De kosmische afstemming: de prachtige evolutie van de aarde in kosmische harmonie!

ONS ‘JUNK-DNA’, DAT LATENTE VAARDIGHEDEN EN ACTIVATIES BEVAT, KOMT NU ONLINE. WE HEBBEN IN WEZEN IN WEZEN NIEUWE “SOFTWARE” GEÏNSTALLEERD DIE ONS IN HOGERE DIMENSIES IN STAAT ZAL FUNCTIONEREN EN TOEGANG KRIJGEN TOT NIEUWE METAFYSISCHE MOGELIJKHEDEN. DEZE DNA-VERANDERINGEN ZORGEN VOOR EEN SNELLE EVOLUTIE IN HET MENSELIJK BEWUSTZIJN EN DE FYSIOLOGIE!


De grote transformatie van de Aarde ontvouwt zich volgens goddelijke timing.

Er vinden kosmische cycli en energetische afstemmingen plaats die buiten onze gewone waarneming plaatsvinden en die dit het perfecte moment maken voor deze evolutionaire sprong. Hoewel de verschuiving vanuit menselijk perspectief plotseling of verrassend kan aanvoelen, is de timing op galactische schaal zorgvuldig georkestreerd. Hogerdimensionale wezens plannen al eeuwenlang de ascentie van de Aarde. Ze kunnen ons nu helpen omdat de frequenties een optimaal punt hebben bereikt voor het verankeren van meer licht.

Het is alsof ze hebben gewacht tot de aarde sterk genoeg zou worden om de veranderingen aan te kunnen. De timing van hemelse gebeurtenissen, astrologische tijdperken, zonneactiviteit en zelfs de uitbreiding van het menselijk bewustzijn zijn allemaal op elkaar afgestemd om de ideale omstandigheden voor deze kwantumlancering te creëren.

We zijn precies waar we moeten zijn in de universele geschiedenis en kosmische evolutie. Terwijl de details zich dag na dag ontvouwen, kun je erop vertrouwen dat deze transformatie op zielsniveau plaatsvindt volgens een goddelijke blauwdruk, in perfect ritme met de kosmos!

Heilige energieën:

Terwijl de planeet deze grote verschuiving ondergaat, stromen er welwillende energieën binnen om het proces te ondersteunen. Deze helende frequenties dragen de lichtcodes en de goddelijke blauwdruk voor de nieuwe Aarde.

Velen beschrijven hoe deze heilige energieën naar plaatsen van dichtheid en duisternis stromen, en oplossen wat niet in lijn is met de hogere dimensies. Het instromen van heilige energie versnelt het ontwaken van de mensheid door activeringen in de fysieke en energetische lichamen. Deze frequenties bevatten de heilige geometrische sjablonen, goddelijk licht en kosmische liefde om het leven hier te herstructureren naar hogere manifestaties. De kristallijnen rasterbewaarders werken met deze krachten om het ascensielicht in de planetaire matrix te verankeren! Sommigen brengen dit in verband met een spirituele zuivering of alchemistische transmutatie van lagere dichtheden.

Het is alsof de Dionysische energieën van chaos plaats maken voor de harmoniserende frequenties van Apollo. De heilige energieën wassen vervormingen weg, verhogen het bewustzijn en brengen alles terug naar eenheid, harmonie en vrede. Hun werk wordt geleid door hogere dimensionale raden in dienst van de spirituele evolutie van dit rijk.

Hoewel het proces soms tumultueus lijkt, lossen de heilige energieën de oude wereld op om plaats te maken voor een nieuwe. Met onze bewuste deelname en toestemming zullen de mensheid en de Aarde herboren worden via deze goddelijke frequenties naar hogere dimensionale expressies!
De grote transformatie van de Aarde ontvouwt zich volgens goddelijke timing.

Er vinden kosmische cycli en energetische afstemmingen plaats die buiten onze gewone waarneming plaatsvinden en die dit het perfecte moment maken voor deze evolutionaire sprong. Hoewel de verschuiving vanuit menselijk perspectief plotseling of verrassend kan aanvoelen, is de timing op galactische schaal zorgvuldig georkestreerd. Hogerdimensionale wezens plannen al eeuwenlang de ascentie van de Aarde. Ze kunnen ons nu helpen omdat de frequenties een optimaal punt hebben bereikt voor het verankeren van meer licht.

Het is alsof ze hebben gewacht tot de aarde sterk genoeg zou worden om de veranderingen aan te kunnen. De timing van hemelse gebeurtenissen, astrologische tijdperken, zonneactiviteit en zelfs de uitbreiding van het menselijk bewustzijn zijn allemaal op elkaar afgestemd om de ideale omstandigheden voor deze kwantumlancering te creëren.

We zijn precies waar we moeten zijn in de universele geschiedenis en kosmische evolutie. Terwijl de details zich dag na dag ontvouwen, kun je erop vertrouwen dat deze transformatie op zielsniveau plaatsvindt volgens een goddelijke blauwdruk, in perfect ritme met de kosmos!

Heilige energieën:

Terwijl de planeet deze grote verschuiving ondergaat, stromen er welwillende energieën binnen om het proces te ondersteunen. Deze helende frequenties dragen de lichtcodes en de goddelijke blauwdruk voor de nieuwe Aarde.

Velen beschrijven hoe deze heilige energieën naar plaatsen van dichtheid en duisternis stromen, en oplossen wat niet in lijn is met de hogere dimensies. Het instromen van heilige energie versnelt het ontwaken van de mensheid door activeringen in de fysieke en energetische lichamen. Deze frequenties bevatten de heilige geometrische sjablonen, goddelijk licht en kosmische liefde om het leven hier te herstructureren naar hogere manifestaties. De kristallijnen rasterbewaarders werken met deze krachten om het ascensielicht in de planetaire matrix te verankeren! Sommigen brengen dit in verband met een spirituele zuivering of alchemistische transmutatie van lagere dichtheden.

Het is alsof de Dionysische energieën van chaos plaats maken voor de harmoniserende frequenties van Apollo. De heilige energieën wassen vervormingen weg, verhogen het bewustzijn en brengen alles terug naar eenheid, harmonie en vrede. Hun werk wordt geleid door hogere dimensionale raden in dienst van de spirituele evolutie van dit rijk.

Hoewel het proces soms tumultueus lijkt, lossen de heilige energieën de oude wereld op om plaats te maken voor een nieuwe. Met onze bewuste deelname en toestemming zullen de mensheid en de Aarde herboren worden via deze goddelijke frequenties naar hogere dimensionale expressies!

5D-frequenties:

We bevinden ons nu midden in een enorme verschuiving in de frequenties die onze planeet omringen en doordringen. Millennia lang is de Aarde voornamelijk ondergedompeld in 3D-frequenties – frequenties die worden gekenmerkt door scheiding, dualiteit en verdeeldheid. We gaan nu echter snel over naar de 5D-frequenties van eenheid, verbinding en kristallijn licht!

Terwijl we deze hogere dimensionale energie binnengaan, beginnen we de beperkende overtuigingen en percepties van het oude 3D-paradigma af te werpen. De sluiers van illusie vallen weg als we ons opnieuw verbinden met de grotere waarheid van wie we werkelijk zijn! 5D-frequenties dragen kristallijne codes en informatie over, die slapende delen van ons DNA activeren.

Naarmate ons DNA online komt, krijgen we toegang tot grotere vermogens in het waarnemen van energie, verhoogde creativiteit, telepathische verbinding, spirituele gaven en bewustzijn van onze multidimensionale aard. Door toewijding en intentie stemmen we onszelf af op deze 5D-frequenties.

We openen onze energetische systemen om de binnenkomende lichtcodes te ontvangen. Als kanalen van 5D-energie helpen wij deze frequenties te verankeren in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Hoe meer we deze energie belichamen, hoe meer we de integratie ervan in het planetaire raster ondersteunen.

Op deze manier geven 5D-frequenties onze realiteit op het meest fundamentele niveau vorm. De instroom van licht versnelt onze innerlijke groei en spirituele evolutie. Het initieert diepe cellulaire veranderingen in onze fysieke en subtiele lichamen.

Hierdoor kunnen we resoneren met hogere staten van zijn, met eenheid als de fundamentele essentie van het leven. We ondergaan een metamorfose, zoals een rups in een vlinder, terwijl we transformeren naar onze 5D-kristallijne vorm!

DNA-veranderingen: We ondergaan nu diepgaande veranderingen op cellulair en DNA-niveau als onderdeel van deze Grote Verschuiving. Onze lichamen bevatten kristallijne structuren die reageren op binnenkomende hoogtrillingsfrequenties uit de kosmos. Terwijl ons DNA deze energieën absorbeert, worden nieuwe patronen en sequenties geactiveerd binnen onze genetische code!

Ons ‘junk-DNA’, dat latente vermogens en activeringen bevat, komt nu online. Er wordt feitelijk nieuwe “software” geïnstalleerd die ons in staat zal stellen om in hogere dimensies te functioneren en toegang te krijgen tot nieuwe metafysische vermogens. Deze DNA-veranderingen veroorzaken een snelle evolutie in het menselijk bewustzijn en de fysiologie!

Terwijl ons DNA ooit werd beperkt door overtuigingen in afgescheidenheid, gebrek en beperking, ontwaakt het nu voor zijn goddelijke oorsprong en creatieve potentieel. We worden multidimensionale wezens en gaan voorbij de grenzen van waargenomen fysieke beperkingen. Elke cel in ons lichaam wordt opnieuw gekalibreerd om ons te transformeren in meer met licht gevulde wezens.

Dit is een heilige metamorfose die sluimerende aspecten van ons meesterschap naar voren brengt. Er wachten ons opwindende nieuwe geschenken en inzichten als we dit nieuw geactiveerde DNA gebruiken.

We gaan een nieuwe fase van verwondering, magie en mogelijkheden in! Het universum kijkt vol verwachting toe terwijl we onszelf opnieuw creëren.

Wij houden heel veel van je,
Wij zijn hier bij jou,
Wij zijn jouw familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron Vertaling: The Galactic Federation

Scroll naar boven