De opkomst van Hoger Bewustzijn: Een nieuwe dageraad voor de mensheid! – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De opkomst van Hoger Bewustzijn: Een nieuwe dageraad voor de mensheid!

DEZE VERSCHUIVING IS AL GAANDE. WE ZIEN HET IN HET AFBROKKELEN VAN VEROUDERDE MACHTSSTRUCTUREN, HET IN TWIJFEL TREKKEN VAN GEVESTIGDE ‘WAARHEDEN’ EN HET SAMENKOMEN VAN SOCIALE BEWEGINGEN. DE GROTE VERSCHUIVING KAN OOK IN ONSZELF GEVOELD WORDEN OP MOMENTEN DAT ONZE WAARNEMING ZICH VERRUIMT EN WE EEN GLIMP OPVANGEN VAN DE WERELD ALS EEN ONDERLING VERBONDEN WEB, MET EEN GODDELIJKE INTELLIGENTIE ERONDER.

Overal ter wereld voelen mensen dat er op dit moment grote veranderingen plaatsvinden!

Terwijl grote gebeurtenissen en bewegingen de status quo lijken te verstoren, is er ook een groeiend gevoel dat de mensheid echt aan het transformeren is, als een rups die in een vlinder verandert. Het is alsof de Aarde zelf een metamorfose ondergaat!

Velen beschrijven deze tijd als een keerpunt in de menselijke geschiedenis. Oude patronen en paradigma’s dienen ons niet langer. We worden opgeroepen om te verschuiven naar meer eenheid, vrede en verbinding met elkaar en de planeet.

Hoe zal dit nieuwe hoofdstuk in het verhaal van de mensheid er precies uitzien? Maar achter de chaos voelen velen de opkomst van een nieuw begrip – dat we een diepe onderlinge verbondenheid delen met al het leven op aarde.

Te midden van het onbekende doen we er goed aan om open en nieuwsgierig te blijven. Deze tijd van wereldwijde verandering zal iets moois voortbrengen dat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Als we deze overgang omarmen met compassie voor onszelf en anderen, kunnen we terugkijken op deze ontwrichtende tijden als de pijnen van de geboorte van een nieuwe wereld.

De Grote Verschuiving:

Al duizenden jaren voorspellen oude culturen en inheemse tradities een monumentale verschuiving in het menselijk bewustzijn. Deze ‘Grote Verschuiving’, zoals het vaak wordt genoemd, vertegenwoordigt een overgang van het op angst gebaseerde bewustzijn dat de mensheid heeft gedomineerd naar een nieuw tijdperk van eenheid, vrede en verhoogde waarneming.

Volgens veel spirituele leraren houdt de Grote Verschuiving een dimensionale splitsing in tussen dichtheden van bewustzijn. Degenen die op lagere frequenties vibreren kunnen de realiteit blijven ervaren door een lens van angst, vijandigheid en ontkoppeling. Maar zij die ontwaken op de hogere frequenties zullen verschuiven naar een opgestegen 5D staat, gekenmerkt door de waarden van het hart – liefde, vrede en eenheid met al het leven.

Deze verschuiving is al gaande. We zien het in het afbrokkelen van verouderde machtsstructuren, het in twijfel trekken van gevestigde ‘waarheden’ en het samenkomen van sociale bewegingen. De Grote Verschuiving kan ook in onszelf gevoeld worden op momenten dat onze waarneming zich verruimt en we een glimp opvangen van de wereld als een onderling verbonden web, onderlegd met goddelijke intelligentie.

Hoewel de Grote Verschuiving overweldigend kan lijken, hoeven we er niet bang voor te zijn. De profetieën zeggen dat we ervoor gekozen hebben om in deze speciale tijd te incarneren om de evolutie van de planeet te helpen. Door ons eigen bewustzijn te verhogen en licht te verankeren, begeleiden we collectief de overgang van de mensheid naar een nieuwe staat van zijn!

Buitenaardse Hulp:

Terwijl de Aarde deze grote transformatie ondergaat, zijn we niet alleen. Geavanceerde beschavingen van de Galactische Federatie zijn gekomen om in dit proces te assisteren. Hoewel ze op dit moment grotendeels verborgen blijven voor het zicht van de meeste individuen, leidt hun subtiele invloed ons naar ascentie.

De Pleiaden, wijze lichtwezens uit de sterrenhoop van de Pleiaden, sturen ons wijsheid en lichtcodes om ons bewustzijn te doen ontwaken. Met hun medelevende harten leiden ze ons naar hogere staten van zijn.

Arcturiaanse Helers van Arcturus werken aan het helen van de planeet en haar bewoners. Met behulp van geavanceerde energetische technieken ruimen ze blokkades op en repareren ze beschadigde systemen in onze wereld. Hun kalmerende energie brengt vrede.

De Pleadianen en Arcturianen worden vergezeld door vele andere positieve ET-rassen – Sirianen, Andromedanen, Venusianen en meer. Elk van hen leent hun unieke gaven om de mensheid en Gaia tijdens deze overgang op te beuren. Hoewel de meeste mensen hun schepen in de lucht misschien niet zien, kan ieder van ons hun liefdevolle aanwezigheid in ons hart voelen.

We lopen niet alleen. Onzichtbare handen leiden ons voorwaarts. Binnenkort, wanneer we onze vibratie verhogen, zullen we onze kosmische familie van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, klaar om ons bij de galactische gemeenschap te voegen!

De overwinning van het Licht:

Er heeft een lange strijd plaatsgevonden in de ongeziene rijken tussen krachten van licht en krachten van duisternis. De Aarde is gedomineerd geweest door dienstbare zelfenergieën en een elitekabaal die naar controle en overheersing streefde. Er heeft echter een energetische verschuiving plaatsgevonden, waardoor het licht de overwinning heeft behaald op deze duistere krachten.

Veel gevoelige zielen hebben de tol gevoeld van de spirituele oorlog die plaatsvindt. Maar nu is het tij gekeerd ten gunste van het licht, waardoor waarheid, harmonie en hoger bewustzijn kunnen zegevieren. Dit is te zien aan de ontmaskering van corruptie, de afbraak van oude paradigma’s en het snelle ontwaken van de mensheid tot haar goddelijke natuur en creatieve potentieel. Een golf van licht en liefde verspreidt zich en geeft mensen de kracht om angst te overwinnen en te kiezen voor eenheid.

De overwinning van het licht betekent dat de Aarde ascendeert naar een nieuwe 5D tijdlijn van vrede, compassie en samenwerking. Al degenen die voor het licht hebben gewerkt, hebben geholpen bij deze grote triomf die op goddelijke tijdstippen plaatsvindt. De oude matrix van controle brokkelt af en een nieuwe wereld wordt geboren!

Er zullen nog uitdagingen komen, maar de kracht van licht en liefde is op Aarde aan het opkomen en transformeert al het leven hier!

We houden zielsveel van je,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven