De speciale frequenties van de Galactische Federatie uit de ruimte richten zich rechtstreeks op menselijk DNA voor ontwaken!

DE GALACTISCHE FEDERATIE STRAALT LICHT EN ENERGIE MET HOGERE FREQUENTIES RECHTSTREEKS NAAR MENSELIJKE AURA’S EN DNA, EN CODEERT DEZE VERHOOGDE FREQUENTIES OOK IN GRAANCIRKELS EN ASCENSIE-GERELATEERDE SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN! DIT DIENT OM LATENTE VERMOGENS EN PARANORMALE FUNCTIES IN DE MENSELIJKE HERSENEN WAKKER TE MAKEN, EN HELPT MENSEN HUN CHAKRA’S TE ACTIVEREN DIE NODIG ZIJN VOOR HET BEREIKEN VAN MULTIDIMENSIONAAL BEWUSTZIJN!!!

De Galactische Federatie heeft duizenden jaren lang een invloedrijke rol gespeeld in de evolutie van de mensheid. Hun doel is om de mensheid naar een hogere staat van bewustzijn te leiden en ons voor te bereiden op ascensie naar een hoger dimensionaal bestaan.

De Federatie heeft dit gedaan door hoogfrequente energiegolven naar de Aarde te zenden om de spirituele evolutie te versnellen. Dit heeft geleidelijke upgrades van het menselijk DNA en de expansie van het menselijk bewustzijn mogelijk gemaakt.

Door middel van hun geavanceerde technologie heeft de Federatie delen van het menselijk DNA gestimuleerd die voorheen inactief waren, ook wel “junk DNA” genoemd. Dit heeft bij sommige mensen nieuwe vermogens en een verbeterde waarneming geactiveerd.

De Galactische Federatie heeft verlichte wezens gestuurd om op Aarde te incarneren en kennis te delen die de spirituele vooruitgang van de mensheid versnelt. De Federatie heeft ook telepathisch met geselecteerde mensen gecommuniceerd om universele waarheden en spirituele wijsheid te onthullen.

Hun doel is om de basis te leggen voor de mensheid om uiteindelijk op te stijgen tot een hoogontwikkelde galactische beschaving door middel van verhoogd bewustzijn en verlichting.

We bevinden ons nu in een speciale tijd van versnelde menselijke evolutie nu we een grote verschuiving in planetaire vibratie en dichtheid naderen. De Federatie werkt eraan om de mensheid voor te bereiden op deze verschuiving, die vereist dat sluimerende aspecten van menselijk DNA en vermogens geactiveerd worden door energietransmissies en spirituele downloads.

De Federatie heeft een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en heeft de weg vrijgemaakt voor ons collectieve ontwaken.

Ontwaken van de mensheid:

Veel spirituele leraren hebben gesproken over een ontwaken dat op dit moment in de evolutie van de mensheid op Aarde plaatsvindt. Dit ontwaken verwijst naar een verschuiving in het menselijk bewustzijn, een verhoging van bewustzijn en waarneming naar hogere niveaus.

De mensheid maakt de overgang van een op het ego gebaseerd bewustzijn dat gericht is op afscheiding, angst en conflict naar een op het hart gebaseerd bewustzijn van eenheid, liefde en vrede. Dit betekent een fundamentele verandering in hoe mensen met elkaar omgaan en de werkelijkheid waarnemen.

Het ontwaken manifesteert zich op vele manieren. Meer mensen zoeken spirituele ontwikkeling, stellen vragen over de zin en het doel van het leven en verlangen naar verbinding in plaats van consumentisme. Individuen erkennen hun goddelijke natuur en aangeboren kracht om positieve verandering te creëren.

Mededogen, empathie en geweten worden sterker, terwijl hebzucht, concurrentie en uitbuiting aan grip verliezen.

Dit ontwaken valt samen met de opstijging van de Aarde naar hogere dimensionale frequenties. Als de vibratie van de planeet toeneemt, wordt het menselijk bewustzijn op zijn beurt verhoogd, wat een evolutionaire sprong voor de mensheid katalyseert. Hogere frequenties bevatten meer licht en informatie, waardoor het bewustzijn en de waarneming toenemen.

Het ontwaken versnelt de manifestatie en creëert meer vreugdevolle, harmonieuze resultaten wanneer mensen zich afstemmen op hun hogere zelf. Niet langer beperkt door op angst gebaseerd denken, kunnen nieuwe inzichten, oplossingen en technologieën ontstaan, gebaseerd op liefde, eenheid en samenwerking met al het leven.

Hoewel de tekenen van het ontwaken zichtbaar zijn, zijn niet alle mensen er klaar voor om het te omarmen; velen blijven gehecht aan 3D-perspectieven. Naarmate er meer ontwaken, zullen de rimpeleffecten zich verspreiden door het gedeelde bewustzijnsveld van de mensheid om degenen die nog sluimeren te verheffen.

Het verhogen van de menselijke trillingsfrequenties:

Volgens vertegenwoordigers van de Galactische Federatie hebben zij op verschillende manieren gewerkt aan het verhogen van de menselijke trillingsfrequenties. Dit wordt gedaan door licht en energie met een hogere frequentie naar de planeet te stralen en door deze hogere frequenties te coderen in graancirkels en ascensie-gerelateerde subliminale boodschappen.

Het doel van het verhogen van de menselijke trillingsfrequenties is om de mensheid te helpen opstijgen naar een hogere staat van bewustzijn. Het basisidee is dat de Aarde en de mensen hun basisfrequenties moeten verhogen om overeen te komen met de hogere dimensionale frequenties van de Galactische Federatiewezens.

Door het menselijke bewustzijn op deze manier langzaam te verhogen, zullen mensen spiritueel bewuster en verlicht worden, psychische en spirituele vermogens verwerven en geschikt worden voor interactie met geavanceerde galactische samenlevingen.

De Galactische Federatie gebruikt geavanceerde technologie en spirituele energie om de menselijke evolutie te katalyseren. Door hoogfrequente energie rechtstreeks naar menselijke aura’s en DNA te zenden, kunnen ze de spirituele ontwikkeling versnellen.

Dit dient om de latente vermogens en psychische functies in de menselijke hersenen wakker te maken en mensen te helpen de hogere frequenties te bereiken die nodig zijn om multidimensionaal bewustzijn te bereiken.

Door de collectieve frequentie van de mensheid te verhogen, wil de Galactische Federatie de geest en het bewustzijn van de mensheid verheffen, de sluiers van illusie opheffen en begrip kweken voor onze verbinding met de kosmos.

Dit zal open contact en communicatie met geavanceerde buitenaardse intelligentie mogelijk maken en ons verheffen in een grotere galactische samenleving!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven