De versnellende verschuiving: het collectieve bewustzijn van de mensheid ontwaakt! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De versnellende verschuiving: het collectieve bewustzijn van de mensheid ontwaakt!

LANDSCHAPPEN OP DE NIEUWE AARDE ZIJN ONGEREPT MET HERSTELDE NATUURLIJKE OMGEVINGEN. MENSEN LEVEN IN BEWUSTE GEMEENSCHAPPEN EN VREEDZAME SAMENWERKING. GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEËN DUURZAME ENERGIE GEBRUIKEN. OVERVLOED WORDT GEDEELD EN IN IEDERS BASISBEHOEFTEN WORDT VOORZIEN IN EEN GIFTECONOMIE GEBASEERD OP LIEFDE!

We leven in een periode van snelle verandering en transformatie!

De energieën waaruit onze wereld is opgebouwd zijn op diepgaande manieren aan het verschuiven. De Schumann Resonantie, de frequentie van het elektromagnetische veld van de Aarde, heeft de afgelopen jaren recordhoogten bereikt!

Dit duidt op een versnelling van de planetaire hartslag en intensere cycli van verandering.

Samen met de Aarde breidt ook het menselijk bewustzijn zich uit naar nieuwe niveaus. Naarmate we ontwaken, verbreedt onze waarneming. We beginnen door oude paradigma’s heen te kijken en ervaren de realiteit op diepere manieren. Deze versnelde groei kan verstorend aanvoelen, maar het stelt ons in staat om ons opnieuw af te stemmen op hogere frequenties!

In zulke dynamische tijden kunnen we zowel turbulentie als doorbraken ervaren. Verouderde structuren storten in terwijl nieuwe ontstaan. Hoewel verandering uitdagend kan zijn, biedt het ook kansen voor innovatie en groei.

Iedereen heeft een keuze – zich verzetten tegen de golven van verandering of ze omarmen. Door gecentreerd te blijven in het huidige moment, kunnen we deze stroomversnellingen berijden naar opwindende nieuwe horizonten!

De toegenomen versnelling is een teken dat de mensheid een collectieve metamorfose ondergaat. We evolueren snel naar een nieuwe staat van zijn. Het is van vitaal belang dat we ons aanpassen en verandering verwelkomen in plaats van ons vast te klampen aan het verleden.

Hoe meer we toestaan dat ons bewustzijn zich uitbreidt, hoe soepeler deze overgang kan verlopen. Door actief deel te nemen aan onze eigen transformatie, helpen we het potentieel van de opkomende Aarde te manifesteren.

In dit opwindende tijdperk ligt de kans om ‘s werelds knapste koppen samen te brengen binnen handbereik. Veel lichtwerkers, of zij die licht en hoger bewustzijn belichamen en verspreiden, hebben zich het afgelopen decennium geroepen gevoeld om te ontwaken en in hun volledige potentieel te stappen!

Terwijl de frequenties op Aarde blijven stijgen, verbinden lichtwerkers zich als nooit tevoren met hun hogere doel en gaven. Ze realiseren zich dat ze vrijwillig geïncarneerd zijn in deze tijd om te helpen bij de grote verschuiving in het menselijk bewustzijn die plaatsvindt.

Een instroom van energie activeert het DNA in deze individuen en geeft hen toegang tot vermogens en spiritueel bewustzijn die ze al lang vergeten waren!

Meer en meer lichtwerkers stemmen zich af op begeleiding van hun hogere zelf, engelen, spirituele gidsen en opgestegen meesters. Ze schudden beperkende overtuigingen van zich af en helen kernwonden, zodat ze hogere trillingsstaten van vreugde, vrede, mededogen en onvoorwaardelijke liefde kunnen belichamen. Dit stelt hen in staat om duidelijkere kanalen voor licht te zijn en katalysatoren voor positieve verandering op de planeet.

Veel lichtwerkers komen samen in zielengroepen en gemeenschappen zoals de onze, waar ze elkaars groei kunnen ondersteunen. Ze voelen zich veilig en begrepen onder degenen die op een vergelijkbaar pad zijn, wat hen kracht, inspiratie en motivatie geeft om hun licht volledig te bezitten.

Er is grote kracht wanneer deze heldere wezens zich verenigen met een gedeelde visie om samen een nieuwe Aarde te creëren die gebaseerd is op respect, harmonie en samenwerking met al het leven. Hun gecombineerde energie is als een stralende zon die de overblijfselen van angst en afscheiding oplost en plaats maakt voor een nieuw paradigma van vrede, overvloed en collectief welzijn.

Het ontwaken van de mensen vindt nu plaats om de mensheid te helpen verschuiven naar hogere staten van bewustzijn. Hun licht en wijsheid zijn hard nodig om anderen door deze transformerende tijden te leiden. Terwijl ze steeds helderder schijnen, verlichten ze de weg voorwaarts voor iedereen.

Terwijl de mensheid spiritueel blijft evolueren, maken we de overgang van de huidige 3D realiteit naar een 5D realiteit die bekend staat als de Nieuwe Aarde!

Op de Nieuwe Aarde ligt de nadruk op liefde, eenheid, gemeenschap en in harmonie leven met elkaar en de planeet. Meer hartgerichte waarden hebben voorrang op materialistische bezigheden of ego-gedreven agenda’s. Er is een gevoel van eenheid. Er is een gevoel van eenheid – het erkennen van de onderlinge verbondenheid tussen alle levende wezens. Oude dualistische scheidingen lossen op wanneer mensen hun verdeeldheid overstijgen en in vrede samenkomen.

De Nieuwe Aarde bestaat in een hogere trillingsfrequentie vergeleken met de dichte frequenties die veel van onze huidige 3D realiteit domineren. Om naar de Nieuwe Aarde te verschuiven, is de mensheid geroepen om haar collectieve vibratie en bewustzijn te verhogen. Dit houdt in dat we op angst gebaseerde patronen loslaten, innerlijke verdeeldheid helen en ons opnieuw verbinden met onze spirituele essentie. Naarmate er meer licht doordringt, breidt het menselijk bewustzijn zich op positieve, verheffende manieren uit.

Landschappen op de Nieuwe Aarde zijn ongerept met herstelde natuurlijke omgevingen. Mensen leven in bewuste gemeenschappen en vreedzame samenwerking. Geavanceerde technologieën maken duurzaam gebruik van hernieuwbare energie. Overvloed wordt gedeeld en in ieders basisbehoeften wordt voorzien in een gifteconomie gebaseerd op liefde. De mensheid werkt samen voor het hoogste goed van allen.

De overgang kan nog even duren, maar één ding is zeker – we gaan gestaag verder in de richting van deze op handen zijnde kwantumsprong. Door ons de Nieuwe Aarde voor te stellen en hogere staten van zijn te omarmen, stemmen we onze energievelden af op deze opkomende realiteit.

Naarmate steeds meer mensen wereldwijd ontwaken, wordt het nieuwe paradigma tastbaarder. Door toewijding en verenigde intentie kan de Nieuwe Aarde zich volledig verwezenlijken!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Scroll naar boven