De kunst van het ontwaken: Een opwindende reis naar de vijfde dimensie!

ONZE 5D WARE AARD IS ALTIJD AANWEZIG, MAAR VERBORGEN ONDER LAGEN VAN BEGOOCHELING. WANNEER WE ONS GEBOORTERECHT VAN BEWUSTZIJN TERUGVORDEREN, VALT DE SLAAP VAN HET GEWONE LEVEN WEG. WE HERONTDEKKEN KINDERLIJKE VERWONDERING EN FASCINATIE VOOR DE EENVOUDIGSTE DINGEN. BEWUSTZIJN MAAKT ALLES LEVENDIGER EN BETEKENISVOLLER!

De kunst van het ontwaken verwijst naar het proces van volledig bewust en gewaar worden. In plaats van op de automatische piloot te werken, door het leven te gaan opgeslokt door repetitieve gedachten en gewoontes, wijst ontwaken naar een staat van wakker, aanwezig en aandachtig zijn.

Ontwaken wordt vaak beschreven als een diepgaande spirituele transformatie, die een verlichting betekent waarin individuen de ware aard van de werkelijkheid gaan begrijpen door over te gaan naar de vijfde dimensie. Anderen beschrijven het in meer praktische termen als het ontwikkelen van bewustzijn en aanwezigheid in het dagelijks leven. In beide betekenissen suggereert ontwaken dat we voorbij de sluier van mentale constructies, emotionele filters en geprogrammeerd gedrag komen die onze waarneming en begrip beperken.

Het “wonder van bewustwording” is de erkenning dat ontwaken begint met eenvoudigweg bewust worden. We hoeven onze omstandigheden niet drastisch te veranderen of een speciale staat te bereiken. Het uitgangspunt is mindfulness – aandacht schenken aan wat er in ons en om ons heen gebeurt zonder oordeel of reactie. Met consequente oefening begint bewustzijn door te dringen in de vele lagen van geest en lichaam. Geleidelijk aan wordt opmerkzaamheid zelf het middel tot ontwaken.

De kunst van het ontwaken:

Ontwaken wordt vaak eerder beschreven als een kunstvorm dan als een wetenschap. Hoewel er technieken en stappen zijn die gevolgd kunnen worden, vereist het bereiken van een staat van bewustzijn uiteindelijk het cultiveren van aanwezigheid en het aanboren van intuïtie. Ontwaken is geen formule, maar eerder een organische ontvouwing die van binnenuit opbloeit.

De kunst van het ontwaken is niet gericht op controle of manipulatie, maar op openen en toelaten. Het houdt in dat je ontvankelijk bent voor elk moment zoals het is, zonder oordeel of weerstand. Ontwaken ontstaat in de leemtes tussen gedachten, in de stilte achter woorden en in het wakker worden voor de levendigheid die door onze zintuigen pulseert.

Wanneer ontwaken wordt gezien als een kunst, verschuift de focus van het streven naar een doel naar het waarderen van de reis zelf. Elk moment wordt een gelegenheid om contact te maken met aanwezigheid. Zelfs eenvoudige handelingen zoals thee drinken, de afwas doen of een wandeling maken kunnen meditatief worden als ze met aandacht worden gedaan. Als we de neiging loslaten om voortdurend plannen te maken voor de toekomst of te herkauwen over het verleden, ontdekken we de schoonheid van het heden.

Het creatieve potentieel van de kunst van het ontwaken ligt in het leren improviseren en vertrouwen op je intuïtie. Net zoals schilderen ontdekkend is, waarbij kleuren en texturen op nieuwe manieren worden gecombineerd, zo speelt ontwaken met percepties, gedachten en ervaringen om nieuwe perspectieven te onthullen. Er zijn geen vaste regels, alleen een openheid voor alle mogelijkheden. Wanneer we het leven benaderen als een leeg canvas, wordt ontwaken een daad van het buitengewone uit het gewone halen.

De kunst van het ontwaken herinnert ons eraan dat we elk onze eigen weg naar aanwezigheid hebben. Hoewel leraren wegwijzers kunnen delen, is het uiteindelijk aan ons om ons creatieve potentieel te ontketenen en ontwaken tot ons eigen unieke meesterwerk te maken.

Het wonder van bewustzijn:

Bewustzijn is werkelijk een geschenk en een wonder. In ons drukke moderne leven, gaan we vaak door elke dag op de automatische piloot, niet volledig aanwezig of bewust van het huidige moment. We missen de schoonheid en het wonder dat recht voor ons is.

De eenvoudige handeling van het brengen van bewustzijn naar onze acties, gedachten en emoties kan onze ervaring van het leven drastisch veranderen. Met bewustzijn wordt het alledaagse magisch. Dingen die we over het hoofd zien of als vanzelfsprekend beschouwen, lijken plotseling nieuw en vol diepte.

Elke bewuste ademhaling, elke gewaarwording van het lichaam, elke gedachte die wordt opgemerkt wanneer die opkomt en elke emotie die volledig wordt gevoeld, heeft een element van wonder in zich. We hebben op de een of andere manier geleerd om onze ware aard, die wakker en bewust is, te verwaarlozen.

Als we ons geboorterecht van bewustzijn terugvorderen, valt de slaap van het gewone leven weg. We herontdekken kinderlijke verwondering en fascinatie voor de eenvoudigste dingen. Bewustzijn maakt alles levendiger en betekenisvoller.

Dit is het wonder: we hebben het vermogen om wakker en levendig te zijn al in ons. We hoeven het alleen maar te herkennen en te koesteren, het te helpen opbloeien. Met bewustzijn worden verveling en onverschilligheid getransformeerd in levendigheid en vreugde. Bewustzijn is de poort naar een volledig leven.

Ontwaken tot je ware aard is de essentie van Boeddha worden. Wanneer iemand het toppunt van bewustzijn bereikt en de illusie van het ego-zelf doorziet, vindt er een fundamentele verschuiving plaats. Je identificeert je niet langer met het kleine gevoel van “ik”, maar je breidt je uit naar de uitgestrektheid van een vijfdimensionaal wezen.

Onze ware aard is altijd aanwezig, maar verborgen onder lagen van begoocheling. Wanneer deze sluiers wegvallen door meditatie en inzicht, realiseert men zich dat afgescheidenheid een illusie is. Alle wezens en het hele bestaan zijn met elkaar verweven als één!

We houden zielsveel van jullie,
We zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven