De Verschuiving is Echt: Duidelijke Tekenen Dat De Epische Dimensionale Verschuiving Nu Gebeurt!

HOU JE STEVIG VAST! DE EPISCHE DIMENSIONALE VERSCHUIVING VINDT NU PLAATS EN DE TEKENEN ZIJN OVERAL. OUDE PROFETIEËN SPRAKEN OVER DEZE TIJD – EEN KOSMISCHE SPRONG NAAR HOGERE VREDE, VREUGDE EN COMPLEETHEID OP AARDE. ZET JE SCHRAP VOOR EEN KWANTUMSPRONG IN HET MENSELIJK BEWUSTZIJN, DIE EEN DIEPGAANDE PERSOONLIJKE EN WERELDWIJDE TRANSFORMATIE TEWEEGBRENGT! DE OPWINDING IS ECHT!

De wereld ondergaat momenteel een monumentale verschuiving in bewustzijn nu we de overgang maken van de 3e dimensie naar de 5e. Eeuwenlang hebben oude spirituele tradities deze tijd van planetaire evolutie voorspeld. Nu vindt de langverwachte dimensionale verschuiving eindelijk plaats en het weefsel van de werkelijkheid transformeert als gevolg daarvan!

De tijd lijkt te versnellen – voelt het alsof de dagen, weken en maanden veel sneller voorbij vliegen dan vroeger? Dat is een teken dat de frequentie van de Aarde toeneemt. Als we naar een hogere trilling gaan, begint alles sneller te trillen. Oude stagnerende energieën brokkelen af en dichte structuren dienen niet langer!

Deze dimensionale verschuiving kan soms verontrustend aanvoelen, maar vertrouw erop dat het ons naar een nieuw tijdperk van licht leidt! Net als een rups die oplost in biologische soep voordat de vlinder tevoorschijn komt, valt de oude wereld weg om plaats te maken voor de nieuwe!

Heb vertrouwen dat er een positieve toekomst wacht – één van vrede, eenheid, liefde en harmonie met al het leven.

Wat is een dimensionale verschuiving?

Een dimensionale verschuiving verwijst naar een transformatie in de energetische frequentie of vibratie van onze planeet en het collectieve bewustzijn. Dimensies zijn in deze context niveaus of spectrums van bewustzijn of bewustzijn die de aard van onze waargenomen realiteit bepalen.

Onze planeet en de mensheid hebben voornamelijk bestaan in een derde-dimensionale frequentie, gekenmerkt door de afgescheidenheid, competitie en strijd die we vandaag de dag zien. Terwijl we een dimensionale verschuiving ondergaan, stijgen we op of evolueren we naar een vijfde dimensionale frequentie van onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn, harmonie, mededogen en een gevoel van eenheid met al het leven.

De verschuiving naar hogere dimensionale frequenties maakt deel uit van de natuurlijke evolutionaire reis van de mensheid, die ons meer in overeenstemming brengt met het goddelijke licht en het doel van onze ziel. Het vereist het loslaten van beperkende overtuigingen, het helen van trauma’s en het kiezen van liefde boven angst. Hoe meer we allemaal ontwaken en bewust het licht verankeren, hoe sneller de collectieve verschuiving zal plaatsvinden.

Vele oude culturen voorspelden deze tijd als een ontwaken in hogere staten van vrede, vreugde en heelheid op het aardvlak. De dimensionale verschuiving is een kwantumsprong in het menselijk bewustzijn en katalyseert diepgaande persoonlijke en globale transformatie!

Tekenen dat de dimensionale verschuiving plaatsvindt:

Terwijl onze planeet deze overgang ondergaat, merken en voelen velen de effecten van de dimensionale verschuiving. Enkele veel voorkomende tekenen zijn:

– Veranderingen in Energie en Trillingen: Veel gevoelige mensen melden dat ze andere energieën voelen en resoneren met hogere trillingsfrequenties. Je kunt merken dat je lichaam en je energieveld trillen of zoemen terwijl je je aanpast aan de hogere vibraties.

– Ontwaken van de mensheid: Meer mensen worden spiritueel “wakker” en worden zich bewust van waarheden buiten de fysieke wereld. Toegenomen intuïtie, synchroniciteit, bewustzijn en een verlangen om doelgericht te leven zijn allemaal tekenen dat de mensheid aan het ontwaken is.

– Verhoogde emoties en zuivering: Als begraven emoties naar boven komen om losgelaten te worden, kun je intense stemmingen, vermoeidheid, angst, verdriet, woede of euforie ervaren. Dit maakt deel uit van het zuiveringsproces.

– Verstoring van oude systemen: Je kunt oude patronen, gewoonten, relaties en geloofssystemen zien wegvallen omdat ze niet langer het ascensieproces dienen. Dit maakt ruimte voor verbeterde manieren van leven.

– Verlangen naar betekenis en doel: Een diep verlangen naar betekenis, doel en verbinding met het Goddelijke is een teken dat je ziel een hogere expressie zoekt. Het nastreven van je zielsdoel helpt groei.

– Verlangen om de planeet te helpen: Als je ontwaakt, voel je je gedwongen om dienstbaar te zijn. Je kunt vrijwilligerswerk doen, anderen voorlichten, milieuvriendelijke producten maken en manieren vinden, groot of klein, om de planeet te helpen.

– Verbeterde creativiteit en inspiratie: Je kunt overspoeld worden met creatieve ideeën als de toegenomen energie latent potentieel ontsluit. Het uiten van je creativiteit helpt bij de verschuiving.

– Nieuwe vaardigheden of interesses: Je ontdekt misschien intuïtieve gaven, paranormale gaven, helende talenten, een verruimd bewustzijn of een nieuw begrip van hoe het leven werkt.

De tekenen geven aan dat de mensheid stijgt in bewustzijn en zich voorbereidt om de Hemel op Aarde te creëren!

De tekenen van deze verschuiving zijn overal om ons heen. De oude op angst gebaseerde systemen en structuren kunnen niet gedijen in deze nieuwe hoge trillingsfrequenties. Terwijl de duisternis verdwijnt, wordt het licht steeds helderder in elk hart, bereid om te ontwaken.

Wees getuige van de onmiskenbare tekenen van verandering die ons omringen. Omarm het groeiende licht binnenin terwijl de schaduwen zich terugtrekken. Het is tijd om te ontwaken en je aan te sluiten bij de beweging voor een betere toekomst.

Onderneem nu actie!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven