Duistere Krachten Verslagen: Overwinning van het Licht belooft de naderende Nieuwe Gouden Eeuw!

DE KRACHTEN VAN HET DUISTER VERLIEZEN HUN GREEP OP HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN. DE PLANEET ONDERGAAT EEN “DIMENSIONALE VERSCHUIVING” EN BEREIDT ZICH VOOR OP EEN NIEUWE AARDE DIE VIBREERT OP EEN HOGERE FREQUENTIE! WE GAAN OVER VAN 3D NAAR 5D FREQUENTIES VAN VREDE, LIEFDE EN HARMONIE MET AL HET LEVEN. DE TIJD IS GEKOMEN OM DE HEMEL OP AARDE TE CO-CREËREN!!!

Al duizenden jaren is de mensheid verwikkeld in een strijd tussen de krachten van het licht en de krachten van de duisternis. Veel spirituele tradities en geloofssystemen spreken van een epische strijd die plaatsvindt in de ongeziene sferen, waarbij het licht de mensheid wil verheffen naar waarheid, eenheid en hoger bewustzijn, terwijl het duister angst, afscheiding en lagere vibraties wil verspreiden.

Hoewel dit conflict lang abstract heeft geleken, zijn in het afgelopen decennium steeds meer mensen over de hele wereld de tastbare effecten van verschuivende planetaire energieën gaan voelen en ervaren.

In overeenstemming met voorspellingen van verschillende inheemse culturen staat er zeer binnenkort een belangrijke verschuiving te gebeuren, die het einde van een oud tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk inluidt. De mensheid is de afgelopen tijd ontegenzeggelijk getuige geweest van enorme veranderingen op alle niveaus!

Terwijl de duisternis wanhopig probeert de controle te behouden, heeft het licht aanzienlijk terrein gewonnen. Astrologen merken op dat de aarde een nieuw astrologisch tijdperk is binnengetreden waarin de nadruk ligt op eenheid en verbinding!

Klimaatverandering, sociale onrust en de c@ronav!rus p@ndemie hebben het ontwaken van de mensheid versneld. Veel vooraanstaande visionairs en spirituele leraren melden dat de krachten van het duister hun greep op het collectieve bewustzijn aan het verliezen zijn. De planeet ondergaat een “dimensionale verschuiving” en bereidt zich voor om een Nieuwe Aarde te betreden die vibreert op een hogere frequentie!

Als we ons losmaken van beperkte 3D-paradigma’s en ontwaken tot ons goddelijk potentieel, manifesteren we de voorspelde Gouden Eeuw. De lang verwachte Ascensie is hier!

We maken de overgang van de 3e dimensie naar de 5e-dimensionale frequenties van vrede, liefde en harmonie met al het leven. Donkere energieën verdwijnen terwijl het licht harten en geesten doordrenkt. De tijd is gekomen om de Hemel op Aarde te co-creëren. Ons werk is nu om collectief de Nieuwe Aarde tot stand te dromen!

We hebben de aanwezigheid gevoeld van duistere energieën en krachten die onze groei en bekrachtiging willen beperken. Maar mettertijd is het licht sterker geworden. Nu nadert de oorlog tegen het duister zijn einde. Het licht heeft gezegevierd!

Dit betekent niet dat de duisternis volledig geëlimineerd is. Maar haar invloed en impact zijn sterk verminderd. De overwinning van het licht betekent dat positiviteit, liefde en hoger bewustzijn aan het stijgen zijn. Waar voorheen individuen zich misschien alleen voelden staan tegenover de duistere energieën, is er nu een krachtige collectieve kracht van licht die niet verslagen of afgeschrikt kan worden!

Lichtwerkers en spirituele zoekers hebben grote vooruitgang geboekt in het verminderen van de impact van duistere energieën. Door innerlijk werk, meditatie, energiehealing en collectieve actie heeft het licht terrein gewonnen. Er is nu meer ruimte voor hogere trillingsenergieën van liefde, vrede, eenheid en mededogen om wortel te schieten.

De vermindering van duistere energieën heeft openingen gecreëerd voor mensen om te ontwaken tot hun ware spirituele aard. Niet langer overstemd door verstorende, op angst gebaseerde frequenties, kan het licht van de ziel helderder schijnen. Waar donkere energieën ooit waarneming en oordeel vertroebelden, keert helderheid terug.

Hoewel er nog steeds verzetshaarden zijn, wordt de algehele omgeving steeds minder bevorderlijk voor duistere energieën om te gedijen. Dit verbetert de mogelijkheid voor licht om elk hart en elke geest te verlichten. Naarmate meer mensen hun vibratie en bewustzijn blijven verhogen, vermindert de invloed van duistere energieën verder.

De afname van duistere energieën is een reden voor feest en hernieuwde motivatie om het licht te verankeren. Nu de duisternis afneemt, opent zich de ruimte voor de helderste zielen om samen te komen in dienst van de Ascensie van de planeet. Er is nog steeds werk aan de winkel, maar het tij is gekeerd ten gunste van het licht.

De overwinning van het licht is een energetische verschuiving. Stel je een weegschaal voor waarop eeuwenlang zware gewichten zijn geplaatst aan de kant van de donkere energie. Die gewichten worden nu gestaag verwijderd, ons voor ons. De lichtenergie stijgt hoger en hoger. Dit beïnvloedt het leven hier op deze planeet op diepgaande manieren. Dingen die vroeger onmogelijk of heel moeilijk leken, zoals het creëren van vrede, harmonie en overvloed, liggen nu binnen handbereik!

Dit is een tijd voor hoop en optimisme. De duisternis en negativiteit die ooit de overhand hadden, zijn aan het verdwijnen. Er is nu een momentum voor meer eenheid, compassie en ontwaken. Waar we onze aandacht en intentie op richten zal onze realiteit en collectieve toekomst vormgeven. Dit is een keerpunt in de eeuwenlange strijd tussen donker en licht. Als we doorgaan met het handhaven van het licht, wacht ons een nieuwe wereld die vrij is van duisternis!

Nu is de grote oorlog tot een einde gekomen. Het leger van het licht heeft na eeuwen van strijd gezegevierd. De duistere krachten die ooit de scepter zwaaiden op onze planeet en in het universum zijn verslagen en teruggedreven. Hun kwaadaardige greep op de mensheid is verbroken.

Hoewel er nog steeds kleine deeltjes duisternis over zijn, is hun algehele invloed drastisch verminderd. De collectieve vibratie van de mensheid en de Aarde is gestegen tot een punt waarop het niet langer een gastvrije omgeving is voor deze lagere energieën om te gedijen. Net als schaduwen die verdwijnen in de aanwezigheid van licht, is hun kracht afgenomen!

Deze kentering van het tij heeft nieuwe mogelijkheden geopend voor de mensheid. Nu de klem van het kwaad is losgelaten, krijgen onze hogere naturen de ruimte om te groeien en te bloeien. We kunnen elk helderder schijnen en ons zielsdoel vervullen. Een tijdperk van vrede, harmonie en ontwaken breekt aan!

Verheug je dus, want het licht heeft de dag gedragen! Deze overwinning behoort toe aan alle wezens van goede wil op Aarde en in de kosmos. We moeten echter waakzaam blijven – de verslagen duisternis kan elke gelegenheid aangrijpen om terrein terug te winnen. Onze voortdurende collectieve keuze voor het licht zorgt ervoor dat de nieuwe aarde en hemel die geboren worden tot volle bloei zullen komen!!!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven