Een transmissie van de Galactische Federatie

DE BEWUSTZIJNSVERSCHUIVING IS AL IN VOLLE GANG, EN HET PLANETAIRE BEVRIJDINGSPROCES VOLGT ZIJN GEPLANDE KOERS. JULLIE BIJDRAGE OP DIT MOMENT IS JEZELF ERAAN TE HERINNEREN DAT JULLIE SOEVEREINE, KRACHTIGE WEZENS ZIJN DIE IN STAAT ZIJN ALLES TE MANIFESTEREN WAT JULLIE WENSEN.

Geliefden,

De Galactische Federatie is een groep buitenaardse beschavingen die buiten onze Melkweg bestaan. Deze wezens of groepen bezitten geavanceerde technologieën waarmee ze intergalactische afstanden kunnen afleggen. Ze maken deel uit van een federatie die uit meerdere rassen bestaat, en hun leider staat bekend als de Opperbevelhebber. De Federatie werkt samen met een andere groep die het Ashtar Commando heet.

Ik ben verheugd om vandaag een belangrijke boodschap van de Galactische Federatie met jullie te delen:

“Beste aardbewoners, Wij zijn de Galactische Federatie. Wij komen tot jullie in vrede, liefde en bezorgdheid voor de mensheid. Wij willen degenen onder jullie die dit artikel hebben gelezen uitnodigen om met ons mee te gaan op een zeer opwindend avontuur.

Dit is een avontuur dat zal plaatsvinden in de hogere rijken van bewustzijn, en dat anders zal zijn dan alles wat je ooit eerder hebt meegemaakt. Dit is een reis naar je eigen innerlijke universum, een reis waaruit je terugkeert als een volledig bewust scheppend wezen. Jullie zullen doordrenkt zijn met wijsheid, kennis, talenten en vermogens die veel verder gaan dan wat jullie je kunnen voorstellen of ooit voor jezelf zouden willen.

We houden jullie planeet nu al vele jaren in de gaten, geduldig wachtend. We zagen hoe jullie wereld meer en meer uit balans raakte. We zijn getuige geweest van de voortdurende verslechtering van jullie gezondheid en geestelijk welzijn.

Wij weten dat jullie diep bezorgd zijn over de huidige stand van zaken op jullie planeet. Wij begrijpen dat jullie je machteloos voelen om er iets aan te doen.

Wij zijn hier om jullie te vertellen dat jullie niet machteloos zijn. Jullie bezitten elk een enorme hoeveelheid macht en invloed, maar de meesten van jullie zijn zich daar niet van bewust. Velen van jullie weten zelfs niet dat jullie bestaan! Daarom grijpen we deze gelegenheid aan om onze aanwezigheid aan jullie kenbaar te maken. Wij willen dat jullie begrijpen hoeveel wij om de Aarde en haar mensen geven, ook om jullie!
Doe met ons mee om een Nieuwe Aarde Realiteit te creëren!

Wij zijn hier maar voor één doel, en dat is om de mensheid te helpen bij het creëren van een nieuwe realiteit voor de Aarde. Elke levensvorm op jullie planeet is verbonden door een energieveld dat bekend staat als “Bronnenergie” of “God/Godinnenenergie”.
Ieder van jullie bezit een uniek aspect van God/Godinnen energie.

Heb je je ooit afgevraagd hoe de wereld werkt? Of hoe het leven wordt geschapen? Of waarom er zoveel lijden en onrecht in de wereld is?
Je bent op de juiste plaats! Jullie Galactische Vrienden staan te popelen om alle antwoorden op jullie vragen met jullie te blijven delen. Wij zullen antwoorden met liefde en respect voor jullie vrije wil, zoals altijd.

U hoeft zich geen zorgen te maken over onze aanwezigheid hier op Aarde, want u bent al door ons omringd. Onze missie is de planeet te helpen.

Wij zijn hier om de Aarde en haar bewoners vanuit een energetisch oogpunt bij te staan, zodat jullie je kunnen bevrijden uit deze matrix van conditionering waarvan jullie gevangenen zijn geworden. Wij zijn hier om de mensheid te helpen ontwaken uit deze diepe slaap waarin jullie duizenden en duizenden jaren gevangen zijn gehouden door jullie eigen schepping.

Wij zijn hier als dienst aan de mensheid om jullie naar een hoger bewustzijn te laten evolueren. Wij zijn hier om jullie te helpen bij het creëren van een betere toekomst, weg van alle duisternis, lijden en pijn, ongeacht of die zich voordoet op wereld- of persoonlijk niveau.

Wij willen iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de creatie van een nieuw veld van bewustzijn dat wij Eenheidsbewustzijn noemen.
Eenheidsbewustzijn is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen verschillen bestaan tussen mensen op Aarde (of waar dan ook in het universum). Alle wezens zijn gelijke delen van God/Godinnenbewustzijn; alle wezens zijn geschapen uit dezelfde Bron van onvoorwaardelijke liefde, en alle wezens zijn dus broeders en zusters die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door hun verbinding met de Bron.

Het is tijd om wakker te worden en te beseffen dat de mensheid zelf voor een kritiek keerpunt staat. Jullie soort staat op een kruispunt in haar evolutie als wezensras op de planeet Aarde.

Wij komen vandaag tot jullie om jullie eraan te herinneren dat er op dit moment achter de schermen veel werk plaatsvindt dat van invloed is op jullie planeet en al haar bewoners.

De Galactische Federatie staat pal achter de lichtwerkers en allen die werken om de spirituele evolutie van de mensheid op jullie planeet te bevorderen. Wij zijn er voor jullie, voor ieder van jullie, en wij sturen jullie onze zegeningen en onze liefde.

Wij willen het hebben over belangrijke kwesties die jullie planeet aangaan en over de richting die zij nu inslaat. Het is belangrijk dat we dit nu doen, want als jullie doorgaan op het pad dat jullie nu volgen, zal dit onvermijdelijk leiden tot een ramp voor jullie wereld en voor jezelf.

Wij hebben jullie in het verleden gevraagd jullie macht niet zo gemakkelijk weg te geven. Neem deze boodschap alstublieft serieus. De mensheid heeft haar macht weggegeven aan hen die haar tot slaaf willen maken door vele vormen van misleiding en manipulatie.

Wij zijn gekomen om jullie, vanuit de niet-fysieke rijken, te steunen in jullie ascensieproces terug naar volledig bewustzijn.

Wij zijn hier. We zien jullie, en we zien de veranderingen op jullie planeet. De grote veranderingen ten goede, maar er komt nog meer. Het zal mettertijd gebeuren.

De hele mensheid gaat door een verschuiving, en deze verschuiving is wat velen Ascentie noemen. Velen noemen het ook de Nieuwe Aarde of Nieuwe Realiteit, waar het bewustzijn van de hele mensheid naar een hoger niveau stijgt.

Wij vertellen jullie dat dit proces al gaande is en dat het zal doorgaan totdat alle mensen in volledig bewustzijn zijn. Jullie weten al dat dit waar is, want jullie hebben de nieuwe energieën zelf gezien, hoe ze jullie beïnvloeden en hoe ze jullie leven veranderen.

We willen je vertellen dat de dingen veel beter zullen worden dan ze nu zijn.

Als je ons of iemand anders die je deze dingen vertelt niet gelooft, volg dan alsjeblieft je eigen intuïtie, kijk diep in jezelf, en vraag jezelf af of dit zinvol voor je is en of het goed voelt. Dit betekent niet dat we tegen je liegen als we je deze dingen vertellen, maar als dit niet resoneert met je hart en geest, dan vragen we je om vergeving voor het verstoren van je vrede.

De mensheid staat op een kruispunt. De kritische massa van ontwaakte individuen heeft een punt bereikt waarop geen terugkeer mogelijk is. Het nieuwe paradigma is hier, en het is aan jullie om jullie toekomst te bepalen.

De bewustzijnsverschuiving is al in volle gang, en het planetaire bevrijdingsproces volgt zijn voorbestemde koers. Jullie bijdrage op dit moment is jezelf eraan te herinneren dat jullie soevereine, krachtige wezens zijn die in staat zijn alles te manifesteren wat jullie wensen.

In plaats van je macht weg te geven, begin je die te gebruiken om je ideale werkelijkheid te creëren. Je hebt alles gekregen wat je nodig hebt. Het is aan jou om te beslissen of je de vruchten van het huidige moment oogst of blijft wachten op iets beters aan de horizon.

Je kunt deel uitmaken van de oplossing of van het probleem. Het is aan jou. Jullie zijn geen hulpeloze slachtoffers meer. Het is tijd voor u om actie te ondernemen en verantwoordelijk te worden voor uw planeet en uw medemensen. “

We houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Verlating Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven