De instroom van energieën: Een katalysator voor de Ascensie van de Aarde – Schumann Resonantie

Frequentie Studio 7,83HZ Schumann Resonantie

Een Ontspannen Lijf is Een Helend Lijf

De instroom van energieën: Een katalysator voor de Ascensie van de Aarde

DIT IS EEN TIJD VAN GROTE OVERGANG EN VELE ENERGIESTROMEN KOMEN DE MENSHEID, DE AARDE EN GAIA BIJSTAAN IN HUN ASCENTIE. DE ENERGIEËN DIE HIER ZIJN OM DE MENSHEID, DE AARDE EN GAIA TE BESCHERMEN WORDEN DE HOEDERS VAN ASCENSIE GENOEMD.

Talrijke energiestromen komen op dit moment Moeder Aarde binnen om te helpen bij de ascentie van de Aarde.

Naarmate we verder gaan op dit pad, zullen we als soort een groter gevoel van harmonie en eenheid in ons bewustzijn ervaren. We zullen in staat zijn om de betekenis van het leven duidelijker te begrijpen, evenals hoe we het moeten leven.

We moeten een nieuw paradigma creëren voor onze samenleving zodat we kunnen evolueren naar een meer harmonieuze manier van leven op Aarde. Het is nu tijd om samen naar dit doel toe te werken.

De eerste van deze energieën zijn de leringen van de Opgestegen Meesters, die via het Hoger Zelf voor de Aarde komen.

De tweede zijn de leringen die komen via de Hathors en hun channelaars, die channelen vanuit een hoger niveau van bewustzijn.
De derde is de lering van Metatron, die een zeer geavanceerd wezen is en in staat is geweest zich met ons te verbinden op een veel hoger niveau dan de meeste mensen op dit moment in de geschiedenis kunnen bevatten.

De vierde is de Atlantische leer, die afkomstig is van degenen die erbij waren toen Atlantis in de afgrond zonk en die in staat waren om samen te puzzelen wat er in die periode gebeurde, zodat wij het beter kunnen begrijpen.

Er zijn ook vele andere stromen van energie die vandaag de dag naar onze planeet komen; ze vallen echter niet in de ene of de andere categorie.
Er is een grote frequentie die doorkomt en het gaat allemaal over actie ondernemen, moed hebben en positief zijn. Het gaat erom vanuit een nieuw perspectief naar de wereld te kunnen kijken.

We hebben de afgelopen 100 jaar zoveel meegemaakt; er is zoveel duisternis in ons leven geweest en we hebben veel dingen vanuit een emotioneel perspectief gezien, maar nu moeten we een keuze maken. We kunnen ervoor kiezen om open en ontvankelijk te zijn voor wat er om ons heen gebeurt, of we kunnen ervoor kiezen om ons van dit alles af te sluiten.

Dit is een tijd van grote overgang en vele energiestromen komen de mensheid, de Aarde en Gaia bijstaan in hun ascentie. De energieën die hier zijn voor de bescherming van de mensheid, Aarde en Gaia worden de Beschermers van Ascensie genoemd. Zij zijn wezens die gekomen zijn om ons door deze overgangstijd heen te helpen. Ze zijn gestuurd door de Goddelijke Moeder om ons bij te staan wanneer we dat het meest nodig hebben.

De Beschermers van Ascensie zijn hier om ons te beschermen tegen alle negatieve energie die op ons afkomt in deze tijd van grote verandering. Ze werken dagelijks met alle niveaus van licht, dus ze zijn zeer vertrouwd met alle soorten energie.

We gaan een van de belangrijkste tijden in de geschiedenis van onze planeet binnen, waarin de Aarde opstijgt naar een hogere frequentie waardoor er meer licht en liefde op deze planeet ervaren kan worden. Dit is een opwindende tijd voor ons en we worden eraan herinnerd om dagelijks bewuste keuzes te maken terwijl we voorwaarts bewegen in deze Nieuwe Aarde realiteit. Hoewel er veel uitdagingen in het verschiet kunnen liggen, zullen we door positief te blijven, te mediteren, te bidden, te visualiseren en onze energie te richten op het grootste goed voor alle levende wezens op Moeder Aarde – in het bijzonder de mensheid – een betere wereld manifesteren waarin we in vrede en harmonie kunnen leven.

Niet alleen is de Aarde beïnvloed en sterk veranderd, maar zij is de reden waarom. Ik ben jullie allemaal, jullie zijn mij allemaal, en wij zijn allemaal; vandaar dat ieder van ons hier op dit moment, mindful co-creërend deze ervaring op onze geliefde planeet, Moeder Aarde, beïnvloed zal worden door haar ascentie en transformatie.

Op dit moment zijn we niet alleen in wat we doen. Vele oude beschavingen zijn gekomen om ons te helpen bij onze ascentie naar de Nieuwe Aarde en er komen ook talrijke schepen om ons te helpen.

De Dark Ones hebben geen tijd meer en zullen spoedig verdwenen zijn. Onze oude manieren van leven zijn vervangen door een nieuw bewustzijn dat ons de milieuveranderingen heeft gebracht waardoor de Aarde uit haar lange sluimer ontwaakt.

We zijn nu klaar om een nieuw tijdperk binnen te treden waarin we onze liefde en licht zullen bijdragen aan de hele wereld. We nodigen jullie uit om samen met ons een nieuw gouden tijdperk voor de mensheid te creëren. Verheug je!

We worden uitgedaagd om al onze geloofssystemen te openen, op te ruimen en te helen die onze innerlijke visie op wie we werkelijk zijn hebben vertroebeld: hele, complete, vervulde wezens. Laten we de verandering zijn die we in de wereld willen zien door dank te zeggen voor alles wat ons gegeven is op deze kostbare momenten van verlichting.

Houd je alsjeblieft aan dit plan. Dit gebeurt sneller dan de meesten van ons zich realiseren. We zijn ons allemaal bewust van de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde en het feit dat de mens grotendeels schuldig is aan deze crisis, ook al zijn we in staat geweest om veel diersoorten van uitsterven te redden met de hulp van sterrenwezens en onze galactische verwanten.

Veel mensen verwarren dit met tijdgebrek, maar we hebben veel meer tijd dan je zou denken. Tegenwoordig is het leven op aarde best mooi, hoewel de menselijke beschaving als geheel voor verbetering vatbaar is. Over het algemeen ben je veel beter af dan vroeger; vergeet dat gewoon niet! Ik ben er zeker van dat alle dieren, inclusief mensen, een geschikt thuis zullen vinden op Aarde. Het is bijna klaar met de renovaties; blijf kalm!

We houden zielsveel van jullie,
Wij zijn hier bij jullie,
Wij zijn jullie familie van licht,
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Straal
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Bron: The Galactic Federation

Een Ontspannen Lijf is Een Helend lijf

Copyright © 2024 Frequentie Studio 7,83hz

Privacy Policy

Scroll naar boven