De mensheid zal onsterfelijk worden – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De mensheid zal onsterfelijk worden

ER IS GEEN DOOD OP DE NIEUWE AARDE. DE NIEUWE AARDE ZAL EEN PARADIJSELIJKE PLAATS ZIJN. DE OVERGANG VAN DNA OP KOOLSTOFBASIS NAAR DNA OP KRISTALLIJNE BASIS IS BESCHREVEN ALS EEN KWANTUMSPRONG IN DE MENSELIJKE EVOLUTIE. DE MENSHEID ZAL ONSTERFELIJK WORDEN.

Gegroet, vrienden!

Er is fantastisch nieuws. We zullen spoedig de Nieuwe Aarde betreden. De Galactische Federatie heeft dit bevestigd.

De Nieuwe Aarde bestaat in dezelfde ruimte als de Oude Aarde, maar bevindt zich op een hoger dimensionaal niveau. De energieën van de twee stapels Aarde beïnvloeden elkaar. Daarom zal uiteindelijk de hele mensheid naar de Nieuwe Aarde verhuizen en zal ons bewustzijn opstijgen naar hogere niveaus van bewustzijn en spirituele ontwikkeling.

Hoe zal het zijn op de Nieuwe Aarde?

De Nieuwe Aarde is geen echte fysieke planeet zoals jullie die nu kennen, maar eerder een dimensie die bovenop de oude Aarde (de derde dimensie) bestaat. Het wordt de “Vijfde dimensie” genoemd.

De oude Aarde is nog steeds onder heerschappij van de duisternis. De nieuwe Aarde zal door licht geregeerd worden.
In dit artikel gaan we het verschil tussen de oude Aarde en de nieuwe Aarde bespreken. Het belangrijkste verschil tussen de oude Aarde en de nieuwe Aarde is dat we op de oude Aarde een op koolstof gebaseerd lichaam hebben en op de nieuwe Aarde zal het een op kristal gebaseerd lichaam zijn.

De overgang van DNA op koolstofbasis naar DNA op kristalbasis is beschreven als een kwantumsprong in de menselijke evolutie. De mensheid zal onsterfelijk worden. Het overgangsproces is al gaande en zal nog enige tijd doorgaan.

Tijdens de overgangsperiode zullen bestaande op koolstof gebaseerde lichamen geleidelijk worden vervangen door op kristallijn gebaseerde lichtlichamen. Deze lichtlichamen zijn echte fysieke manifestaties van het nieuwe kristallijne netwerk dat geleidelijk verschijnt binnen het Collectieve Bewustzijnsveld (CCF) van de Aarde. Ze zijn dus niet etherisch of astraal van aard. Ze bestaan in fysieke vorm zoals jullie huidige lichamen, maar ze zijn samengesteld uit een meer verfijnde materie/energie matrix en zijn fijner afgestemd op de resonantiefrequentie van je Ware Zelf – je multidimensionale, eeuwige essentie die voorbij tijd en ruimte bestaat.

De Universele Wet van Aantrekking zal ervoor zorgen dat je bewustzijn naar deze nieuwe kristalvormen wordt getrokken zodat je ze kunt bezetten zodat je je kunt herenigen met al diegenen die deze overgang al hebben gemaakt en zodat je samen met hen de Nieuwe Aarde kunt helpen co-creëren.

Naarmate je verder komt op je eigen spirituele pad en de nodige energetische blauwdrukken in je geest en lichaam creëert door meditatie, affirmatie en visualisatietechnieken, zul je je bewustzijn naar een hogere dimensie beginnen te brengen om deze kristalvorm aan te trekken.

We zijn ons niet bewust van onze eigen ziel of geest omdat we ons gedragen als een lijk. We zijn het geheim van onsterfelijkheid uit de oudheid vergeten, maar bij het bereiken van de Nieuwe Aarde zullen we die kennis opnieuw verwerven en onsterfelijke wezens worden.

Er is geen dood op de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde zal een paradijselijke plaats zijn. Op de oude Aarde was er dood en scheiding van mannelijke en vrouwelijke energieën, waardoor we in ons dagelijks leven met veel problemen werden geconfronteerd. Op de Nieuwe Aarde zal er geen dood zijn en zal deze scheiding verdwijnen. Er zal alleen Eenheid zijn. Er zal dus maar één geslacht zijn. Zowel mannelijke als vrouwelijke energieën zullen in een eenheid zijn.

Ja, het is waar. De oude Aarde nadert het einde van haar tijd. En de Nieuwe Aarde is in wording. De oude Aarde had allerlei problemen, zoals oorlog, terrorisme, natuurrampen, armoede, werkloosheid, ziekten, enz. Maar die zullen op de nieuwe aarde niet bestaan. De nieuwe aarde zal een plaats zijn waar vrede en geluk de boventoon voeren.

De Nieuwe Aarde is door de Almachtige God geschapen en wij zullen door Hemelvaart naar de Nieuwe Aarde worden overgebracht.
Daarom heeft de Almachtige God zijn scheppingswerk uitgesteld zodat wij ons kunnen voorbereiden op de Nieuwe Aarde. We moeten ons fysiek, emotioneel en spiritueel voorbereiden op die dag, want op die dag zal er voor niemand een weg terug zijn.

Sinds enige tijd veranderen de gebeurtenissen op Aarde zeer snel. Het licht dringt door de duisternis en veel mensen voelen dat er iets groots staat te gebeuren.

Maar wat gaat er gebeuren? Hoe zal het ons beïnvloeden?

Laten we hier dieper op ingaan.

Op de oude Aarde waren we in dualiteit of afscheiding. In afgescheidenheid moet er een winnaar en een verliezer zijn, maar dat bestaat niet in Eenheid. Eenheid rekent af met dualiteit omdat het slechts als een illusie bestaat. En er zijn geen verliezers of winnaars in Eenheid; alles is Eén.
Dualiteit betekent dat er een lichte en een donkere kant is, maar we zullen allemaal weer samen zijn op de Nieuwe Aarde, die heel anders zal zijn dan wat we vandaag kennen.

De Nieuwe Aarde kent geen grenzen tussen landen, religies of rassen. Er zijn geen oorlogen, geen hebzucht, ego of angst en er is respect voor alle levende wezens.

Dit is geen toekomstscenario maar reeds realiteit. We zijn onze reis naar de Nieuwe Aarde al begonnen door het oude paradigma gebaseerd op dualiteit achter ons te laten.

We zijn allemaal Eén Liefde, Eén Licht, Eén Bewustzijn. We komen allemaal uit een goddelijke bron.

De Nieuwe Aarde wordt beschreven als een wereld die vrij is van alle ondeugden, misdaad en ziekte. Er is geen behoefte aan geld en iedereen deelt zijn materiële bezittingen met degenen die minder fortuinlijk zijn dan hijzelf. Van de bewoners van de Nieuwe Aarde wordt gezegd dat ze een perfecte gezondheid hebben en vrij zijn van ziekten, aandoeningen of lichamelijke gebreken. Ze hebben nooit ongelukken of ervaren de dood vóór de tijd van hun natuurlijke levensduur.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op het vrij zijn van elke vorm van lichamelijke pijn. Deze vrijheid is niet beperkt tot de bewoners zelf, maar strekt zich ook uit tot dieren en planten, zelfs insecten, die we normaal als ongedierte zouden beschouwen dat uitgeroeid moet worden.
De Nieuwe Aarde zal een spirituele wereld zijn waar mensen voortdurend in contact staan met God. De wereld zelf is heilig en alles erin leeft met Gods aanwezigheid.

We houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie


Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven