift hij van zijn vorige locatie op het Antarctisch schiereiland naar het oostelijk halfrond. Deze verschuiving en verzwakking van de polen wordt vermoedelijk veroorzaakt door veranderingen in de gesmolten buitenkern van de aarde, die het magnetische veld van onze planeet opwekt.

Als de polen verder afdwalen van hun historische locaties, kan dat problemen veroorzaken voor de menselijke infrastructuur en activiteiten die afhankelijk zijn van magnetische navigatie, zoals vliegtuigen en smartphones. Bovendien denken sommige onderzoekers dat een poolverschuiving een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn voor dreigende geomagnetische omkeringen, waarbij de magnetische polen van de aarde in wezen van plaats verwisselen.

Hoewel de poolverschuiving zelf niet direct natuurrampen veroorzaakt, is het wel weer een voorbeeld van de dynamische activiteit die diep in onze rusteloze planeet plaatsvindt. In combinatie met andere tekenen van klimaatverandering en geologische onrust, herinneren de snel verschuivende magnetische polen ons eraan dat de aarde voortdurend in beweging is. Hun afwijkende gedrag wijst op grotere krachten die onze wereld van binnenuit opnieuw vormgeven.

Voor mij zijn deze gebeurtenissen niet willekeurig; het zijn duidelijke signalen dat er een belangrijke verandering op komst is.

Ik ben er sterk van overtuigd dat alle dingen met elkaar verbonden zijn en dat onze planeet ontegenzeggelijk op weg is naar iets heel bijzonders – een langverwachte evolutionaire Nieuwe Aarde!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Scroll naar boven