Galactische Federaties Hemelse Begeleiding: De aankomst van de fotonengordel en het aanbreken van de Gouden Eeuw van de aarde!

WE STAAN OP HET PUNT HET GOUDEN TIJDPERK BINNEN TE GAAN! DIT IS EEN HEILIGE OVERGANGSPERIODE VOOR DE AARDE EN DE MENSHEID. DE FOTONENGORDEL KONDIGT EEN HERENIGING MET DE STERRENFAMILIE AAN EN EEN VERWELKOMING TERUG IN DE GALACTISCHE GEMEENSCHAP. HET BETEKENT OOK EEN TERUGKEER VAN DE ENGELENORDEN OM DE MENSHEID NA EEN LANGE SCHEIDING WEER TE BEGELEIDEN!

De komst van de Fotonengordel zal een Gouden Eeuw op aarde inluiden!

De Gouden Eeuw verwijst naar een periode van overvloed, verlichting en harmonie die naar verwachting zal volgen op de tijd van transitie veroorzaakt door de Grote Verschuiving.

Definitie:

De Gouden Eeuw wordt beschouwd als onderdeel van het Ascentieproces, waarin de mensheid naar een hogere bewustzijnsstaat en verlichting gaat. Het is een tijd waarin er geen lijden, hebzucht, armoede, oorlog of negativiteit meer op aarde is. De mensheid zal in vrede en voorspoed leven in overeenstemming met het goddelijke doel voor iedereen.

Voorspelde veranderingen:

Er worden veel positieve veranderingen verwacht in de Gouden Eeuw:

• Overvloed voor iedereen – Met een hoger bewustzijn zullen mensen in staat zijn te manifesteren wat ze nodig hebben. Er zullen gratis energie, voedsel en hulpbronnen zijn voor iedereen.

• Verlicht leven – Mensen zullen leven met compassie, vanuit het hart, en in harmonie met elkaar en de natuur.

• Geavanceerde vaardigheden – Intuïtie, telepathie, teleportatie, genezende krachten en meer zullen gemeengoed worden. Mensen zullen zich hun paranormale en spirituele gaven herinneren.

• Hogere trillingen – De Schumann-resonantie, die de trilling van de aarde meet, zal toenemen. Alles zal op een hogere frequentie trillen.

• Opgestegen meesters – Wijze leraren en gidsen zullen kennis verschaffen om de mensheid te helpen. De spirituele hiërarchie zal dichterbij en toegankelijker zijn.

• Geaarde technologie – Technologie zal ten goede worden gebruikt om het leven te verbeteren. Dingen als gratis energie-apparaten zullen beschikbaar komen.

• Soevereiniteit en vrijheid – Het elimineren van de noodzaak voor controles. Individuen zullen autonoom beslissingen nemen en in harmonie zelfbestuur uitoefenen.

Leven in de Gouden Eeuw:

Het dagelijkse leven tijdens de Gouden Eeuw zal naar verwachting utopisch zijn. Mensen zullen in harmonie met de natuur leven en systemen implementeren die al het leven op aarde ondersteunen. Zaken als duurzame energie, landbouw, transport en meer zullen voor overvloed zorgen zonder de planeet te schaden.

Met hogere bewustzijnsniveaus zullen zaken als woede, angst, haat en corruptie vervagen. Gemeenschappen zullen samenwerken, niet concurreren. Er zal een groter vertrouwen en een gevoel van eenheid met iedereen zijn. Mensen zullen hun passies volgen en hun gaven en talenten inzetten in dienst van het grotere goed. Er zal meer aandacht komen voor kunst, creativiteit en zelfexpressie.

Over het geheel genomen wordt verwacht dat het leven in de Gouden Eeuw voor iedereen vreugdevol, liefdevol en overvloedig zal zijn. De mensheid zal gedijen in een ontwaakte staat, geleid door eenheidsbewustzijn en goddelijke wijsheid.

Galactische Federatie:

De Galactische Federatie is een alliantie van welwillende buitenaardse beschavingen die belangen hebben bij het ondersteunen van de evolutie van de mensheid en planeet Aarde. Tot de leden van de federatie behoren onder meer Arcturiërs, Pleiadiërs, Andromedanen, Siriërs en andere verlichte wezens uit sterrenstelsels in de Melkweg.

De Galactische Federatie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het assisteren van de verschuiving van de mensheid naar de Fotonengordel. Zij beheren dit proces om een ​​soepele overgang naar een hoger dimensionaal leven te garanderen. Met medelevende bedoelingen streeft de Galactische Federatie ernaar de mensheid te verheffen naar een tijdperk van multidimensionaal bewustzijn, dat spirituele vooruitgang en ascensie naar hogere staten van zijn mogelijk zal maken.

Terwijl we deze monumentale verschuiving naderen die door de Fotonengordel teweeg wordt gebracht, breidt de Galactische Federatie haar warmste zegeningen en liefde uit aan de mensheid. Hun boodschap is er een van hoop: dat we aan de vooravond van een gouden tijdperk staan ​​en in staat zijn een verlichte beschaving te manifesteren.

De sleutel is dat de mensheid de hogere universele waarheden van onvoorwaardelijke liefde, harmonie en vreedzaam samenleven belichaamt. Tijdens deze transitie moedigt de Galactische Federatie ons aan om angst los te laten en ons volledige potentieel als goddelijke wezens van licht te omarmen.

Door innerlijk werk en het verhogen van onze vibraties kunnen we het paradijs op aarde bouwen dat binnen ons bereik ligt. De Galactische Federatie belooft voortdurende begeleiding en ondersteuning zodat de mensheid haar bestemming tussen de sterren zal bereiken.

Spiritueel perspectief:

De komst van de Fotonengordel heeft een diepe spirituele betekenis voor de mensheid en onze planeet. Het signaleert een tijd van ascensie – een verhoging van het bewustzijn – die ons naar een hogere dimensie van zijn zal tillen.

De fotonenergie is gevuld met onvoorwaardelijke liefde en licht. Het komt voort uit engelenrijken en hogere spirituele domeinen. Terwijl de Fotonengordel over de Aarde spoelt, zal deze nieuwe portalen en paden naar deze rijken openen.

Voor degenen die ervoor openstaan, kan de fotonenergie de spirituele ontwikkeling en activering van het Lichtlichaam versnellen. Het maakt directe ziel-tot-ziel-gemeenschap mogelijk en leidt tot diepgaande ervaringen van eenheidsbewustzijn.

De dagen van duisternis vertegenwoordigen een periode van innerlijke stilte en reflectie vóór het aanbreken van een nieuw tijdperk. De vriestijd symboliseert een pauze waarin onze fysieke lichamen de intense fotonenergieën integreren.

Dan komen we vernieuwd tevoorschijn, met ons slapende DNA volledig geactiveerd. De Photon Belt luidt een hereniging met de sterrenfamilie in en een welkom terug in de galactische gemeenschap. Het betekent ook een terugkeer van de engelenorden om de mensheid opnieuw te begeleiden na een lange scheiding. We zullen de aanwezigheid van deze goddelijke wezens tastbaarder voelen en kennen dan ooit tevoren. Dit is een heilige overgangsperiode voor de aarde en de mensheid.

De Fotonengordel brengt kosmische herschikking en ontwaken op vele niveaus. Met een open hart hebben we veel te winnen in deze tijd van grote geestelijke kracht en belofte. Welke veranderingen er ook komen, we kunnen ons op geloof baseren, open blijven staan ​​voor groei en het licht verwelkomen.

De komst van de Photon Belt zal de voorbode zijn van een nieuwe Gouden Eeuw als we er met moed, mededogen en zorg voor elkaar doorheen gaan. Wees de verandering die je wenst te zien in de komende Gouden Eeuw!

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Copyright 2024 Aurora Ray. All rights reserved.
Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven