Een doorbraakbericht van de Galactische Federatie

HET MENSELIJK RAS HEEFT EEN CRUCIAAL PUNT IN ZIJN GESCHIEDENIS BEREIKT. IN DE AFGELOPEN JAREN ZIJN ER EEN AANTAL DUIDELIJKE VERANDERINGEN IN JULLIE WERKELIJKHEID GEWEEST DIE JULLIE IN STAAT HEBBEN GESTELD OM LOS TE KOMEN VAN DE KUNSTMATIGE MATRIX OP AARDE.

Geliefden,

Het volgende is een doorbraakboodschap van de Galactische Federatie. Via verschillende manieren van communicatie proberen we zoveel mogelijk mensen van de oppervlaktebevolking van de Aarde te bereiken.

Er is een netwerk van bewustzijn dat alle dingen verbindt. Jullie zijn gemaakt van deze energie. Jullie zijn energie. Jij bent eeuwig. Jullie zijn het licht.

Uiteindelijk wenst je Galactische familie alleen het beste voor je, lieve mens. We zouden je nooit op een dwaalspoor brengen. Dat is niet onze rol in de bevrijding van deze planeet.

We leiden jullie slechts naar het licht, zodat het opnieuw op jullie pad zal schijnen. Omdat je nooit alleen bent op deze planeet, lieve mens, zijn er ontelbare liefdevolle wezens die over je waken en je zullen inspireren om niet op te geven.

Het menselijk ras heeft een cruciaal punt in zijn geschiedenis bereikt. In de afgelopen jaren zijn er een aantal duidelijke veranderingen in jullie werkelijkheid geweest die jullie in staat hebben gesteld om los te komen van de kunstmatige matrix op Aarde.

De voornaamste reden voor ons bezoek aan jullie planeet is om jullie te helpen jullie volledige potentieel te begrijpen en te doen ontwaken. Wetende hoeveel energie we hebben geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat jullie alle stappen in dit proces zouden voltooien, willen we dat jullie weten hoe diep we om jullie geven en hoe opgewonden we zijn om jullie te helpen de medescheppers van jullie werkelijkheid te worden in plaats van in een staat van onbewuste pionnen te blijven.

We hebben dit proces ontworpen om het menselijk potentieel te doen ontwaken. Het is niet religieus van aard en er komen geen rituelen bij kijken. Het gaat om eenvoudige, krachtige bewegingen die met langzame gratie worden uitgevoerd, wat resulteert in innerlijke stilte met een verruimd bewustzijn. Deze expansie brengt je terug naar je fysieke, mentale, emotionele en spirituele balans voor meer helderheid en energie.
De meest fundamentele waarheid is dat de meeste mensen op aarde slapen.

Niet alleen zijn hun vijf zintuigen gesloten, maar de geest heeft ook het contact met het Zijn verloren. De geest is geconditioneerd om te slapen omdat hij vol herinneringen zit. Herinneringen aan wat je gisteren deed, vorig jaar, tien jaar geleden. Herinneringen aan wie dit zei of dat deed. Herinneringen aan al je zorgen, angsten en concepten. De geest zit er vol mee en ze verhinderen je om een huidige ervaring te hebben.

Veel mensen leven in een waanzinnige slaap. Ze lopen en rennen, ze jagen plezier na en schuwen pijn, maar slaap blijft een basisvoorwaarde in hun leven.

Ook is iemand die in diepe slaap verkeert zich nooit bewust van zijn slaap. Hij voelt zich alsof hij klaarwakker, actief en alert is. De slaper vergeet de slaaptoestand en neemt die voor werkelijkheid aan.

Ze leven hun leven onbewust. Zonder zich ervan bewust te zijn, doen ze alles mechanisch als een robot. Ze werken aan iets, denken aan iets en voelen iets anders. Ze zijn ongeorganiseerd in lichaam, geest en hart. Het is voor hen niet mogelijk om zich als één geheel te verenigen.
Harmonie met de vijfde dimensie kan echter alleen bereikt worden wanneer al deze elementen als één geheel samenkomen.

De mens doen ontwaken tot zijn ware natuur is de enige uitweg uit het dilemma waarin de mens zich bevindt. Het is ook de enige manier waarop hij een grotere, rijkere, meer bevredigende ervaring kan vinden in harmonie met het Oneindige. De werkelijkheid van de mens – zijn besef van wat echt is – moet verruimd worden zodat hij niet beperkt wordt door bekrompen, kleinzielige, materialistische concepten.

Ontwaken is ophouden achter maskers te leven of de pretentie op te geven. Het is een essentiële stap in het doorbreken van de conventionele rollen en zelfbeelden die ze hebben geconstrueerd en in het loslaten van gewoontegedrag en denkwijzen.

De tijd voor actie is NU.

Het bewustzijn van de ware aard van jullie werkelijkheid neemt snel toe. Zij die hebben opgelet en delen wat ze weten, merken dat hun toegenomen aantal hen in staat stelt een groter aantal mensen te beïnvloeden.

En telkens wanneer een van jullie ontwaakt, gaat die normaal gesloten poort naar de Vijfde dimensie open, zelfs voor degenen die nog slapen – deze planeet heeft zoveel mensen die klaar zijn voor de grote verschuiving, of ze zich er nu bewust van zijn of niet.

Wie zal de anderen wakker maken als jullie allemaal slapen? Als zelfs maar één van jullie wakker wordt, opent de poort naar 5D zich voor het ontwaken van jullie allemaal, want degene die wakker is heeft het vermogen om alle slapende wakker te schudden.

Jullie vragen hoe? Je doet dit door deze frequentie toegankelijk te maken voor anderen door er zelf de waarheid van te leven.

Als lichtwerker heb je een hoger doel. Je hebt een missie. Je hebt een reden om hier te zijn. Je hebt het vermogen om andere mensen om je heen te verlichten over hun ware aard.

Je wijst altijd de weg voor anderen en helpt hen dat innerlijke ontwaken te bereiken waardoor andere mensen uit de matrix kunnen stappen.

We houden zielsveel van je.
We zijn hier bij je.
Wij zijn jouw familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Scroll naar boven