Galactische Federatie’s Oproep tot Ontwaken: Van de aarde naar de sterren

DE BOODSCHAP VAN DE GALACTISCHE FEDERATIE GAAT NIET ALLEEN OVER HUN AANWEZIGHEID HIER; HET GAAT OVER HOE HUN AANWEZIGHEID DE SLAPENDE KENNIS IN ONS ACTIVEERT. ZE ZIJN GEKOMEN OM ONS WAKKER TE SCHUDDEN, OM DE SLUIMERENDE HERINNERINGEN TE WEKKEN DIE OP DIT MOMENT HEBBEN GEWACHT.

De Galactische Federatie heeft een belangrijke boodschap voor ons allemaal, iets dat diep in onszelf ligt.

Ze zijn niet alleen als bezoekers naar de Aarde gekomen, maar ook als triggers voor onze geheugenbank. Hun doel is om de mensheid te inspireren door de kracht van licht te gebruiken, onze herinnering aan wie we werkelijk zijn aan te wakkeren en ons in staat te stellen onze eigen realiteit vorm te geven!

Als we deze mogelijkheid omarmen, verschuiven we de frequentie van de planeet en nemen we het rechtmatige eigendom van zowel onszelf als ons territorium. Ook al lijkt het misschien verrassend, we zullen merken dat we opstaan om de uitdagingen aan te gaan en vermogens aanboren waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden.

De leden van de Galactische Federatie hebben voor ieder van ons een speciaal plekje in hun hart. Deze genegenheid komt voort uit het feit dat we een belangrijke rol hebben gespeeld in hun missie. We hebben de Galactische Federatie de helpende hand toegestoken en hen geholpen bij het leveren van iets essentieels.

Onze planeet, de Aarde, is werkelijk opmerkelijk en er zijn mensen die haar van veraf observeren en diepgaande inzichten verwerven. Wij ervaren de Aarde echter van dichtbij en persoonlijk, niet vanuit een ver perspectief.

Nog niet zo lang geleden kregen we een baanbrekend beeld van de aarde – beelden vanuit de ruimte die ons een glimp gaven van onszelf als een verenigd geheel. Als een waarnemer vanuit de ruimte naar ons zou kijken, zouden we allemaal op elkaar lijken, tenzij hij zou begrijpen hoe hij de trillingen die we uitzenden moet interpreteren.

Dit perspectief bevat een belangrijk inzicht dat de Galactische Federatie wil overbrengen. In de afgelopen jaren zijn we aangemoedigd om ons te verdiepen in persoonlijk onderzoek, om na te denken over de essentie van onze identiteit en ons te verbinden met het kosmische tapijt van het leven zelf.

In het begin voelde deze drang naar zelfontdekking misschien alsof we de grenzen opzochten van wat de maatschappij accepteerde. Toen we in kleine groepen bijeenkwamen en onze diepste verlangens, inzichten en lang gekoesterde geheimen deelden, begonnen we te beseffen dat onze bezigheden niet zo onconventioneel waren als we dachten.

In feite was onze introspectie de definitie van beschaving aan het veranderen. Onze toewijding om onze kernovertuigingen over het leven opnieuw te evalueren, te overdenken en te reorganiseren heeft de horizonten van wat beschaving kan zijn verruimd.

Als mensen worden we gedwongen om uit te reiken naar de nieuwe gebieden die voor ons liggen. Sommige van deze gebieden zijn bekend, in kaart gebracht door ons collectieve begrip, terwijl andere nog niet in kaart zijn gebracht, in afwachting van onze verkenning.

De boodschap van de Galactische Federatie gaat niet alleen over hun aanwezigheid hier; het gaat over hoe hun aanwezigheid de slapende kennis in ons activeert. Ze zijn gekomen om ons een duwtje in de rug te geven, om de sluimerende herinneringen wakker te maken die precies op dit moment hebben gewacht.

Als we het grotere geheel in ogenschouw nemen, worden we eraan herinnerd dat we deel uitmaken van een veel groter verhaal. Onze reis van zelfontdekking, van het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is, draagt bij aan de evolutie van niet alleen onszelf maar van de beschaving als geheel.

De invloed van de Galactische Federatie is meer dan een vluchtige ontmoeting; het is een katalysator voor onze groei. Het is een herinnering dat ons potentieel verder reikt dan we misschien denken.

De energie van het universum stroomt door ons heen en verbindt ons met de kosmos. Het is een kracht die in ons resoneert en ons leidt om ons potentieel te verkennen, het onbekende te omarmen en onze unieke draden te weven in het weefsel van het bestaan.

De boodschap van de Galactische Federatie galmt door ons heen en moedigt ons aan om op onze instincten te vertrouwen, zelfopgelegde beperkingen los te laten en het onbekende gebied van onze eigen mogelijkheden te betreden.

Als we de diepte van de boodschap van de Galactische Federatie gaan begrijpen, worden we in staat gesteld om niet alleen eigenaar te worden van onszelf, maar ook van de wereld om ons heen. We worden eraan herinnerd dat onze collectieve inspanningen betekenis hebben en dat onze gezamenlijke reis deel uitmaakt van een grotere kosmische dans.

De herinneringen die ze in ons losmaken gaan niet alleen over het verleden; ze gaan over het vormgeven van de toekomst. Door onze acties, onze keuzes en onze bereidheid om de diepten van ons potentieel te verkennen, kunnen we echt de realiteit manifesteren waar we altijd al van gedroomd hebben.

Door deze boodschap te omarmen, sluiten we ons aan bij het doel van de Galactische Federatie – de mensheid verheffen, onze latente herinneringen aanwakkeren en ons naar een helderder, harmonieuzer bestaan leiden.

Met elke stap voorwaarts integreren we hun wijsheid en ontketenen we een transformatie die door onze levens en de wereld in het algemeen rimpelt.

Als we ons herinneren wie we zijn, geven we de frequenties van de planeet een nieuwe vorm en baren we een nieuw tijdperk van zelfontdekking, eenheid en grenzeloze mogelijkheden!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,

Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven