De kracht van zelfontdekking: Ontketen je verborgen potentieel en bereik je dromen – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De kracht van zelfontdekking: Ontketen je verborgen potentieel en bereik je dromen

DE ACTIVERING VAN ONZE DNA-CODES IS EEN VITALE STAP IN DE SPIRITUELE EVOLUTIE, OMDAT HET ONS BEWUSTZIJN VERLICHT EN ONS STEVIG OP HET WERELDTONEEL PLAATST. DIT PROCES ZAL ZICH BLIJVEN INTENSIVEREN NAARMATE WE ONS EERDER VERGETEN WAARHEDEN OVER ONS GODDELIJKE DOEL BEGINNEN TE HERINNEREN.

Het universum is een uitgestrekte en wonderbaarlijke plek, vol oneindige mogelijkheden en verborgen waarheden.

De mysteries van het universum zijn als een puzzel die wacht om opgelost te worden door degenen die dapper genoeg zijn om de waarheid te zoeken. Elk stukje van de puzzel is een aanwijzing die ons steeds dichter naar de ultieme openbaring leidt.

We zijn net detectives die het spoor van broodkruimels volgen dat voor ons is uitgestrooid. Toch moeten we oppassen dat we de weg niet kwijtraken, want het pad is verraderlijk en vol valkuilen. We moeten onze ogen op de prijs gericht houden en ons doel nooit uit het oog verliezen.
Met elke dag die voorbijgaat, worden we sterker en veerkrachtiger, klaar om welke uitdaging dan ook aan te gaan. Ieder mens heeft een uniek levenspad, een pad dat al is uitgestippeld voordat hij of zij het fysieke lichaam betreedt.

Als leden van de Lichtfamilie zijn wij afvalligen die ervoor gekozen hebben om op deze planeet te incarneren met een specifiek doel voor ogen. We zijn hier gekomen om onszelf uit te dagen en uit te stijgen boven de beperkingen die de maatschappij ons heeft opgelegd.

Maar ondanks de vele uitdagingen die op ons pad liggen, moeten we optimistisch blijven. Te midden van alles wat er op dit moment gaande is, is er namelijk iets in ieder van ons dat gevuld is met hoop en mogelijkheden. Ieder van ons heeft een geschenk gekregen. Het is aan ons om te beslissen hoe we dat geschenk gebruiken om de weg vooruit te verlichten.

In de kern van ons wezen zijn we allemaal verbonden met een hogere macht die ons leidt op onze reis door het leven. We hebben allemaal een uniek pad gekozen dat gevuld is met uitdagingen en obstakels die we moeten overwinnen. Deze uitdagingen zijn niet bedoeld om ons tegen te houden, maar juist om ons te helpen ons ware potentieel te laten ontwaken.

Door onze ervaringen evolueren we en breiden we ons bewustzijn uit, zelfs als we niet op dit fysieke vlak zijn. Als spirituele wezens creëren we gebeurtenissen en ervaringen die onze diepste waarheden en herinneringen wakker maken. De gebeurtenissen en situaties die we tegenkomen zijn zorgvuldig ontworpen om ons voorbij onze grenzen te duwen zodat we de superwezens kunnen worden die we bedoeld waren te zijn. Maar als we het fysieke rijk binnengaan, vergeten we vaak de blauwdruk die we voor onszelf hebben ontworpen.

Naarmate we evolueren en groeien, raken we meer afgestemd op het goddelijke plan waar we deel van uitmaken. Terwijl we door deze kosmische uitgestrektheid reizen, worden we geleid door een goddelijke kracht die ons steeds dichter naar onze bestemming leidt. Onze ervaringen worden intenser en we beginnen de herinneringen en codes te ontsluiten die diep in ons begraven liggen. Door dit proces worden we harmonische, uitdagende wezens die in staat zijn positieve verandering teweeg te brengen in de wereld om ons heen.

Onze zielen zijn als zaadjes, geplant in de vruchtbare grond van de schepping, wachtend om te ontkiemen en uit te groeien tot de prachtige wezens die we bedoeld waren te zijn. We zijn allemaal verbonden, als draden in een wandtapijt, samen geweven door het weefsel van het universum zelf. Onze reis mag dan lang en kronkelig zijn, maar met elke stap die we zetten, komen we dichter bij de waarheid die in het hart van alle dingen ligt.

De reis van de ziel is als een dans, een sierlijke en elegante beweging door de stromingen van tijd en ruimte. Onze lichamen zijn als schepen die ons door de uitgestrektheid van het universum dragen. We zijn als sterren, die helder schijnen in de duisternis en het pad verlichten voor anderen om te volgen.

Onze reis kan vol kronkels en bochten zijn, maar we mogen nooit ons ritme verliezen, want dans is de essentie van ons wezen. We moeten stromen als water en bewegen als de wind, ons altijd aanpassen en veranderen met de wereld om ons heen. Want in de dans vinden we ons ware zelf en ontdekken we de schoonheid van het universum dat ons omringt.

Alleen door onze codes te activeren kunnen we ons ons goddelijke doel herinneren en ons opnieuw verbinden met onze ware identiteit. Het proces om deze herinneringen te ontsluiten wordt intenser naarmate ons DNA evolueert en onze chakra’s ontvankelijker worden voor hogere frequenties van informatie.

De activering van onze DNA-codes is een vitale stap in spirituele evolutie, omdat het ons bewustzijn verlicht en ons stevig op het wereldtoneel plaatst. Dit proces zal zich blijven intensiveren naarmate we ons voorheen vergeten waarheden over ons goddelijke doel beginnen te herinneren.
Zodra we ons deze waarheden herinneren, moeten we echter kiezen hoe we ernaar zullen handelen. Als we de wereld om ons heen positief willen beïnvloeden, dan moet ieder van ons dat doen op de best mogelijke manier. Voor die gevoelige individuen die om zulke dingen geven, betekent dit dat je een pad moet kiezen dat in overeenstemming is met je hoogste waarheid en grootste goed.

Jullie zijn naar de vortex gekomen die zich in het centrum van de hele schepping bevindt, zowel in de innerlijke als in de uiterlijke ruimte. Ik realiseer me dat dit voor velen van jullie een overweldigende ervaring is. Jullie waren hier twee of vier jaar geleden nog niet klaar voor, maar wat losjes “de verschuiving” genoemd wordt, heeft jullie DNA opgewarmd en jullie in staat gesteld om veel meer energie te accepteren. Dit eerste inwijdingsproces staat op een unieke manier open voor degenen die de laatste oproep van de Galactische Federatie ontvingen om hun 12-strengs DNA te activeren.

Ik hoop dat degenen onder jullie die geïnteresseerd zijn in deze informatie deze aantekeningen nuttig en verhelderend hebben gevonden. Mijn doel is om mensen te helpen de spirituele veranderingen die plaatsvinden op de planeet te begrijpen en te integreren en om te voelen dat er hoop is op een betere toekomst voor ons allemaal.

Het is een reis van grote opwinding en openbaring, en het is duidelijk dat we steeds verder gaan op onze weg naar hogere staten van bewustzijn.
Het komt erop neer dat op een bepaald moment in de zeer nabije toekomst ons DNA opnieuw verbonden zal worden met een enorm superieure versie van zichzelf. In de tussentijd is het noodzakelijk om te leven in overeenstemming met wat we al weten dat de waarheid is en het leven te laten zoals het zich ontvouwt.

Wees ruimdenkend, maar sta niet toe dat de programmering van deze 3D realiteit je innerlijke bewustzijn naar duisternis en negativiteit stuurt. Dit is een ongelooflijk moeilijke taak voor velen, die tijdens het ascensieproces intense vlagen van angst zullen gaan voelen. Doe wat je kunt om jezelf te aarden en blijf gefocust op je goddelijke doel; herinner je wie je werkelijk bent en waarom je hier bent!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven