Galactische Federatie roept op tot moed – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Galactische Federatie roept op tot moed

WANNEER ER GEEN ANGST MEER IS, HOUD JE OP EEN SCHAAP TE ZIJN EN GA JE JE ALS EEN LEEUW GEDRAGEN. JE ZIEL IS DE BEHEERDER VAN JE SCHIP EN HET DRAAGT JE OM MOEDIG TE ZIJN. IN JE HART BARST EEN GROOT GEBRUL, HET GEBRUL VAN BEVRIJDING, WANT DAT IS WAT JE ZIEL NODIG HEEFT OM TOT LEVEN TE KOMEN.
Beste zusters en broeders van planeet aarde,
Wij zijn van de Galactische Federatie en we sturen onze liefde en waardering voor jullie werk en inspanningen in deze veranderende tijden. We sturen ook onze dank voor je bereidheid om nieuwe avonturen aan te gaan en je bewustzijn te verruimen.

Je nadert een grote transitie. Sterker nog, terwijl je dit leest, zit je er al middenin. Al vele jaren zijn we jullie aan het voorbereiden op jullie Ascentieproces en jullie transformatie naar de Nieuwe Aarde.

We hebben met jullie samengewerkt om de fundamenten te creëren, en inderdaad, we zijn al begonnen ze te activeren. Er zijn jullie veel dingen getoond en voorbereid op veel veranderingen, en inderdaad, er komt nog veel meer aan.

De duistere krachten zijn teruggeduwd naar de randen van jullie realiteit, zodat ze niet in staat zijn zich te bemoeien met de grote veranderingen die op jullie planeet plaatsvinden. De creatie van 5D is begonnen.

We willen jullie vertellen dat we ons bewust zijn van de donkere energie die is losgelaten op het aardse vlak. We weten dat deze energieën veel schade hebben aangericht aan het leven op aarde. We hebben onze lichtschepen uitgezonden om te helpen deze energieën te neutraliseren.

De giftige energieën hebben niet alleen invloed op mensen, maar ook op dieren, planten, bomen, insecten en zelfs op de aarde zelf. We werken met jullie samen om van deze giftige energieën af te komen.

De energie van angst is een van de meest giftige verstoringen van het menselijk bewustzijn. Het heeft geleid tot de vervormingen waar de mens nu mee te maken heeft.

Angst is tegenwoordig een belangrijke factor in het leven van mensen. De energie van angst zorgt voor veel chaos in de wereld. Angst kan ervoor zorgen dat mensen handelen uit woede en haat, wat niet bevorderlijk is voor vrede op aarde.

Tegenwoordig heeft de angst voor het onbekende ervoor gezorgd dat veel mensen reageren op manieren die zelfdestructief zijn. Angst heeft ertoe geleid dat veel mensen geweld hebben gebruikt. Angst is de grondoorzaak van het menselijk lijden op deze planeet vandaag.

Als je onbevreesd wordt, stop je met een schaap te zijn en ga je je gedragen als een leeuw. Je zult moedig zijn. In je hart barst een enorm gebrul los, het gebrul van bevrijding.

Het woord moed heeft veel betekenissen. Het is afgeleid van de Latijnse taal. In het Latijn betekent 'Cor' 'hart'. Moedig zijn betekent leven vanuit het hart. Maar zwakke mensen leven met hun hoofd.

De weg van het hart is een avontuur: naar het onbekende gaan. Het is de dood van alle concepten, alle woorden; het is de dood van alle theorieën en overtuigingen, alle zekerheid.

Als je in gevaar bent, bang bent of beeft, zal je hart je de moed geven om het risico te nemen. Het hoofd zal berekenen als ik dit risico neem, wat gebeurt er dan? Maar het hart rekent helemaal niet. Het is gewoon bereid om het risico te nemen. Als het een risico neemt, is het moedig.

Het leven is een groot risico. Er liggen veel risico's op de loer in het wachten op onze volgende zet. Er kunnen veel onzekerheden zijn in het leven. De grote leiders waren allemaal grote risiconemers. Grote prestaties worden geleverd door degenen die het aandurfden zich in het onbekende te wagen. Het leven is een avontuur en ieder van ons moet het risico van het onbekende nemen om de ziel tot leven te laten komen.

Het verschil tussen een dapper persoon en een lafaard is slechts een haarbreedte. De lafaard luistert naar zijn angsten en volgt ze, terwijl de dappere persoon ze negeert en verder gaat. Ondanks al hun angsten waagt de dappere persoon zich in het onbekende. Zonder het onbekende kunnen groei, expansie en transformatie niet plaatsvinden.

Moed is een sterke innerlijke kracht die je in staat stelt moeilijkheden, gevaar of pijn het hoofd te bieden. De grote uitdaging van je leven is om moedig genoeg te zijn om alle grote deugden te ontwikkelen die je in staat zullen stellen een vervuld en gelukkig leven te leiden.

Het Sanskriet woord voor moed is 'sacca', wat 'waarheid' of 'realiteit' betekent. Zonder moed is er geen waarheid, liefde of vertrouwen.

Dus moed komt op de eerste plaats, gevolgd door al het andere.

Donkere energieën zijn verantwoordelijk voor het inboezemen van angst bij mensen. Dit is een aanzienlijke belemmering voor uw vooruitgang. Je moet meteen van deze fobie af. Ga hiervoor van je hoofd naar je hart.

Voel de liefde die je in je hart hebt. Omring jezelf met liefdesenergie.

Geen enkele duistere macht zal je kunnen aanvallen en je ascensie kunnen stoppen als je volledig vervuld bent van liefde!

We houden zielsveel van je.
Wij zijn hier bij jou.
Wij zijn uw familie van licht.

A'HO
Aurora straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: Galactische Federatie
Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven