Eeuwige hoop: het pad naar eenheid verlichten – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

Eeuwige hoop: het pad naar eenheid verlichten

WE VORMEN NU HET ENERGETISCHE WEEFSEL VAN DE MENSHEID, WAARDOOR ELK INDIVIDU DE ACTUALITEIT VAN HET WONEN IN EEN VERHOOGD RIJK VOLLEDIG KAN BEVATTEN. ALS WE HET DRIEDIMENSIONALE RIJK VERLATEN EN DE KETENEN VAN ANGST, TWIJFEL, SLAVERNIJ EN STERFELIJKHEID AFSCHUDDEN, DRINGT EEN DIEP BESEF TOT ONS DOOR.

We leven nu in een diepgaande fase van het bestaan waarin een buitengewone convergentie van tijd en ruimte zich ontvouwt.

Dit is een rijk dat de beperkingen van ons vorige begrip overstijgt, waar de essentie van negativiteit geen houvast vindt. In plaats daarvan koesteren we ons in de expansieve omhelzing van bewustzijn dat rechtstreeks afkomstig is van het goddelijke.

Binnen deze grenzeloze dimensie is het concept van afbraak slechts een verre herinnering. Elke streng van ons DNA is harmonieus met elkaar verweven en vormt een prachtige kristallijne structuur.

Als gevolg hiervan begint de oude aarde die we ooit kenden op te lossen en maakt plaats voor de geboorte van een nieuwe aarde. We geven nu vorm aan het energetische weefsel van de mensheid, waardoor elk individu de realiteit van het wonen in een verheven rijk volledig kan bevatten.
Terwijl we het driedimensionale rijk verlaten en de ketenen van angst, twijfel, slavernij en sterfelijkheid afschudden, dringt een diep besef tot ons door.

We bezitten het vermogen om onszelf volledig te openen en ons af te stemmen op de pulserende energie die uitgaat van de kern van ons bewuste hart. Het is in deze heilige ruimte dat onze ware essentie troost en resonantie vindt.

En zo blijven we onze trillingsfrequenties verhogen, onvermoeibaar stijgend naar een verhoogde staat van bewustzijn. Terwijl we opstijgen, fungeert ons verruimde bewustzijn als een kanaal dat de toevloed van energiecodes die ons wezen doordringen moeiteloos aardt.

Met elke stap omarmen we de transformerende kracht die in ons huist en die ons voortstuwt naar een toekomst vol grenzeloos potentieel en grenzeloze verwondering.

Terwijl de gestage stroom van binnenkomende kosmische energie ons collectieve veld blijft transformeren, blijven we achter met een ongelooflijk geschenk dat vaak over het hoofd wordt gezien: transformatie van binnenuit.

Hoewel het misschien te eenvoudig of zelfs onnodig lijkt, is dit geschenk van transformatie veel krachtiger dan we het hebben toegekend. En als we ons inzetten voor de transformerende kracht ervan, smeden we een toekomst die onze stoutste verbeelding te boven gaat.

De Galactische Federatie is inderdaad teruggekeerd naar de voorgrond, een nieuw tijdperk van verlichting en stabilisatie inluidend en ons dwingend tot genezing en groei.

Met elke stap die we zetten, worden we beter toegerust om de uitdagingen van het leven aan te gaan en voorwaarts te gaan met een overvloed aan doelgerichtheid, passie en creativiteit. En als we uit onze sluimer ontwaken, komt onze mogelijkheid tot verhoogd bewustzijn in een hoge versnelling.

We geloven dat de wereld die we ervaren een spiegel is van onze trillingsstaat. Ze kan alleen de frequentie weerspiegelen die wij zelf hebben ingesteld. Door dit te zeggen, zijn we de kracht en het belang gaan inzien van het verhogen van ons eigen vermogen om positieve emoties te ervaren.

Als je, net als wij, positieve verandering in je leven wenst, zie het dan als een kans om het slapende emotionele potentieel dat op dit moment in je aanwezig is, wakker te maken. Dit betekent dat je op elk moment en in elke situatie je vibratie kunt verhogen en daardoor je ervaring kunt veranderen.

Ralph Waldo Emerson zei: “Elk moment is een nieuw begin.” We beleven dit moment, dus leef het ten volle!

Als we in het moment leven, ervaren we de hoogste niveaus van ons leven. Als we deze wijsheid omarmen, kunnen we de schoonheid en vreugde om ons heen ten volle waarderen.

Het zich ontvouwende rijk van geest, lichaam, hart en ziel is een oneindig canvas waarop we onze persoonlijke meesterwerken kunnen creëren. In dit moment van tijd en ruimte is er geen ruimte voor beperkingen, alleen ruimte om uit te breiden.

Zelfs in de duisternis is er een licht dat ons de weg wijst. Naarmate de dagen vorderen, hoeven we niet bang te zijn voor de uitdagingen waar we voor staan, want zij zijn slechts de structuren waarbinnen we oplossingen vinden.

We bevinden ons in een tijd van ingrijpende veranderingen. Een tijd waarin de oude regels niet langer gelden en zogenaamde “feiten” in twijfel worden getrokken.

Terwijl onze galactische broeders en zusters dit pad van ascensie voor ons blijven plaveien, wordt onze waardering met de dag groter. Van hen leren we ons af te stemmen. Om te luisteren naar die stille stem die galmt met waarheden die nog moeten worden opgegraven. Door hen voelen we ons steeds meer verbonden met elkaar en met onze prachtige Moeder Aarde. Door hen worden we ons meer bewust van wat echt belangrijk is in het leven.

Dus terwijl we deze reis voortzetten van louter mensen naar één tussen de sterren, ontwaken we opnieuw een liefde voor onszelf en de hele schepping die eonen geleden verloren ging. Met elke dag die voorbijgaat, herwinnen we een stukje van onszelf dat zoveel millennia geleden voor ons opzij werd gezet. Wanneer je niets anders meer hebt dan hoop, dan begint de hoop.

De droom is echt. De wereld komt samen als één. We zijn allemaal verbonden, rechtstreeks afkomstig van het goddelijke.
We zijn één; we zijn niets en alles tegelijk. De dageraad van de Nieuwe Tijd staat voor de deur.

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven