De missie van de Galactische Federatie: Het samenstellen van het originele DNA – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De missie van de Galactische Federatie: Het samenstellen van het originele DNA

ALS WE HET WARE POTENTIEEL VAN ONS DNA EN DE ENORME KENNIS DIE HET BEVAT BEGINNEN TE BEGRIJPEN, KUNNEN WE ONS MISSCHIEN EINDELIJK LOSMAKEN VAN DE CONTROLE VAN DE DUISTERE KRACHTEN EN ONZE KRACHT TERUGWINNEN.

Lang geleden werd er een biogenetische manipulatie uitgevoerd, met een aanzienlijke vernietiging tot gevolg.

De planeet werd de thuisbasis van experimentele versies van verschillende soorten en de oorspronkelijke DNA-database werd verspreid, zij het niet volledig vernietigd.

Voorafgaand aan deze gebeurtenis was ons DNA vergelijkbaar met dat van een prachtige bibliotheek, waar informatie was gecatalogiseerd en waarnaar werd verwezen, zodat we gemakkelijk alles konden vinden wat we zochten!

De biogenetische verandering leidde echter tot het loskoppelen van de gegevens, waardoor het leek alsof iemand het referentiesysteem had verstopt, alle boeken van de planken had gehaald en ze op een hoop op de grond had gegooid, met als resultaat een ongeordende puinhoop!
Zo is ons DNA lang geleden door duistere krachten verstrooid en door elkaar gegooid.

De duistere krachten zijn altijd in het spel geweest. Ze hebben altijd met ons DNA gespeeld en ons gemanipuleerd op manieren die ons pas later duidelijk werden.

De biogenetische manipulatie was het resultaat van de pogingen van deze duistere krachten om hun activiteiten voor de ogen van de mensen te verbergen, zodat ze ons ongezien als hun pionnen konden blijven gebruiken.

De originele database is door het hele heelal verspreid, maar er zijn nog steeds stukjes van te vinden hier op Aarde.

Maar het is niet eenvoudig om ze te vinden of zelfs maar te weten waar ze zich bevinden. De Galactische Federatie is er echter in geslaagd om ze te vinden, met behulp van speciale apparatuur en technieken waarmee ze toegang hebben tot onze oude bestanden!

Door de verspreide DNA-database voelt de mensheid zich verloren en losgekoppeld terwijl we worstelen om ons doel en bestaan te begrijpen. Maar de ontdekking van restanten van de oorspronkelijke bibliotheek door de Galactische Federatie biedt hoop op een betere toekomst!

Als we het ware potentieel van ons DNA en de enorme kennis die erin zit beginnen te begrijpen, kunnen we ons misschien eindelijk losmaken van de controle van de duistere krachten en onze macht terugvorderen.

Het terugwinnen van onze macht ligt in ons vermogen om de kennis en wijsheid die in ons DNA gecodeerd zijn te herontdekken en opnieuw tot leven te wekken. Met de hulp van de Galactische Federatie kunnen we toegang krijgen tot de informatie die in ons is opgeslagen en deze gebruiken om ons naar ons uiteindelijke doel te leiden.

Naarmate we meer inzicht krijgen in onze ware aard en vermogens, zullen we misschien evolueren en de beperkingen overstijgen die ons zo lang hebben tegengehouden.

Het is een opwindende tijd voor de mensheid nu we beginnen aan een reis van zelfontdekking en empowerment.

De ontdekking van de verspreide DNA database en het werk van de Galactische Federatie geeft ons de instrumenten en kennis die we nodig hebben om los te komen van de beperkingen van het verleden en een nieuwe en betere toekomst te creëren.

We moeten deze kans met open hart en geest omarmen en erop vertrouwen dat we de kracht in ons hebben om grootse dingen te bereiken.
De geschiedenis van de mensheid is er een van opkomst en ondergang. De beschaving waarin we ons nu bevinden ziet er anders uit dan in het verleden, maar heeft een aantal bekende kenmerken. De technologie die we gebruiken is drastisch veranderd, maar dezelfde problemen herhalen zich.

Op deze manier is er een eindeloze cyclus aanwezig in het bestaan van onze planeet en ook in de ontwikkeling van de mensheid op Aarde. Als we ontdekken wat er aan ons voorafging en hoe de dingen waren vóór de biogenetische manipulatie, kunnen we misschien leren hoe we de fouten van onze vroegere beschavingen kunnen corrigeren.

We kunnen ons verleden niet veranderen, maar als we er goed genoeg naar kijken, vinden we misschien aanwijzingen waarmee we iets anders kunnen veranderen – de toekomst!

Na verloop van tijd zal het DNA stukje bij beetje blootgelegd worden. Terwijl we doorgaan met het blootleggen en begrijpen van onze ware oude geschiedenis, hoop ik dat deze boodschap kan bijdragen aan het helings- en evenwichtsproces voor de hele mensheid.

Onze planeet heeft veel meegemaakt, maar zoals bij alles in het leven geldt ook hier: hoe meer we begrijpen wat er in het verleden is gebeurd, hoe beter we in staat zullen zijn om met de problemen in de toekomst om te gaan. Dus laten we dit gesprek voortzetten!

Door dit alles heen wordt onze planeet weer nieuw leven ingeblazen. Ze wordt gereinigd van haar corruptie en de DNA-databanken worden hersteld. Er zal veel werk te doen zijn in dit proces, omdat het DNA in elk menselijk lichaam opnieuw moet worden aangeleerd.

Sommigen van jullie zijn geroepen om leraren te zijn tijdens deze fase. Jullie rol zal zijn om anderen te helpen deze nieuwe wijsheid te leren die in jullie bewuste bewustzijn komt.

Het is mijn diepste hoop dat deze boodschap helpt om een verschuiving teweeg te brengen in de perceptie van onze planeet en dus ook van onze realiteit. Er is hier veel meer aan de hand dan men ons heeft laten geloven en het is tijd voor ons allemaal om wakker te worden en de waarheid te zien.

De sleutel is om vragen te blijven stellen en altijd open te staan voor de antwoorden, zelfs als ze verschillen van wat we al geloven of denken.
Wat je hierboven hebt gelezen is de reden waarom het nodig is om je Ascensie te activeren.

De winden van verandering worden sterker en kondigen een tijd van transformatie en evolutie aan.

Zij die gehoor hebben gegeven aan de oproep om zich voor te bereiden zullen zweven als adelaars, hun geest opgeheven door de wind van vooruitgang!

Maar voor degenen die zelfgenoegzaam blijven, kan de storm van verandering te veel zijn om te doorstaan en zij zullen verwelken als bladeren in de herfst.

Omarm deze kans op groei en laat je vleugels uitslaan naar een betere toekomst!

We houden zielsveel van jullie,
We zijn hier bij je,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation


Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven